Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13574: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 25. Neteisėta teismo
sudėtis

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis ir byla perduota iš
naujo nagrinėti apeliacine tvarka, nes byla išnagrinėjo neteisėta teismo
sudėtis: jo sudėtyje buvo teisėjas, dalyvavęs atliekant parengtinį tardymą
byloje – priėmęs nutartis pratęsti kardomojo kalinimo (suėmimo) terminą
kaltinamiesiems (BPK 29 str. 2 p. ). Pagal BPK 382 str. 2 d. 8 p. šis pažeidimas
yra esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas.

P-šėjas P. K-s                                                                    Kasacinė byla Nr. 2K–152, 2000 m.

NUTARTIS

2000 m. kovo 7 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko V. A-uko, teisėjų I. S-ės
ir P. K-o,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorui A. M-ukui, gynėjui
advokatui A. M-iui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistųjų V. J-io ir A. Duka­nausko kasacinius skundus dėl Panevėžio miesto
apylinkės teismo 1999 m. rugpjūčio 27 d. nuosprendžio, kuriuo:
V-a- J-štys pripažintas kaltu padaręs
nusikaltimus, numatytus BK 271 str. 3 d. , 16 str. 2 d. ir 271 str. 3 d. , ir
nuteistas: pagal BK 271 str. 3 d. – laisvės atėmimu penkeriems metams su 6000
Lt bauda, konfiskuojant visą turtą; pagal BK 16 str. 2 d. , 271 str. 3 d. –
laisvės atėmimu ketveriems metams su 1500 Lt bauda, konfiskuojant pusę turto.
Vadovaujantis BK 42 str. , šios bausmės subendrintos apė­mimo būdu ir
subendrinta bausmė V. J-iui paskirta – laisvės atėmimas penkeriems metams su
6000 Lt bauda, konfiskuojant visą turtą, laisvės atėmimo bausmę atliekant
sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje. V. J-ys dėl vagysčių iš
V. Kudrinie­nės, Z. C-inginovienės butų bei dėl pasikėsinimo įvykdyti vagystę iš
A. P-os buto išteisintas, nesant jo veikoje nusikaltimo sudėties;
A-a- Dukanauskas pripažintas kaltu
padaręs nusikaltimus, numatytus BK 271 str. 3 d. , 16 str. 2 d. , 271 str. 3 d. ,
ir nuteistas: pagal BK 271 str. 3 d. – laisvės atėmimu penkeriems metams su
6000 Lt bauda, konfiskuojant visą turtą; pagal BK 16 str. 2 d. , 271 str. 3 d. –
laisvės atėmimu ketveriems metams su 1500 Lt bauda, konfiskuojant pusę turto.
Vadovaujantis BK 42 str. , šios bausmės subendrintos apėmimo būdu ir subendrinta
bausmė A. Dukanauskui paskirta – laisvės atėmimas penkeriems metams su 6000 Lt
bauda, konfiskuojant visą turtą, laisvės atėmimo bausmę atliekant sustiprintojo
režimo pataisos darbų kolonijoje. A. Dukanauskas dėl vagystės iš
E. L. Zagurskienės buto bei dėl pasikėsinimo įvykdyti vagystę iš A. Palai­mos buto
išteisintas, nesant jo veikoje nusikaltimo sudėties.
Taip pat skundžiama Panevėžio apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. spalio 21 d. nutartis,
kuria nuteistųjų V. J-io ir A. Duka­nausko apeliaciniai skundai atmesti.
Tuo pačiu nuosprendžiu V-a- S-ys
pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 16 str. 2 d. , 271 str. 3 d. V. S-io
kasacinis skundas išnagrinėtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. sausio 11 d. posėdyje.
Priteista iš V. J-io 1860 Lt I-inai Avgucevič,
iš A. Dukanausko – 1512,50 Lt E-ui Ž-iui ir 3205 Lt D-ui S-iui; iš
V. J-io ir A. Dukanausko soli­dariai – 3140 Lt V-ai A-ei ir 5519
Lt R-ui T-inskui; iš V. J-io, A. Dukanausko ir V. S-io solidariai – 263 Lt
R-ai A-ytei.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo P. K-o
pranešimą, prokuroro ir gynėjo, prašiusių Panevėžio apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. spalio 21 d. nutartį
V. J-io ir A. Dukanausko atžvilgiu panaikinti dėl esmi­nio baudžiamojo proceso
įstatymo pažeidimo nagrinėjant bylą apeliacine ir perduoti bylą iš naujo
nagrinėti apeliacine tvarka, paaiškinimų,

