Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13588: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 22. Turto pasisavinimas
(BK 275 str. )

Pakeistas pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir apeliacinės
instancijos teismo nutartis, nes pasikėsinimas pasisavinti skirto sunaikinti ir
neturinčio piniginės vertės didelio kiekio nedenatūruoto etilo alkoholio
nepagrįstai kvalifikuotas pagal BK 275 str. kaip pasikėsinimas pasisavinti
kaltininkams patikėtą svetimą turtą.

P-šėjas J. T-ius                                                             Kasacinė byla Nr. 2K–101, 2000 m.

NUTARTIS

2000 m. vasario 29 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko R. B-o,
teisėjų E. B-o ir J. T-iaus,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorui D. K-ui,
gynėjams A. Vadopalui, J. Krimeriui, E. K-inui,
R. Geržionienei, G. B-ui,
nuteistiesiems I. Neverkevičiui, V. Gorevojui,
V. Voroneckiui, T. D-oit,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistųjų V-aus Gore­vojaus (V- Gorevoj), I-o Neverkevičiaus (I-
Neverkevič), V-o Voro­neckio (V- Voroneckij), T-o Voroneckio
(T- Voroneckij), T-os D-oit ir jos gynėjo advokato G. B-os
kasacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 1999 m. spalio 11 d.
nuosprendžio bei Lietuvos apeliacinio teismo Baudžia­mųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. gruodžio 9 d. nutarties byloje, kurioje Vilniaus apygardos
teismo nuosprendžiu nuteisti:
V-us Gorevojus – pagal BK 16 str. 2 d. ir
275 str. 3 d. , taikant BK 45 str. 2 d. , laisvės atėmimu trejiems metams su
pusės turto konfiskavimu ir atėmimu tei­sės eiti pareigas mokesčių
administravimo institucijose trejiems metams; pagal BK 289 str. 2 d. laisvės
atėmimu trejiems metams su pusės turto konfiskavimu ir atėmimu teisės eiti
pareigas mokesčių administravimo institucijose trejiems metams. Remian­tis BK
42 str. 1 d. galutinė bausmė paskirta trejų metų laisvės atėmimas su pusės
turto konfiskavimu ir atėmimu teisės eiti pareigas mokesčių administravimo instituci­­jose
trejiems metams, bausmę atliekant sustiprintojo režimo pataisos darbų
kolonijoje;
I-a- Neverkevičius – pagal BK 16 str. 2
d. , 18 str. 6 d. ir 275 str. 3 d. , taikant BK 45 str. 2 d. , laisvės atėmimu
dvejiems metams su 1/4 dalies turto konfiskavimu, bausmę atliekant
sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje;
V-a- Voroneckis – pagal BK 16 str. 2
d. ir 275 str. 3 d. , taikant BK 45 str. 2 d. , laisvės atėmimu trejiems metams
su pusės turto konfiskavimu ir atėmimu teisės eiti pareigas teisėsaugos
institucijose trejiems metams, pagal BK 289 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems
metams su pusės turto konfiskavimu ir atėmimu teisės eiti pareigas teisėsaugos
institucijose trejiems metams. Remiantis BK 42 str. 1 d. galutinė bausmė
paskirta trejų metų laisvės atėmimas su pusės turto konfiskavimu ir atė­­mi­mu
teisės eiti pareigas teisėsaugos institucijose trejiems metams, bausmę
atliekant sustip­rintojo režimo pataisos darbų kolonijoje;
T-a- Voroneckis – pagal BK 16 str. 2
d. , 18 str. 6 d. ir 275 str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams. Remiantis BK
471 str. paskirtos bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams;
T-a D-oit – pagal BK 289 str. 2 d.
laisvės atėmimu trejiems metams su atėmimu teisės eiti pareigas mokesčių
administravimo institucijose dvejiems metams, konfiskuojant 1/5 turto.
Remiantis BK 471 str. atidėtas paskirtų laisvės atėmimo ir atėmimo teisės eiti pareigas
bausmių vykdymas dvejiems metams.
Iš V-aus Gorevojaus, I-o Neverkevičiaus,
V-o Voroneckio ir T-o Voroneckio solidariai priteista 960 Lt
valstybei.
T-ui Voroneckiui priklausantis automobilis
,,Ford–Sierra”  (valst. nr. EVN 702)
konfiskuotas į valstybės pajamas.
Pagal tą patį nuosprendį dar nuteisti
J. L-us, G. L-o, A. Maldutis ir G. P-ė, tačiau dėl jų nuteisimo
kasacinių skundų negauta.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija nuteis­tųjų V-aus Gorevojaus, I-o
Neverkevičiaus, V-o Voroneckio ir T. D-oit apeliacinius skundus atmetė.
