Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13591: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 23. Esminiai
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti
nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181
str. 3 p. )

Panaikinta apeliacinio teismo nutartis ir byla perduota iš naujo nagrinėti
apeliacine tvarka dėl esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo (BPK 4181
str. 3 p. ), nes teismas neišnagrinėjo nuteistojo gynėjo apeliacinio skundo,
nepriėmė dėl jo nutarties (BPK 380, 388 str. ).

P-šėja I. S-ė                                       Kasacinė byla Nr. 2K–145, 2000 m.

NUTARTIS

2000 m. vasario 29 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kole­­gija, susidedanti iš pirmininkės O. A. B-i-ės, teisėjų
S. Č-o ir I. S-ės,
sekretoriaujant E. J-ei,
dalyvaujant prokurorui D. K-ui, gynėjui
G. B-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo A-o K-ako (A- K-ak) ir jo gynėjo kasacinius skundus
dėl Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 1999 m. spalio 11 d. nuosprendžio,
kuriuo A-a- K-akas pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 271 str. 2
d. – laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant
bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje, konfiskuo­jant vieną trečdalį turto;
pagal BK 278 str. 1 d. paskirta 200 MGL (24 000 Lt) bauda. Remiantis BK 42 str.
paskirtosios bausmės subendrintos apėmimo būdu ir galutinė
baus­­­­­­­­­­­­mė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams,
bausmę atlie­kant bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje, konfiskuojant
vieną trečdalį turto.
Taip pat skundžiama ir Vilniaus apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gruodžio 21 d. nutartis,
kuria atmestas nuteistojo A. K-ako apeliacinis skundas.
Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti: D-us
Metelnikas (D- Metelnik), A-is B-is ir V-a- S-us (V-
S-), kurie nuosprendžio kasacine tvarka neskundė.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą,
prokuroro, prašiusio nuteis­tojo kasacinį skundą atmesti, o jo gynėjo –
tenkinti iš dalies, gynėjo, prašiusio jo ir ginamojo kasacinius skundus
patenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