nustatė:


A. Dukanauskas nuteistas už tai, kad 1996 m.
lapkričio 19 d. apie 9 – 15. 30 val. įsibrovė į gyvenamąją patalpą – butą,
esantį Panevėžyje, Kniaudiškių g. 28–11, ir slapta pagrobė E. Ž-io turtą: 715
Lt, 100 JAV dolerių (400 Lt), 150 Vokietijos mar­­kių (397,5 Lt), audio
magnetofoną „Sony” 750 Lt vertės, iš viso pagrobė 2262,50 Lt vertės turto.
A. Dukanauskas taip pat nuteistas už tai, kad 1996
m. gruodžio 20 d. apie 8. 45 – 12. 30 val. įsibrovė į gyvenamąją patalpą – butą,
esantį R-iškyje, Jau­­nys­­tės g. 27–34, ir pakartotinai slapta pagrobė
D. S-io turtą: du auksinius vestuvinius žiedus, kurių bendra vertė 200 Lt,
vyrišką auksinį žiedą 500 Lt vertės, 3 moteriškus žiedus 750 Lt vertės, auksinę
grandinėlę 250 Lt vertės, tris poras auskarų, kurių bendra vertė 590 Lt,
grandinėlę su pakabuku 100 Lt vertės, sidabrinį paauksuotą žiedą 100 Lt vertės,
2 sidabrinius žiedus, kurių bendra vertė 35 Lt, 4 sidabrines grandinėles ir
kuloną, kurių bendra vertė 165 Lt, 3 sidabrines 10 litų monetas, kurių bendra
vertė 300 Lt, sidabrinę rusišką monetą 150 Lt vertės, buteliuką kvepalų „La­lu­­na”
20 Lt vertės, kompiuterinį žaidimą 30 Lt vertės, kompiuterio „Sega” valdymo
pultą bei disketę, kurių bendra vertė 115 Lt, iš viso pagrobė 3305 Lt vertės
turto.
A. Dukanauskas nuteistas ir už tai, kad 1997 m.
kovo 7 d. ryte pro duris įsibrovė į gyvenamąją patalpą – butą, esantį
R-iškyje, Povyliaus g. 6–7, ir pakar­totinai slapta pagrobė Z. C-ingovienės
turtą: telefono aparatą „Panaphone” 500 Lt vertės ir dujinį revolverį su 5
šoviniais, kurių bendra vertė 262 Lt, iš viso pagrobė
762 Lt vertės turto.
A. Dukanauskas ir V. J-ys nuteisti už tai, kad
iš anksto susitarę ir veikdami grupėje 1997 m. vasario 14 d. apie 12. 30 val.
pro duris įsibrovė į gyvenamąją pa­­tal­pą – butą, esantį K-ėje, L-evičiaus
g. 16–28, ir iš ten, A. Dukanauskas pakartotinai, slapta pagrobė V. A-ės
turtą: dvi odines striukes, kurių bendra vertė 800 Lt, video magnetofoną
„Orion” 800 Lt vertės, 15 vaizdajuosčių, kurių bendra vertė
225 Lt, rankinį laikrodį 75 Lt vertės, auksinę grandinėlę 500 Lt vertės,
vestuvinį žiedą 200 Lt vertės, moterišką rankinę 50 Lt vertės, kelioninę
rankinę 150 Lt vertės, mo­teriškus batus, kurių vertė 150 Lt, vyriškus
marškinius 80 Lt vertės, radiotelefoną 150 Lt vertės, iš viso pagrobė 3180 Lt
vertės turto.
V. J-ys taip pat nuteistas už tai, kad 1997 m.
kovo 7 d. ryte pro duris įsibrovė į gyvenamąją patalpą – butą, esantį
R-iškyje, Jaunystės g. 20–18, ir pakartotinai, slapta pagrobė
E. L. Zagurskienės turtą: fotoaparatą „Premier” su fotojuosta, kurių bendra vertė
196 Lt, laikrodį „Orientex” 50 Lt vertės, iš viso pagrobė 246 Lt vertės turto.
V. J-ys nuteistas ir už tai, kad 1997 m.
balandžio 16 d. ryte pro duris įsibrovė į gyvenamąją patalpą – butą, esntį
Visagine, Sedulinos g. 35–63, iš kur pakartotinai, slapta pagrobė I. Avgucevič