Vilniaus apygardos teismo 1999 m. spalio 11 d. nuo­sprendį pakeitė: panaikino
nuosprendžio dalį, kurioje V-ui Voroneckiui, Valeri­jui Gorevojui, I-ui
Neverkevičiui pritaikyta BK 45 str. 2 d. , o T-ui Voroneckiui pritaikytas BK
471 str.
V-ui Gorevojui pagal BK 16 str. 2 d. ir 275
str. 3 d. paskirta laisvės atė­­­­­mi­mo bausmė penkeriems metams ir šešiems
mėnesiams su pusės turto konfis­kavimu ir atėmimu teisės trejus metus eiti
pareigas mokesčių administravimo institucijose. Remiantis BK 42 str. 1 d. šią
bausmę subendrinus su bausme, paskirta pagal BK 289 str. 2 d. , galutinė bausmė
paskirta – laisvės atėmimas penkeriems metams ir šešiems mėnesiams su pusės
turto konfiskavimu ir atėmimu teisės trejus metus eiti pareigas mokesčių
administravimo institucijose.
I-ui Neverkevičiui pagal BK 16 str. 2 d. , 18
str. 6 d. ir 275 str. 3 d. paskirta laisvės atėmimo bausmė penkeriems metams su
1/4 dalies turto konfiskavimu.
V-ui Voroneckiui pagal BK 16 str. 2 d. ir
275 str. 3 d. paskirta laisvės atėmimo bausmė penkeriems metams ir šešiems
mėnesiams su pusės turto konfis­kavimu ir atėmimu teisės trejus metus eiti
pareigas teisėsaugos institucijose. Remiantis BK 42 str. 1 d. šią bausmę
subendrinus su bausme, paskirta pagal BK 289 str. 2 d. , galutinė bausmė
paskirta – laisvės atėmimas penkeriems metams ir šešiems mėne­siams su pusės
turto konfiskavimu ir atėmimu teisės trejus metus eiti pareigas teisė­saugos
institucijose.
V-ui Gorevojui, I-ui Neverkevičiui ir
V-ui Voroneckiui laisvės atėmimo bausmės paskirtos atlikti sustiprintojo
režimo pataisos darbų kolonijoje, o T-ui Voroneckiui trejų metų laisvės
atėmimo bausmė paskirta atlikti bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,
prokuroro, prašiusio nuteis­­­tų­­jų kasacinius skundus atmesti, nuteistųjų ir
jų gynėjų, prašiusių kasacinius skundus patenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

V. Voroneckis, V. Gorevojus ir I. Neverkevičius
nuteisti už tai, kad V. Voronec­kis, būdamas Š-ninkų rajono apylinkės
prokuratūros prokuroru, V. Gorevojus – Š-ninkų rajono valstybinės mokesčių
inspekcijos vyriausiasis valstybinis mokesčių inspektoriumi, 1998 m. vasario 12
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 178 ,,Dėl areštuoto,
konfiskuoto (paimto) ar kitaip valstybei perduoto etilo alko­ho­­lio bei
alkoholinių gėrimų (išskyrus alų) sunaikinimo” pagrindu paskirti alkoholio
naikinimo komisijos nariais, padedant I. Neverkevičiui, Š-ninkų rajono
valstybinės mokesčių inspekcijos vairuotojui (atskiros veikos), iš anksto
susitarus su G. L-a ir J. L-umi ir jiems dalyvaujant, padedant
T. Voroneckiui, 1998 m. rugsėjo 15–16 d. UAB ,,Vilniaus Tranzitas”, esančio
V-, Metalo g. 2a/7, teritorijoje, kurioje buvo naikinamas spiritas,
iš anksto susitarę ir bendrai veikdami, pasikėsino pasisavinti jiems patikėtą
svetimą turtą stambiu mastu – 6799 litrus sunaikinti skirto nedena­tūruo­to
etilo alkoholio ,,Royal American Spirits”, priklausančio valstybei, bendros 67
990 Lt vertės; alkoholį paslėpė UAB ,,Vilniaus tranzitas” sandėliuose: Nr. 2 –
1575 litrus, Nr. 3 – 4511 litrų, Nr. 4 – 24 litrus, įvairiose kitose
teritorijos vietose – 321 litrą, kur alkoholį V. Voroneckio ir V. Gorevojaus
paliepimu, dalyvaujant I. Neverkevi­čiui, sukrovė komisijai padėję dirbti
darbininkai; 1998 m. rugsėjo 15 d. T. Voroneckio vairuojamu automobiliu ,,Ford
Sierra”(valst. nr. EVN 702) išgabeno iš teritorijos į nenustatytą vietą 96
litrus alkoholio, 1998 m. rugsėjo 16 d. tuo pačiu automobiliu išgabeno iš teritorijos
228 litrus alkoholio ir 44 litrus alkoholio, kurio vertė 440 Lt, laikė
Š-ninkų rajono valstybinės mokesčių inspekcijos automobilyje ,,Hyundai”
(valst. nr. GVR 160) ketindami išvežti. Pasisavinimas stambiu mastu nebuvo
baigtas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo nuteistųjų valios, nes užbaigti
nusikaltimą sutruk­dė ekonominės policijos pareigūnai.
