Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13586: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 18. Plėšimas (BK 272
str. )

Pakeistas pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir veika perkva­lifikuota
iš BK 272 str. 3 d. į BK 272 str. 2 d. , kadangi kasacinės instancijos teismas
konstatavo, jog, įvertinus visus byloje esančius įrodymus, kyla abejonių, ar
plėšimas buvo padarytas įsibraunant į gyvenamąją patalpą. Tokių abejonių
pašalinti jau nebegalima, todėl jos traktuotinos nuteistojo naudai ir dėl to
nusikaltimo kvalifikacija keistina.

P-šėjas J. R-a-                                                                     Kasacinė byla Nr. 2K–71, 2000 m.

NUTARTIS

2000 m. sausio 25 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko V. M-o, teisėjų R. B-o ir J. R-o,
sekretoriaujant L. K-ei,
dalyvaujant prokurorui A. M-ukui, gynėjai adv.
V. L-enei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo D-o Ž-io kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 1999 m.
gegužės 28 d. nuospren­džio, kuriuo D. Ž-ys pagal BK 272 str. 3 d. nuteistas
laisvės atėmimu šešeriems metams penkiems mėnesiams konfiskuojant visą turtą, o
pagal nuosprendžių sutaptį – laisvės atėmimu septyneriems metams konfiskuojant
visą turtą. Taip pat skundžiama ir Lietuvos apeliacinio teismo 1999 m. rugsėjo
15 d. nutartis, kuria D. Ž-io skundas atmestas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,
gynėją, prašiusią nuteistojo skundą patenkinti, prokurorą, prašiusį kasacinį
skundą atmesti,

nustatė:

D. Ž-ys nuteistas už tai, kad 1999 m. sausio 6
d. , apie 12 val. , siekdamas už­­­­­­­­­­­­­­­val­­­­­dyti svetimą turtą,
įsibrovė į S. R-o gyvenamąjį namą, esantį Kretingos
mieste Tiekėjų gatvėje, rankomis sudavė du smūgius nukentėjusiajam, taip
padarydamas jam apysunkį kūno sužalojimą, po to patikrino S. R-o
kišenes ir pagrobė 9 Lt bei 12,5 Lt vertės butelį naminės degtinės.
Kasaciniu skundu nuteistasis prašo pakeisti
nuosprendį ir apeliacinę nutartį, jo nusikalstamą veiką perkvalifikuoti į BK
225 str. 2 d. , nes plėšimo jis nepadaręs. Kasatorius nurodo, kad tikrai S. R-ui sudavė du smūgius į krūtinę, tačiau be tikslo
atimti jo daiktus ar pinigus; šonkaulius sulaužyti nukentėjusiajam galėjo kiti
asme­­nys, nes teismo medicinos ekspertizė padaryta praėjus ilgam laikui po
įvykio; S. R-a-, suinteresuotas bylos baigtimi,
davė neteisingus parodymus; jo, t. y. D. Ž-io, sesuo
A. Kakštienė, prieš teismą žuvus jos sūnui, dėl
psichinio sukrėtimo negalėjo duoti teisingų parodymų; liudytojai G. L-us ir
V. B-a-, siekdami save pateisinti, jį, t. y. D. Ž-į, nepagrįstai apkalbėjo;
parengtinis ir teisminis tyrimas byloje atlikti neišsa­miai, apeliacinės
instancijos teismas nepakankamai įsigilino į visas bylos aplinkybes.
Nuteistojo D. Ž-io skundas tenkintinas iš
dalies, nuosprendis ir apeliacinė nutartis keistini.
Ta aplinkybė, kad D. Ž-ys sudavė du smūgius
nukentėjusiajam ir apysun­kiai jį sužalojo, įrodyta S. R-o,
liudytojos A. Kakštienės, iš dalies paties teisiamojo
parodymais bei teismo medicinos ekspertizės akto išvadomis. Nepagrįsti
kasacinio skundo teiginiai, kad A. Kakštienė dėl
psichinės būklės negalėjo teisme duoti teisin­­­gų parodymų, kad S. R-a- po įvykio galėjo susižaloti ar būti sužalotas
kitomis ap­linkybėmis, kad jis davė neteisingus
parodymus. L-ytojos A. Kakštienės ir nuken­tėjusiojo
S. R-o parodymai iš esmės nuoseklūs, atitinka kitus
įrodymus, o teismo medicinos ekspertizė nustatė, kad visi sužalojimai
nukentėjusiajam padaryti įvykio metu – 1999 m. sausio 6 dieną.
Tos aplinkybės, kad D. Ž-ys pavartojęs smurtą iš
nukentėjusiojo paėmė bu­telį naminės degtinės ir 9 Lt, įrodytos S. R-o, iš dalies liudytojų A. Kakštienės,
G. L-aus ir V. B-o bei paties teisiamojo parodymais parengtinio tyrimo metu.
Iš įvykio aplinkybių matyti, kad smurtas buvo
pavartotas siekiant užval­dyti svetimą, t. y. S. R-o,
turtą. T-ėl D. Ž-io nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 272
straipsnį.
Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, kyla
abejonių, ar plėšimas buvo padarytas įsibraunant į gyvenamąją patalpą. D. Ž-ys
šią aplinkybę neigia, nuken­tėjusiojo S. R-o ir
liudytojos A. Kakštienės parodymai dėl teisiamojo
patekimo į butą yra nenuoseklūs. Be to, byloje
nepaneigta aplinkybė, kad sumanymas pavartoti smur­­tą ir atimti turtą
D. Ž-iui kilo jau įėjus į nukentėjusiojo gyvenamąjį namą. Minėtų abejo­nių
pašalinti jau nebegalima, dėl to jos aiškintinos nuteistojo naudai. T-
D. Ž-io nusikalstama veika perkvalifikuota iš BK 272 str. 3 d. į to paties
straipsnio 2–ąją dalį.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos BPK 4181, 429, 430 ir 4301 str. ,

nutarė:

Klaipėdos apygardos teismo 1999 m. gegužės 28 d.
nuosprendį ir Lietuvos apeliacinio teismo 1999 m. rugsėjo 15 d. nutartį
pakeisti – D. Ž-io nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš BK 272 str. 3 d. į to
paties straipsnio 2–ąją dalį ir pagal šį įstatymą paskirti ketverių metų
laisvės atėmimo bausmę konfiskuojant visą turtą. Prie šios bausmės iš dalies
pridėjus pagal 1998 m. rugpjūčio 19 d. nuosprendį neatlik­tą bausmę, nustatyti
D. Ž-iui ketverių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, konfiskuojant
visą turtą. Kitas nuosprendžio ir apeliacinės nutarties dalis palikti
nepakeistas.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                             V.
M-a-

Teisėjai                                                                                                 R.
B-s
                                                                                                                   J.
R-a-


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.66349 sekundės -