Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13575: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 27. Nepilnametės
išžaginimas (BK 118 str. 3 d. )
Įtariamojo teisė turėti gynėją ir gynėjo atsisakymas
(BPK 55 str. 1 d. ir 57 str. 1 d. )

Lytinio akto neatlikęs asmuo pagrįstai nuteistas pagal BK 118 str. 3 d. už nepilnametės išžaginimą, nes jis, vartodamas smurtą, mėgino
su ja lytiškai santykiauti bei sudarė sąlygas kitam teisiamajam kelis kartus
išžaginti nukentėjusiąją.
Įtariamojo teisė turėti gynėją nebuvo pažeista, nes jis per pirmąją
apklausą gynėjo atsisakė, o aplinkybių, kurioms esant gynėjo dalyvavimas yra
būtinas, nebuvo.

P-šėjas P. K-s                                                                    Kasacinė byla Nr. 2K–187, 2000 m.

nutartis

2000 m. kovo 28 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko J. T-iaus,
teisėjų A. R-ės ir P. K-o,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorui J. O-iui,
gynėjai advokatei B. V-ei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo J. Ž-io kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2–ojo
apylinkės teismo 1999 m. lapkričio 2 d. nuospren­džio, kuriuo J-a- Ž-is
pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus Lietu­vos Respublikos BK 118
str. 3 d. bei 279 str. , ir nuteistas: pagal BK 118 str. 3 d. – laisvės atėmimu
penkeriems metams, pagal BK 279 str. – laisvės atėmimu vieneriems metams.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 42 str. šios bausmės subendrintos apėmimo
būdu, ir subendrinta bausmė J. Ž-iui paskirta – laisvės atėmimas penke­riems
metams, bausmę atliekant sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Taip
pat skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegi­jos 2000 m. sausio 13 d. nutartis, kuria nuteistojo J. Ž-io apeliacinis
skundas atmestas.
Tuo pačiu nuosprendžiu R-a- Ž-is nuteistas
pagal Lietuvos Respubli­kos BK 118 str. 3 d. , tačiau ši nuosprendžio dalis
kasacine tvarka neapskųsta.
Priteista iš J. Ž-io 800 Lt nukentėjusiosios
motinai žalai atlyginti.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo P. K-o pranešimą, prokuroro, prašiusio nuteistojo
J. Ž-io kasacinį skundą atmesti, gynėjos, prašiusios nuosprendį ir
apeliacinės instancijos teismo nutartį panaikinti ir J. Ž-į išteisinti,
paaiškinimų,

nustatė:

J. Ž-is nuteistas už tai, kad 1997 m. sausio
29 d. nuo 2. 30 val. iki 6 val. , būdamas girtas ir veikdamas grupėje su R-u
Ž-iu, turėdamas tikslą atlikti prievartinius lytinius santykius, įsibrovė į
butą, kur nepilnametės, gimusios 1981 m. , atžvilgiu pavartojo
fizinį smurtą. J-a- Ž-is parvertė nukentėjusiąją ant lovos ir kumščiu
sudavė jai smūgį į veidą, o po to mėgino su ja atlikti prievartinį lytinį aktą,
taip palauždamas nukentėjusiosios pasipriešinimą ir sudarydamas sąlygas R-ui
Ž-iui atlikti su ja prievartinius lytinius santykius. Po to R-a- Ž-is,
panau­dodamas psichinį smurtą, įsakydamas nukentėjusiajai nesipriešinti ir
pasinaudodamas tuo, kad jos pasipriešinimas buvo palaužtas J. Ž-io
veiksmais, keturis kartus atliko su nukentėjusiąja prievartinius lytinius
santykius.
J. Ž-is taip pat nuteistas už tai, kad neatsargiai sužalojo nukentėjusiosios nepilnametės
motinai priklausantį turtą, padarydamas nukentėjusiajai didelę turtinę žalą,
tačiau šios nuosprendyje nustatytos bylos aplinkybės su kasaciniu skundu
nesusijusios.
Nuteistasis J. Ž-is kasaciniu skundu prašo
peržiūrėti jo bylą, ir teismų sprendimus pakeisti, nes nusikaltimo, numatyto BK
118 str. 3 d. , jis nepadarė. Kasatorius nurodo, jog buvo pažeista jo teisė į
gynybą, nes jis neturėjo advokato, o tardymas naudojant psichologinį spaudimą
jį suklaidino. Nukentėjusioji parodė, jog su ja jis lytiškai nesantykiavo.
Daiktinių įrodymų, patvirtinančių jo kaltę, nėra. Jis pripažįsta, jog buvo
išgėręs, tačiau ne tiek, kad bandytų padaryti tokį sunkų nusikal­timą. Tai
prieštarauja jo būdui ir įsitikinimams.
Nuteistojo J. Ž-io kasacinis skundas
atmestinas.
Teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais
nustatyta, jog J. Ž-is kartu su R. Ž-iu įėję į butą, kuriame buvo
nukentėjusioji nepilnametė, liepė jai sėstis ir
išskėsti kojas. Nukentėjusiajai nesutikus to padaryti, bandė jėga ją paguldyti,
pargriovė ant lovos, trenkė jai į veidą ir mėgino išžaginti, tačiau
nukentėjusiajai aktyviai prieši­nan­tis to padaryti negalėjo. Vėliau J. Ž-is
dar kartą bandė ranka trenkti nuken­tėjusiajai, tačiau pataikė į sekciją. Jai
išėjus į kitą kambarį, atėjo R. Ž-is ir, vartodamas psichinį smurtą, keturis
kartus ją išžagino. Šios aplinkybės nustatytos nuosekliais nuken­tėjusiosios nepilnametės parodymais ir šiuos parodymus patvirtinančiais
ki­­­tais įrodymais. Tokiu būdu byloje nustatyta, kad J. Ž-is panaudojo
fizinį smurtą ir mė­­­­­­­­­gi­­­­­­no lytiškai santykiauti su nukentėjusiąja,
o R. Ž-is, pasinaudodamas ta aplin­kybe, jog nukentėjusioji bijojo, kad jos
daugiau nemuštų, ją išžagino.
N-s byloje nustatyta, kad nuteistasis J. Ž-is
su nukentėjusiąja lytiškai nesantykiavo, jo veika teisingai įvertinta kaip nepilnametės išžaginimas, padarytas grupės asmenų.
J. Ž-is nusikaltimą padarė kartu su R. Ž-iu, t. y. grupėje asmenų. Jis,
siekdamas lytiškai santykiauti su nukentėjusiąja, atliko aktyvius fizinius
veiksmus ir šiais veiksmais palaužė jos valią. Šia situacija pasinaudojo kitas
grupės narys – R. Ž-is, ir jis su nukentėjusiąja lytiškai santykiavo. Tokiu
būdu J. Ž-is tiesiogiai dalyvavo nusikaltimo padaryme, atlikdamas dalį
bendro nusikaltimo, nu­matyto BK 118 str. 3 d. , objektyviosios pusės. Be to,
įvykio metu nukentėjusioji buvo nepilnametė – jai
buvo penkiolika metų ir keturi mėnesiai. Šią aplinkybę, kad nuken­tėjusioji yra
nepilnametė, nuteistieji suprato. Taigi J. Ž-io
veika teisingai kvalifi­kuota pagal BK 118 str. 3 d.
Nuteistojo J. Ž-io kasacinio skundo argumentas
apie tai, jog parengtinio tyrimo metu buvo pažeista jo teisė į gynybą, nes
nedalyvavo advokatas, yra nepagrįstas. Sulaikius J. Ž-į, jam, kaip
įtariamajam, buvo išaiškinta teisė turėti gynėją, ir proto­kole J. Ž-is savo
ranka užrašė, jog pareiškiant kaltinimą ir apklausiant kaip kaltina­mą­jį gynėjas
jam nereikalingas (t. 2, b. l. 77). Būtinojo gynėjo dalyvavimo atvejų, numatytų BPK 56 str. ,
byloje nebuvo nustatyta, todėl J. Ž-io teisė į gynybą nebu­vo pažeista.
Vėliau J. Ž-iui buvo paskirtas gynėjas, kuris dalyvavo atliekant tardymo
veiksmus ir susipažįstant su bylos medžiaga.
Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai atmetė
nuteistojo J. Ž-io apelia­cinį skundą.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos BPK 429 str. 1 p. , 430 ir 4301 str. ,

nutarė:

Nuteistojo J-o Ž-io kasacinį skundą atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                             J.
T-ius

Teisėjai                                                                                                             A.
R-ė
                                                                                                                        P.
K-s

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.67848 sekundės -