Tuo pačiu nuosprendžiu T. Voroneckis nuteistas už
tai, kad iš anksto susitaręs ir bendrai veikdamas su V. Voroneckiu, V. Gorevojum
ir I. Neverkevičium 1998 m. rugsėjo 15 d. iš UAB ,,Vilniaus tranzitas”
teritorijos nuosavu automobiliu ,,Ford Sierra” (valst. nr. EVN 702) išgabeno į
nenustatytą vietą komisijos nariams patikėtą svetimą turtą – 960 Lt vertės 96
litrus nedenatūruoto etilo alkoholio ,,Royal American Spirits”, priklausančio
valstybei.
T. Voroneckis nuteistas ir už tai, kad tęsdamas
nusikalstamą veiką, iš anksto susitaręs su V. Voroneckiu, V. Gorevojum,
I. Neverkevičium ir J. L-um, 1998 m. rugsėjo 16 d. apie 11 val.
T. Voroneckio vairuojamu automobiliu ,,Ford Sierra” (valst. nr. EVN 702)
išgabeno iš UAB ,,Vilniaus tranzitas” teritorijos komisijos nariams patikėtą
svetimą turtą – 2280 Lt vertės 228 litrus nedenatūruoto etilo alkoholio,
priklausančio valstybei, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo jų valios, nes nuo automobilio pakrovimo momento buvo
stebimi, o vėliau,
jiems išvykus iš teritorijos, sulaikyti ekonominės policijos pareigūnų.
Taigi T. Voroneckis buvo padėjėjas pasikėsinant
pasisavinti komisijos na­riams patikėtą svetimą turtą – 324 litrus etilo
alkoholio, kurio vertė 3240 Lt, veikiant grupėje iš anksto susitarusių asmenų.
T. D-oit, laikinai einanti Š-ninkų rajono
valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkės pavaduotojos pareigas,
V. Voroneckis ir V. Gorevojus nuteisti dar ir už tai, kad kartu su G. L-a,
A. Maldučiu, J. L-umi ir G. P-e 1998 m. vasario 12 d. Vyriausybės
nutarimo Nr. 178 ,,Dėl areštuoto, konfiskuoto (paimto) ar kitaip valstybei
perduoto etilo alkoholio bei alkoholinių gėrimų (išskyrus alų) sunai­kinimo”
pagrindu paskirti alkoholio naikinimo komisijos nariais, būdami valstybės
pareigūnais, 1998 m. rugsėjo 16 d. apie 10. 30 val. etilo alkoholio naikinimo
vietoje – UAB ,,Vilniaus tranzitas” teritorijoje, esančioje V-, Metalo g.
2a / 7, suklastojo itin svarbų oficialų dokumentą – pažeidė 1998 m. vasario 12
d. Vyriausybės nutarimu Nr. 178 patvirtintos ,,Areštuoto (paimto), konfiskuoto
ar kitaip valstybei perduoto etilo alko­holio bei alkoholinių gėrimų (išskyrus
alų) sunaikinimo tvarkos” 6 punktą, nurodantį, kad turto sunaikinimo aktas
rašomas sunaikinus alkoholio produktus; T. D-oit surašė ir pasirašė, o
V. Voroneckis, V. Gorevojus, G. L-a, A. Maldutis, J. L-us ir
G. P-ė pasirašė aktą Nr. 03700 ,,Dėl turto sunaikinimo”, kuriame buvo
padarytas įrašas, kad 1998 m. rugsėjo 16 d. sunaikintas visas likęs 21 276
litrų spirito kiekis, nors akto surašymo ir pasirašymo metu spirito naikinimas
nebuvo baigtas, ir visi komisijos nariai tai žinojo; šis spirito kiekis
negalėjo būti sunaikintas, todėl kad komisijos nariai kėsinosi jį pasisavinti,
ir tai žinojo V. Voronec­kis, V. Gorevojus ir J. L-us.
Nuteistasis V. Gorevojus kasaciniu skundu prašo
pirmos instancijos teismo nuosprendį ir apeliacinės instancijos nutartį
panaikinti, o bylą nutraukti. Jis neigia įvykdęs jam inkriminuotus veiksmus.
Byloje nesurinkta pakankamai jo kaltės įrodymų ir jis nuteistas nepagrįstai.
Teismas jo kaltę pagrindė I. Neverkevičiaus ir UAB ,,Vilniaus tranzitas”
darbuotojų parodymais, o jų parodymai, kasatoriaus nuomone, nekonkretūs ir
nenuoseklūs. I. Neverkevičius jį apkalbėjo, bandydamas suversti jam dalį kaltės.