turtą: dvi auksines grandinėles, kurių bend­ra vertė 523 Lt, 5 žiedus, kurių
bendra vertė 446 Lt, du auksinius pakabukus, kurių bendra vertė 288 Lt, 5 poras
auskarų, kurių bendra vertė 756 Lt, 3 gintarinius karolius, kurių bendra vertė
190 Lt, iš viso pagrobė 2223 Lt vertės turto.
A. Dukanauskas ir V. J-ys taip pat nuteisti už
tai, kad iš anksto susitarę ir veikdami grupėje 1997 m. balandžio 17 d.
įsibrovė į gyvenamąją patalpą – butą, esantį R-einiuose, J-mo g. 19a–6, ir
iš ten pakartotinai slapta pagrobė R. T-insko turtą: 200 JAV dolerių (800 Lt),
1110 Lt, 2000 Rusijos rublių (1,5 Lt), laikrodį–radijo imtuvą „Panasonic” 60 Lt
vertės, videomagnetofoną „Philips” 719 Lt vertės, telefono aparatą
„Internacional” 370 Lt vertės, 2 vestuvinius žiedus, kurių bendra vertė 280Lt,
4 auksinius pakabukus, kurių bendra vertė 760 Lt, auskarus 300 Lt vertės, dantų
karūnėlę su dviem auksiniais dantimis, kurių vertė 130 Lt, 2 auksines parkerio
plunksnas, kurių bendra vertė 100 Lt, 7 sidabrinius žiedus, kurių bendra vertė
140Lt, lygintuvą „Philips” 160 Lt vertės, iš viso pagrobė 5730,5 Lt vertės
turto.
A. Dukanauskas ir V. J-ys, be to, nuteisti ir už
tai, kad kartu su V. S-iu, iš anksto susitarę ir veikdami grupėje, 1997 m.
gegužės 13 d. apie 10 val. kėsinosi pro duris įsibrauti į gyvenamąją patalpą –
butą, esantį Panevėžyje, N-ės g. 5–43, ir pasikėsino pakartotinai slapta
pagrobti R. A-ytės turtą, tačiau nusikaltimo ne­bai­gė dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo jų valios – spynoje nulūžo laužimo įrankis.
Nuteistasis V. J-ys kasaciniu skundu prašo
nuosprendį bei apeliacinės instancijos teismo nutartį panaikinti ir jį
išteisinti, kadangi byla išnagrinėta neobjekty­viai ir vienašališkai. Jis
nurodo, jog visi iš jo paimti daiktai priklauso jam. Tyrimo metu jam buvo
daromas įvairiapusis spaudimas. Apeliacinės instancijos teismo kolegijos
pirmininkas negalėjo nagrinėti baudžiamosios bylos, kadangi buvo pratęsęs jo
suėmimo terminą. Tuo buvo pažeisti BPK 29, 30 ir 31 straipsniuose numatyti
reikalavimai. Be to, buvo pažeisti ir kiti baudžiamojo proceso įstatymo
reikalavimai. Daiktiniai įrodymai nebuvo smulkiai aprašyti apžiūros
protokoluose ir pridėti prie bylos. Buvo pažeisti BPK 91 ir 92 straipsniuose
numatyti reikalavimai, nes visi daiktiniai įrodymai bylos tyrimo metu buvo
atiduoti tariamiems savininkams. Darant kratą, poėmį, parodant daiktinius
įrodymus atpažinti buvo pažeisti BPK 94 str. numatyti reikalavimai. Taigi
tardymo veiksmų protokolai negali būti įrodymais. Parengtinio tyrimo metu
policijos pareigūnai sąmoningai sukeitė daiktus. Neteisingai įvertinti jo
artimųjų, draugų, liu­dy­­tojų parodymai dėl daiktų priklausomybės.
Nuteistasis A. Dukanauskas kasaciniu skundu prašo
teismų sprendimus panai­kinti ir jį išteisinti, nes jam inkriminuotų