A. K-akas nuteistas už tai, kad 1998 m. kovo 14
d. apie 5 val. J-iškių g. 46 namo kieme, V-, kartu su D. Metelniku,
V. S-umi ir A. B-iu tyčia sužalojo S. M-o automobilį „VW Golf”
(valst. nr. FVL 970), stovėjusį minėtoje vietoje; peiliu supjaustęs šio
automobilio priekinio stiklo sandarinimo gumą 130 Lt vertės, slapta pagrobė
S. M-ui priklausančio automobilio priekinį stiklą – 400 Lt vertės bei mašinoje
buvusius daiktus: žaislą – 15 Lt vertės, laikrodį – 15 Lt vertės, pirštines –
10 Lt vertės, automobilio stiprintuvo priekinį skydą – 5 Lt vertės, odeko­loną
– 40 Lt vertės, pakelį servetėlių – 1 Lt vertės; iš viso pagrobė daiktų už 486
Lt.
Kasaciniu skundu nuteistasis A. K-akas prašo
panaikinti Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 1999 m. spalio 11 d.
nuosprendį bei Vilniaus apygardos teismo Bau­džiamųjų bylų skyriaus 1999 m.
gruodžio 21 d. nutartį ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.
A. K-akas nurodo, jog jis nėra padaręs
nusikaltimo, o prisipažino tik todėl, kad iš jo buvo fiziškai ir morališkai
tyčiojamasi. Jis buvo vedamas į rūsyje esančią aktų salę, kur buvo mušamas. Ten
tardytojas A. K-akui yra sakęs, jog jei jis prisi­pažinsiąs, tai bus paleistas
namo, o jei ne – tai uždarys į areštinę iki teismo.
Kaltinimas remiasi tik tuo faktu, jog sutampa
vieta, kurioje A. K-akas lyg tai buvo nuėmęs ir padėjęs mašinos stiklą ir kur
tas stiklas buvo surastas. Tačiau nėra tiksliai užfiksuota, kur buvo padėtas
stiklas, o ir nukentėjusysis nepasakė, kur tiksliai buvo rastas stiklas.
Kasatorius prašo, nesant galimybės nutraukti
bylą, sušvelninti jam paskirtą bausmę ir skirti bausmę, nesusijusią su laisvės
atėmimu. A. K-akas pabrėžia, jog jis charakterizuojamas teigiamai, vienas
išlaiko šeimą (motina – bedarbė, močiutė – pensininkė), o ir pats serga sunkia
liga, todėl jam reikalingas nuolatinis gydymas bei gydytojų priežiūra.
Kasaciniu skundu nuteistojo A. K-ako gynėjas
prašo panaikinti Vilniaus mies­­­to 1–ojo apylinkės teismo 1999 m. spalio 11 d.
nuosprendį bei Vilniaus apygardos teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutartį ir
baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.
Kasatorius teigia, jog nuosprendis yra
nepagrįstas ir neteisėtas, o A. K-ako kaltė dėl jam inkriminuojamo nusikaltimo
padarymo neįrodyta.
Teismas savo nuosprendyje pagrįstai nurodo, kad
nesiremia nuteistųjų, tarp jų ir A. K-ako, parodymais, duotais parengtinio
tardymo metu, apklausiant juos kaip liudytojus (b. l. 41–43, 66–67, 85–86,
101–102), kadangi jie turėjo būti apklausti kaip įtariamieji, užtikrinant jiems
teisę į gynybą, o ši jų teisė, apklausiant juos kaip liudyto­jus, buvo
pažeista, kartu pažeistos ir įrodymų leistinumo taisyklės, dėl to tokiu būdu
gauti įrodymai yra niekiniai.
Teismas A. K-ako kaltę pagrindė A. B-io,
D. Metelniko ir V. S-aus parodymais, duotais parengtinio tardymo metu,
teigdamas, jog jie įrodo A. K-ako kaltę. Tačiau nė vienas šių asmenų
parengtinio tardymo metu neparodė, jog matė, kaip A. K-akas supjaustė
sandarinimo gumą, išėmė stiklą ir jį pavogė, t. y. įvykdė jam inkriminuojamus
nusikaltimus.
P-s A. K-akas savo dalyvavimą šio nusikaltimo
padaryme bei savo parodymus, duotus parengtinio tardymo metu, neigia (b. l.
107–108).
Nepaneigta A. K-ako versija, kad jis iš savo
automobilio nebuvo išlipęs. A. K-akas buvo sulaikytas savo automobilyje, pas jį
nebuvo rasta nei nusikaltimo įrankių, nei nusikaltimo metu pagrobtų daiktų.
A. K-ako kaltė nuosprendyje grindžiama A. B-io
parodymais, tačiau baudžiamąją bylą paties A. B-io atžvilgiu apygardos
teismas grąžino nagrinėti apylinkės teismui. Neįrodžius A. B-io kaltės ir
dalyvavimo nusikaltimo padaryme, negalima grįsti jo parodymais A. K-ako kaltės.
T-ėl baudžiamojoje byloje nėra jokių įrodymų,
leidžiančių daryti išvadą, kad A. K-akas įvykdė nusikaltimą, už kurį yra
nuteistas.
Apylinkės teismas šioje byloje netinkamai
pritaikė baudžiamąjį ir baudžia­mojo proceso įstatymus nuteisdamas A. K-aką
neįrodžius jo veikoje nusikaltimo sudėties, o apygardos teismas neatsižvelgė į
tai.
Be to, A. K-ako gynėjas akcentuoja, jog jis buvo
padavęs apeliacinį skun­dą dėl A. K-ako nuosprendžio, tačiau Vilniaus apygardos
teismas 1999 m. gruodžio 21 d. nutartyje dėl gynėjo apeliacinio skundo nieko
nepasisakė. Pagal BPK 4181 str. 3 p. tai yra esminis baudžiamojo proceso
įstatymo pažeidimas, nes neišnagrinėtas byloje paduotas apeliacinis skundas.
Nuteistojo A. K-ako ir jo gynėjo kasaciniai
skundai tenkintini iš dalies, o Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gruodžio 21 d. nutartis keistina dėl esminio
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidi­mo, nes Vilniaus apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijoje neišnagrinėtas byloje paduotas
nuteistojo A. K-ako gynėjo apeliacinis skundas (BPK 4181 str. 3 p. ).
Iš Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos
1999 m. gruodžio 21 d. nutarties matyti, kad teismas nagrinėjo bylą apeliacine
tvarka pagal nuteistųjų A. B-io ir A. K-ako bei jo gynėjo apeliacinius
skundus. Tačiau sprendimus apeliacinės instancijos teismas priėmė tik dėl
nuteistųjų apeliacinių skun­dų, bet visiškai nėra apeliacinės instancijos
teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus nuteistojo A. K-ako gynėjo apeliacinį
skundą (BPK 380 str. ). Nėra apeliacinės instancijos teismo motyvuoto sprendimo
dėl gynėjo skundo nutarties aprašomojoje dalyje, nėra ir galutinio teismo
sprendimo nutarties rezoliucinėje dalyje (BPK 388 str. ). Dėl šių priežasčių
teisėjų kolegija laiko, kad neišnagrinėtas byloje paduotas nuteistojo A. K-ako
gynėjo apeliacinis skundas, o tai yra esminis baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimas (BPK 4181 str. 3 p. ). Kadangi nuteistojo A. K-ako ir jo
gynėjo ape­liacinių skundų argumentai tarpusavyje susiję, jais faktiškai ginčijamos
tos pačios aplinkybės ir įrodymai, tai šie skundai apeliacine tvarka turi būti
nagrinėjami kartu. T-ėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999m. gruodžio 21 d. nutartis keistina – nutarties dalis,
kurioje apeliacine tvarka buvo nagri­nė­­­tas nuteistojo A. K-ako gynėjo
apeliacinis skundas, taip pat buvo atmestas nuteistojo A. K-ako apeliacinis
skundas, naikintina, ir ši bylos dalis perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine
tvarka. Kadangi dar nėra priimtas galutinis sprendimas dėl nuteistojo A. K-ako
gynėjo apeliacinio skundo, tai nėra galimybės išnagrinėti ir visų gynėjo
kasacinio skundo motyvų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 5
p. , 430 str. ir 4301 str. teisėjų kolegija

nutarė:

Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gruodžio 21 d. nutartį pakeisti – panaikinti
nutarties dalį, kurioje atmestas nuteistojo A-o K-ako apeliacinis
skundas bei nagrinėtas jo gynėjo apeliacinis skundas, ir šią bylos dalį perduoti
iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                          O.
A. B-i-ė

Teisėjai                                                                                                             S.
Č-a-
                                                                                                                                    I.
S-ė

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.72178 sekundės -