Jo dalyvavimas bandant išvežti spiritą iš UAB ,,Vilniaus tranzitas” teritorijos
neįrodytas. Nėra pakankamai įrodymų, kad jis susijęs su epizodu dėl automobilio
,,Ford Sierra”. Nenustatyta, ar jis buvo nurodęs, kokį kiekį spirito reikėjo
paslėpti ir kur būtent. Taip pat nenustatyta, kad jis būtų iš anksto susitaręs
pasisavinti spiritą ir suklastoti aktą. Spiritas turėjo būti sunaikintas, todėl
negalima laikyti, kad jis buvo įkainotas. Tai nenu­­rodyta nei viename iš
dokumentų, tarp jų ir perdavimo akte. Teismas nurodė,
kad spirito kaina 10 Lt už litrą. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro
1996 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu patvirtintą instrukciją Nr. 72 civilinėje
apyvartoje ribotos produkcijos vertė nustatoma ne rinkos kainomis. Šiuo atveju
spiritas eksperto buvo įkainotas rinkos kaina. Jis nelaiko savęs kaltu dėl
sufalsifikuoto akto surašymo. Aktui nebuvo duota eiga ir jo negalima laikyti
oficialiu dokumentu.
Nuteistasis I. Neverkevičius kasaciniu skundu
prašo panaikinti apeliacinės instancijos nutartį. Jis nurodo, kad Apeliacinis
teismas neteisingai kvalifikavo jam inkriminuotą veiką, nes jis nebuvo spirito
naikinimo komisijos narys. Spiritas jam nebuvo patikėtas, todėl ir pasisavinti
jo jokios galimybės jis neturėjo. Jo mikroauto­buse buvo surasti 44 litrai
spirito, kurį pakrovė spirito naikinime dalyvavę darbininkai. Be to,
Apeliacinis teismas nekreipė jokio dėmesio į jo kaltę lengvinančias aplinkybes.
Nuteistasis V. Voroneckis kasaciniu skundu
prašo panaikinti pirmos instanci­jos nuosprendį ir apeliacinės instancijos
nutartį ir perduoti bylą iš naujo tirti. Jis nurodo, kad tiek tardymas, tiek
teismas netinkamai įvertino surinktus įrodymus, netinkamai pritaikė baudžiamąjį
įstatymą, todėl priėmė nepagrįstą nuosprendį. Nebuvo išsiaiš­kinta, kokį kiekį
spirito sunaikino naikinimo komisija. Kasatorius mano, kad spirito naikinimo
komisijos nariai negalėjo spirito išvežti iš UAB ,,Vilniaus tranzitas” teritorijos,
nes ją saugo palaidi šunys ir ji yra stebima video kamerų. Kadangi spiritas
buvo skirtas sunaikinti, visiškai nesuprantamos kalbos apie spirito vertę.
Nepagrįstai jam inkriminuotas epizodas dėl 96 litrų spirito pasisavinimo, nes
šis spiritas nerastas, o kaltinimas pagrįstas tik kelių UAB ,,Vilniaus
tranzitas” darbininkų parodymais, kuriuos reikėtų vertinti kritiškai. Jo
nuomone, spirito sunaikinimo aktas nėra itin svarbus do­­ku­­­­­­­­men­­­­tas,
o atsižvelgiant į tai, kad spiritas privalėjo būti sunaikintas, nėra pras­­­­­­­mės
kalbėti ne tik apie valstybei padarytą didelę žalą, bet ir apskritai apie žalą.
Kasato­­rius nurodo, kad apeliacinės instancijos nutartimi jam sugriežtinta
bausmė tik todėl, kad jis buvo neatlyginęs nusikaltimu padarytos žalos. Šiuo
metu turtinė žala atlyginta.
Nuteistasis T. Voroneckis kasaciniu skundu
prašo panaikinti apeliacinės instancijos nutartį ir palikti galioti pirmos
instancijos nuosprendį. Jis nurodo, kad Apeliacinis teismas netinkamai pritaikė
baudžiamąjį įstatymą ir padarė esminius baudžiamojo proceso pažeidimus.
Apeliacinis teismas padarė išvadą, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai
jo atžvilgiu pritaikė BK 471 str. , kadangi jis iki nuo­sprendžio priėmimo
neatlygino žalos. Kasatorius nurodo, kad žalą atlygino po nuosprendžio
paskelbimo, nes tik apygardos teisme buvo nustatyta reali civilinio ieškinio
suma, kurios realumą pripažino ir Apeliacinis teismas. Jis anksčiau neteistas,
prisipažino padaręs nusikaltimą, padėjo jį atskleisti, žalą atlygino, jo
padarytas nusikaltimas nepriskiriamas prie sunkių, todėl tikslinga taikyti jam
BK 471 str. ir bausmės vykdymą atidėti.