nusikaltimų jis nepadarė, byla sufabrikuota ir išnagrinėta neobjektyviai bei
vienašališkai, teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Kasatorius
nurodo, jog įrodymai byloje surinkti pažeidžiant BPK 91 ir 94 str. numatytus
reikalavimus. Kratos metu paimti jo pirkti daiktai grąžinti E. Ž-iui,
Z. C-inginovienei ir D. S-iui be teismo sprendimo, remiantis suklastotais
įrody­mais bei netinkamai įvertintais, melagingais, prieštaringais ir
netiksliais liudytojų parodymais dėl daiktų priklausomybės, abejotinais daiktų
atpažinimais. Nebuvo tiriami daiktų defektai, atsiradę nuo jų poėmio iki
teisminio nagrinėjimo. Parengtinio tardymo metu buvo daromas spaudimas,
akistatų, atpažinimų ir liudytojų „organizavimas”, buvo sąmoningai sukeičiami
daiktai. Jo parodymas dėl L. J-iškio ir G. G-o atpažinimo buvo
sufabrikuotas, nes šie asmenys jį matė tik policijos komisariate. L-ytojų
parodymai teisme buvo netiksliai užrašyti, iškraipyti, o jo parodymai įver­tinti
netinkamai. Be to, apeliacinės instancijos teismo kolegijos pirmininkas pažeidė
BPK 29, 30 ir 31 straipsniuose numatytus reikalavimus.
Nuteistųjų V. J-io ir A. Dukanausko kasaciniai
skundai tenkintini iš dalies, Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. spalio 21 d. nutartis naikintina dėl esminio
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka ir
byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine
tvarka.
Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, kolegijos
pirmininku buvo Panevėžio apygardos teismo teisėjas A. Š-aitis. Parengtinio
tyrimo metu teisėjas A. Š-aitis priėmė nutartis pratęsti kardomojo kalinimo
(suėmimo) terminą kaltinamiesiems V. J-iui (t. 3 b. l. 126) ir A. Dukanauskui
(t. 3, b. l. 275), t. y. dalyvavo atliekant parengtinio tardymo veiksmus. Šiuo
atveju teisėjas A. Š-aitis negalėjo nagrinėti baudžiamosios bylos bet kurioje
proceso stadijoje (BPK 29 str. 2 p. ) ir vadovaudamasis BPK 31 str. 1 d.
privalėjo nusišalinti, tačiau to nepadarė. Taigi baudžiamąją bylą apeliacine
tvarka išnagrinėjo neteisėta teismo sudėtis (BPK 382 str. 2 d. 8 p. ).
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos BPK 429 str. 5 p. , 430 ir 4301 str. ,

nutarė:

Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. spalio 21 d. nutarties dalį, kurioje
nuteistųjų V. J-io ir A. Dukanausko apeliaciniai skundai atmesti, panaikinti
ir perduoti bylą Panevėžio apygardos teis­­­mui iš naujo nagrinėti apeliacine
tvarka.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         V.
A-ukas

Teisėjai                                                                                                                         I.
S-ė
                                                                                                                                    P.
K-s

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65895 sekundės -