Nuteistoji T. D-oit kasaciniu skundu prašo
panaikinti pirmos instancijos nuosprendžio ir apeliacinės instancijos nutarties
dalį, priimtą jos atžvilgiu, ir baudžia­mąją bylą nutraukti. Ji nurodo, kad
pasirašydama spirito naikinimo aktą tuo metu, kai vis dar tęsėsi spirito
naikinimas, ji siekė šių tikslų:
– gauti aktą su visais komisijos narių parašais,
padaryti kopijas ir išdalinti jas atitinkamoms organizacijoms;
– panaudoti šį aktą kaip važtaraštį, neturint
kitų gabenimo dokumentų;
– išdalinti aktus visiems komisijos nariams iki
jai išvykstant į G-štonių kaimą (kur ji lydėjo cisterną su spiritu) tam
tikslui, jei kas nors iš jų nesulauktų jos atvykimo.
Kasatorė teigia nežinojusi, kad spiritas buvo
slepiamas ir kad akte nurodytas spirito kiekis neatitinka faktinio. Tokiomis
aplinkybėmis dokumento pasirašymą rei­kė­­tų traktuoti ne kaip klastojimą, o
kaip pasirašymą anksčiau laiko. Prisipažįsta, kad ji, kaip valstybės pareigūnė,
surašiusi ir pasirašiusi aktą darbui nepasibaigus padarė tarnybinį nusižengimą.
Nuteistosios T. D-oit gynėjas advokatas G. B-s
kasaciniu skundu prašo panaikinti nuosprendžio ir nutarties dalį dėl T. D-oit
ir baudžiamąją bylą jos atžvilgiu nutraukti. Jis nurodo, kad T. D-oit padaryta
veika negali būti kvalifikuojama pagal BK 289 str. 2 d. dėl to, kad jos veikoje
nėra šiai kvalifikacijai būtinų dalykų: veikos tikslo bei motyvų, tiesioginės
tyčios, nusikaltimo dalyko. Surašydama ir pasirašydama šį aktą T. D-oit siekė
vieno tikslo – kuo greičiau sutvarkyti spirito sunaikinimo doku­mentus.
T. D-oit neturėjo nusikalstamų tikslų ir buvo įsitikinusi, kad visas spiritas
bus sunaikintas. Surašydama šį aktą ji klydo. Jai inkriminuotas nusikaltimas
gali būti įvykdytas tik tiesiogine tyčia. T. D-oit nesuprato veikos pavojingumo
visuomenei, nenumatė jos pasekmių ir jų nenorėjo. Tokio akto surašymas pats
savaime jokių pa­­­vo­­­­­­­­­­jin­gų pasekmių nesukėlė. Apeliacinis teismas
padarė neteisingą išvadą, kad šio akto suklastojimas sudarė galimybes komisijos
nariams daryti kitą sunkų nusikal­­ti­­mą – spirito grobimą. Spirito
sunaikinimo dokumentas negali būti priskirtas itin svarbių oficialių dokumentų
kategorijai, nes juo nustatomas paprasčiausias faktas apie turto sunaikinimą.
T. D-oit padaryta veika nesukėlė jokių pavojingų pasekmių. T-ėl jeigu T. D-oit
veikoje ir yra nusikaltimo požymiai, tai dėl mažareikšmiškumo tokia vei­­ka
nėra pavojinga ir negali būti laikoma nusikaltimu. Šiuo atveju T. D-oit turėjo
būti taikoma BK 8 str. 2 d. ir baudžiamoji byla turi būti nutraukta.
Kasaciniai skundai tenkintini iš dalies.
Vilniaus apygardos teismo 1999 m. spalio 11 d.
nuosprendis bei Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. gruodžio 9 d. nutartis keistini dėl netinkamai pritaikyto
baudžiamojo įstatymo (BPK 4181 str. 1 p. ).
N-s pirmos instancijos teismas visiškai nustatė
faktines bylos aplinkybes, ką pripažino ir apeliacinės instancijos teismas,
tačiau padarytos neteisingos išvados dėl nuteistųjų veikų teisinio įvertinimo
baudžiamojo įstatymo taikymo aspektu.
V. Voroneckis ir V. Gorevojus nuteisti pagal BK 16
str. 2 d. ir 275 str. 3 d. už pasikėsinimą pasisavinti jiems patikėto, skirto
sunaikinti 6799 litrus nedenatūruoto etilo alkoholio ,,Royal American Spirits”
sunaikinimo proceso metu. I. Neverkevičius nuteistas pagal BK 16 str. 2 d. , 18
str. 6 d. ir 275 str. 3 d. už tai, kad padėjo jiems pasikėsinant pasisavinti šį
alkoholį. T. Voroneckis nuteistas pagal BK 16 str. 2 d. , 18 str. 6 d. ir 275
str. 2 d. už tai, kad padėjo V. Voroneckiui ir V. Gorevojui pasikėsi­nant
pasisavinti 324 litrus spirito.
Nusikaltimas, numatytas BK 275 str. , priskiriamas
prie nusikaltimų nuosavy­bei, kuriuo siekiama turtinės naudos. Taigi šio nusikaltimo
dalykas yra daiktai, kurie turi ne tik vartojamąją vertę, bet ir prekinę –
piniginę šios vertės išraišką. Atsižvelgiant į tai, kad BK 275 str. dispozicija
numato atsakomybę ne už bet kokio, o tik svetimo turto pasisavinimą arba
iššvaistymą, todėl būtina, kad savininkas valdytų šį turtą nuosavybės teise.
Pagal 1998 m. vasario 12 d. Lietuvos Vyriausybės
nutarimą Nr. 178 ,,Dėl areštuoto, konfiskuoto (paimto) ar kitaip valstybei
perduoto etilo alkoholio bei alko­holinių gėrimų (išskyrus alų) sunaikinimo”
konfiskuotas etilo alkoholis visais atvejais sunaikinamas. Tokio sprendimo
motyvai nutarime nenurodomi. Vyriausybė, kaip šio turto valdytoja, eliminavo jį
iš savo valdymo, pripažino jį neturinčiu ekonominės, ūkinės ir kitokios vertės.
Kad nedenatūruotas etilio alkoholis, už kurio
pasikėsinimą pasisavinti nuteisti V. Voroneckis, V. Gorevojus ir kiti, neturėjo
prekinės–piniginės vertės išraiškos nuo jo patekimo į valstybės turto fondą
pradžios, patvirtinta šios baudžiamosios bylos medžiaga.
Kaip matyti iš Š-ninkų rajono apylinkės
prokuratūros 1996 m. spalio 24 d. nutarimo (1 t. , b. l. 62), Š-ninkų rajono
Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo per­duoti 57 072 litrai ,,American Royal”
spirito, kuris pateko į Lietuvos Respubliką kontrabandos būdu. Šio spirito
piniginė vertė nutarime nebuvo nurodyta.
Pagal 1998 m. rugsėjo 15 d. aktą (1 t. , b. l. 63)
sunaikinti 55 502 litrus šio spirito perėmė T. D-oit, V. Gorevojus, G. L-a,
dalyvaujant Š-ninkų rajono apylinkės prokuratūros prokurorui V. Voroneckiui.
Iš akto matyti, kad spirito pi­­­­­­ni­­­­­gi­­­­­­nė vertė taip pat
nenurodyta.
Kad naikintino produkto piniginė vertė neturėjo
jokios reikšmės, rodo ir Lie­tuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 178 patvirtintas
turto sunaikinimo akto pavyzdys. Šiame akte nurodoma tik naikinamo turto
pavadinimas ir jo kiekis.
Iš viso to darytina išvada, kad tai nebuvo
valstybės nuosavybė, ir negalėjo būti padaryta turtinė žala. Tai suprato ir
nuteistieji, kurie dalį šio spirito pasikėsino pasisavinti. T-ėl negalima
sutikti su pirmos ir apeliacinės instancijų teismų išvado­mis, kad nuteistųjų
tyčia buvo nukreipta į svetimo turto pasisavinimą tokios vertės, kokia nurodyta
šių teismų sprendimuose, nes pats turto savininkas eliminavo jį iš savo
valdymo, sunaikinimo momentu spiritas tapo bevertis.
Taigi V-o Voroneckio, V-aus Gorevojaus
ir kitų veikose nėra nusikaltimo, numatyto BK 275 str. 3 d. , sudėties.
Tačiau, jie būdami valstybės pareigūnais
priešingais tarnybai interesais pasi­naudojo tarnybine padėtimi ir vietoje to,
kad įvykdytų Vyriausybės užduotį – sunaikintų konfiskuotą spiritą, dalį jo
savanaudiškais tikslais pasikėsino pasisavinti. Tai atitinka nusikaltimo,
numatyto BK 285 str. 1 d. , sudėčiai, todėl ši Vilniaus apygardos teismo
nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kole­gijos nutarties dalis keistina, atitinkamai perkvalifikuojant V. Voroneckio
ir V. Gorevojaus veikas iš BK 16 str. 2 d. ir 275 str. 3 d. į BK 285 str. 1 d.
I. N-us ir T. Voroneckis, nebūdami valstybės
pareigūnais, savo veiks­mais padėjo valstybės pareigūnams įvykdyti nusikaltimą,
numatytą BK 285 str. 1 d. , todėl jų veikos papildomai kvalifikuojamos ir pagal
BK 18 str. 6 d.
Šioje byloje pagal BK 16 str. 2 d. ir 275 str. 2
d. dar nuteisti ir J. L-us bei G. L-a, ir nors jų kasacinių skundų
negauta, tačiau netinkamas baudžiamojo įstatymo pritaikymas turi įtakos ir
jiems, todėl pagal BPK 426 str. 2 d. ir jų atžvilgiu keistini pirmos ir
apeliacinės instancijų teismų sprendimai – veikos perkvalifikuojamos į BK 285
str. 1 d.
V. Voroneckis, V. Gorevojus ir T. D-oit pagal BK
289 str. 2 d. nuteisti už tai, kad suklastojo aktą Nr. 03700 ,,Dėl turto
sunaikinimo”, kuriame įrašė, kad 1998 m. rug­sėjo 16 d. sunaikintas visas likęs
spiritas – 21 276 litrai, nors faktiškai 6799 litrai liko nesunaikinti.
Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai
padarė teisingą išvadą, kad šis aktas turi oficialaus dokumento statusą. Jo
forma nustatyta Lietuvos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 178
,,Dėl areštuoto, konfiskuoto (paimto) ar kitaip valstybei perduoto etilo
alkoholio bei alkoholinių gėrimų (išskyrus alų) sunaikinimo”. Šiuo aktu
patvirtinamas juridinę reikšmę turintis faktas – spirito sunaikinimas. T-ėl
skundų argumentas, kad šis aktas nėra oficialus dokumentas, yra nepagrįstas.
Nusikaltimas, numatytas BK 289 str. , yra
padaromas tiesiogine tyčia. V. Voroneckis, V. Gorevojus ir T. D-oit, būdami
pareigūnais, įrašė į oficialų doku­mentą žinomai melagingas žinias. Jie patys
to neneigia. Pagal BK 289 str. dispoziciją tokių veiksmų tikslai ir motyvai
nusikaltimo kvalifikavimui reikšmės neturi, todėl nepagrįstas yra nuteistosios
T. D-oit ir jos gynėjo argumentas, jog jos veikoje nėra nusikaltimo sudėties,
nes ji, pasirašydama spirito sunaikinimo aktą, dar nebaigus viso spirito naikinimo,
neturėjo jokių nusikalstamų tikslų.
Kartu yra pagrįstas nuteistųjų kasacinių skundų
argumentas, jog šis spirito sunaikinimo aktas yra itin svarbus dokumentas.
Pirmos ir apeliacinės instancijos teismai
pripažino jį itin svarbiu dokumentu todėl, kad juo patvirtintas didelės svarbos
juridinis faktas – didelio kiekio ir labai didelės vertės vertybių nurašymas.
Su tokiom išvadom negalima sutikti, nes visų
pirma sunaikinimo akte nebuvo nurodyta sunaikinamų vertybių prekinė–piniginė
vertė ir tuo metu naikinimui skirtas spiritas jos neturėjo. Antra, šis aktas
nėra itin svarbus dokumentas ir pagal jo svarbą. Jame nurodytas 21 276 litrų
spirito kiekis savaime patvirtina tik šio produkto sunai­kinimo faktą. Toks
aktas reikalingas vien ataskaitai apie atliktą darbą kitiems tikslams, jis
negalėjo būti kaip nors panaudotas, tuo labiau jo panaudojimas negalėjo sukelti
jokių pasekmių.
T-ėl V. Voroneckio, V. Gorevojaus, T. D-oit, taip
pat J. L-aus, G. L-os, A. Maldučio ir G. P-ės veika iš BK 289
str. 2 dalies perkva­lifikuotina į šio straipsnio 1 dalį.
Naikintina nuosprendžio bei nutarties dalis dėl
960 Lt, solidariai priteistų iš V. Voroneckio, T. Voroneckio, V. Gorevojaus ir
I. Neverkevičiaus už 96 litrų spirito pasisavinimą, nes valstybei materialinės žalos
tuo nebuvo padaryta.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 429 str. 2, 6
p. , 430 ir 4301 str. ,

nutarė:

Vilniaus apygardos teismo 1999 m. spalio 11 d.
nuosprendį bei Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. gruodžio 9 d. nutartį pakeisti :
V-o Voroneckio veikas iš BK 16 str. 2 d. ir
275 str. 3 d. perkvalifikuoti į BK 285 str. 1 d. , o iš BK 289 str. 2 d. į BK
289 str. 1 d. Pagal BK 285 str. 1 d. paskirti 200 (dviejų šimtų) MGL dydžio
baudą (25 000 Lt) su atėmimu teisės eiti pareigas tei­­­sė­saugos institucijose
dvejiems metams; pagal BK 289 str. 1 d. paskirti 100 MGL dydžio baudą (12 500
Lt) su atėmimu teisės eiti pareigas teisėsaugos institucijose dvejiems metams.
Remiantis BK 42 str. 1 d. subendrintą bausmę
paskirti 250 MGL dydžio baudą (31 250 Lt) su atėmimu teisės eiti pareigas
teisėsaugos institucijose trejiems metams.
V-aus Gorevojaus veikas iš BK 16 str.
2 d. ir 275 str. 3 d. perkvalifi­­kuoti į BK 285 str. 1 d. , o iš BK 289 str. 2
d. į BK 289 str. 1 d. Pagal BK 285 str. 1 d. paskirti 200 MGL dydžio baudą (25
000 Lt) su atėmimu teisės eiti pareigas mokesčių administravimo institucijose
dvejiems metams; pagal BK 289 str. 1 d. paskirti 100 MGL dydžio baudą (12 500
Lt) su atėmimu teisės eiti pareigas mokesčių admi­nistravimo institucijose
dvejiems metams.
Remiantis BK 42 str. 1 d. subendrintą bausmę
paskirti 250 MGL dydžio baudą (31250 Lt) su atėmimu teisės eiti pareigas
mokesčių administravimo instituci­jose trejiems metams.
I-o Neverkevičiaus veiką iš BK 16 str. 2 d. , 18
str. 6 d. ir 275 str. 3 d. perkvalifikuoti į BK 18 str. 6 d. ir 285 str. 1 d.
ir paskirti 200 MGL dydžio baudą (25 000 Lt).
T-o Voroneckio veiką iš BK 16 str. 2 d. , 18
str. 6 d. ir  275 str. 2 d.
perkvalifikuoti į BK 18 str. 6 d. ir 285 str. 1 d. ir paskirti trijų mėnesių
laisvės atėmi­mo bausmę.
J-o L-aus veikas iš BK 16
str. 2 d. ir 275 str. 2 d. perkvalifikuoti į BK 285 str. 1 d. , o iš BK 289 str.
2 d. į BK 289 str. 1 d. Pagal BK 285 str. 1 d. paskirti dvejų metų laisvės
atėmimą su atėmimu teisės eiti pareigas teisėsaugos institucijose dvejiems
metams, pagal BK 289 str. 1 d. paskirti vienerių metų laisvės atėmimą.
Remiantis BK 42 str. 1 d. subendrintą bausmę
paskirti laisvės atėmimą dve­jiems metams ir šešiems mėnesiams su atėmimu
teisės eiti pareigas teisėsaugos insti­tucijose dvejiems metams.
Remiantis BK 471 str. paskirtos laisvės
atėmimo bausmės vykdymą atidėti trejiems metams, įpareigojant jį be organo,
prižiūrinčio bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos.
G-aus L-os veikas iš BK 16 str. 2 d. ir
275 str. 2 d. perkvalifikuoti į BK 285 str. 1 d. , o iš BK 289 str. 2 d. į BK
289 str. 1 d. Pagal BK 285 str. 1 d. paskirti dvejų metų laisvės atėmimą su
atėmimu teisės eiti pareigas mokesčių administra­vimo institucijose dvejiems
metams, pagal BK 289 str. 1 d. paskirti vienerių metų laisvės atėmimą.
Remiantis BK 42 str. 1 d. subendrintą bausmę
paskirti laisvės atėmimą dve­jiems metams ir šešiems mėnesiams su atėmimu
teisės eiti pareigas teisėsaugos institucijose dvejiems metams.
Remiantis BK 471 str. paskirtos laisvės
atėmimo bausmės vykdymą atidėti trejiems metams, įpareigojant jį be organo,
prižiūrinčio bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos.
T-os D-oit veiką iš BK 289 str. 2 d.
perkvalifikuoti į BK 289 str. 1 d. ir paskirti laisvės atėmimo bausmę
vieneriems metams su atėmimu teisės eiti pareigas mokesčių administravimo
institucijose dvejiems metams.
Remiantis BK 471 str. paskirtų bausmių
vykdymą atidėti dvejiems metams, įpareigojant ją be organo, prižiūrinčio
bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos.
A-o Maldučio veiką iš BK 289 str. 2 d.
perkvalifikuoti į BK 289 str. 1 d. ir paskirti laisvės atėmimo bausmę
vieneriems metams su atėmimu teisės eiti pareigas aplinkos apsaugos
institucijose dvejiems metams.
Remiantis BK 471 str. paskirtų bausmių
vykdymą atidėti dvejiems metams, įpareigojant jį be organo, prižiūrinčio
bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos.
G-os P-ės veiką iš BK 289 str.
2 d. perkvalifikuoti į BK 289 str.
1 d. ir paskirti vienerių metų laisvės atėmimo bausmę su atėmimu teisės eiti
pareigas viešosios sveikatos įstaigose dvejiems metams.
Remiantis BK 471 str. paskirtų bausmių
vykdymą atidėti vieneriems metams, įpareigojant ją be organo, prižiūrinčio
bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos.
Panaikinti pirmosios instancijos teismo
nuosprendžio bei apeliacinės instan­ci­­jos nutarties dalis dėl 960 Lt
priteisimo iš V. Voroneckio, T. Voroneckio, V. Gorevojaus ir I. Neverkevičiaus
solidariai valstybei ir šią bylos dalį nutraukti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         R.
B-s

Teisėjai                                                                                                                         E.
B-a-
                                                                                                                                    J.
T-ius

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.7321 sekundės -