Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13577: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 29. Kontrabanda,
padaryta stambiu mastu (BK 312 str. 3 d. )

Pirmos kategorijos prekursorių (efedrino) 6,72245 kg 163 345,69 Lt vertės
gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, neturint leidimo juos
pervežti ir nepateikiant muitinei, pripažintas kontrabanda, padaryta stambiu
mastu, ir kvalifikuotas pagal BK 312 str. 3 d.

P-šėjas P. K-s                                                                 Kasacinė byla Nr. 2K–204, 2000 m.

NUTARTIS

2000 m. balandžio 4 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko V. A-uko, teisėjų
O. A. B-i-ės ir P. K-o,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorui D. K-ui, gynėjui
advokatui I. B-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo A. B-akvos kasa­cinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 1999 m.
rugsėjo 24 d. nuosprendžio, kuriuo A-us B-akva (A- B-akva)
pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numa­tytą BK 312 str. 3 d. , ir nuteistas
laisvės atėmimu šešeriems metams su 1320 MGL (165 000 Lt) bauda ir viso turto
konfiskavimu, laisvės atėmimo bausmę atliekant sustiprintojo režimo pataisos
darbų kolonijoje. Taip pat skundžiama Lietuvos apeliaci­­­­-nio teismo Baudžiamųjų
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gruodžio 9 d. nutartis, kuria Vilniaus
apygardos teismo 1999 m. rugsėjo 24 d. nuosprendis pakeistas: A. B-akvai
paskirta papildoma bausmė – bauda sumažinta iki 50 MGL (6250 Lt). Kita
nuosprendžio dalis nepakeista.
Priteista iš A. B-akvos 389,40 Lt valstybei už
prekių ekspertizės padarymą.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo P. K-o
pranešimą, prokuroro, prašiusio nuteistojo A. B-akvos kasacinį skundą atmesti,
gynėjo, prašiusio A. B-akvos veiką perkvalifikuoti iš Lietuvos Respublikos BK
312 str. 3 d. į BK 312 str. 2 d. ir paskirti švelnesnę bausmę, paaiškinimų,

nustatė:

A. B-akva nuteistas už tai, kad 1999 m. kovo 6 d.
apie 11 val. 20 min. Vilniaus rajono Lavoriškių gyvenvietėje, automobiliu
„Nissan Bluebird” (valst. nr. B592HX) per Lietuvos Respublikos valstybės sieną,
Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių muitinės postą, gabeno stambiu mastu,
neturėdamas Vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos specialaus leidimo, nepateikdamas muitinės patikrinimui
privalomus pateikti muitinei 6 kg 722 g 45 mg tablečių – efedrino, priskiriamo
prie I kategorijos prekursorių, kurio vertė 163 345,69 Lt.
Nuteistasis A. B-akva kasaciniu skundu prašo jo
veiką perkvalifikuoti iš BK 312 str. 3 d. į BK 312 str. 2 d. , objektyviai
išnagrinėti skundą ir, atsižvelgiant į visas lengvinančias aplinkybes, priimti
teisingą sprendimą. Jis nurodo, jog jo apeliacinis skundas buvo išnagrinėtas
neobjektyviai, nes nebuvo atsižvelgta į tai, kad veiką įvykdė netyčia,
neturėdamas supratimo, jog efedrinas Lietuvoje yra I kategorijos prekurso­rius.
Šį preparatą jis vežė atvirai, neslėpdamas sunkiai prieinamose vietose nuo
muiti­nės patikrinimo. Į pasieniečių klausimą, ar neturi narkotikų ir ginklų,
atsakė, kad neturi, nes tuo buvo visiškai įsitikinęs. P-ikrinimo metu
nustatyta, kad tabletės atvirai gulėjo automobilio bagažinėje, rankiniame
bagaže ir salone, ūkiniame krepšyje. Savo kaltę jis pripažino iš dalies,
nesutikdamas su tuo, jog jo veika kvalifikuojama kaip kon­­t­­ra­­banda stambiu
mastu. M-tas buvo nustatytas pagal apskaičiuotą efedrino vertę. Šį preparatą
jis legaliai įsigijo Turkijoje, valstybinėje vaistinėje, už 750 JAV dolerių.
Apie tai, kad jo įsigytas preparatas yra psichotropinės medžiagos – metkatinono
sudėtinė dalis, jis sužinojo tik perskaitęs apeliacinės instancijos teismo
nutartį. Efed­riną jis įsigijo kaip vaistus nuo astmos ir prašo į tai
atsižvelgti vertinant jo veiką. A. B-akva taip pat prašo atsižvelgti į tai, kad
iš savo veikos realios turtinės naudos neturėjo, anksčiau nieko panašaus nebuvo
padaręs, išlaiko šeimą ir mažametį vaiką.
Nuteistojo A. B-akvos kasacinis skundas
atmestinas.
Pirmosios instancijos teismo posėdyje
išnagrinėtais įrodymais nustatyta, jog A. B-akva, neturėdamas leidimo ir
nepateikdamas muitinei, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno 6 kg
722 g 45 mg efedrino tablečių. Šiais veiksmais A. B-ak­va padarė prekursorių
kontrabandą stambiu mastu ir jo nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal
BK 312 str. 3 d.
Apklausiamas kaip įtariamasis A. B-akva parodė,
jog efedrino tabletes pirko ketindamas jas parduoti K-grade ir žinojo, kad
jų negalima įvežti į Rusiją. Taigi A. B-akva žinojo, kad efedrinas yra ribotos
civilinės apyvartos objektas. Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis 1988 metų
Jungtinių T-ų konvencijos „Dėl kovos su neteisėta narkotinių ir
psichotropinių medžiagų apyvarta” ratifikavimo įstatymu ir šios konvencijos 12
str. reikalavimais, efedrinas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu patvirtintą prekursorių sąrašą, o už prekursorių
kontrabandą numatyta baudžiamojo atsakomybė. Ta aplinkybė, jog A. B-akva galėjo
tiksliai nežinoti, kad prekursorius draudžiama įvežti į Lietuvos Respubliką be
specia­laus leidimo, jo veikos teisiniam įvertinimui įtakos neturi, nes
įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės (Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 7 str. 3 d. ).
A. B-akvos nusikalstamos veikos kvalifikavimui
neturi įtakos ir ta aplinkybė, jog efedrino tablečių jis neslėpė sunkiai
prieinamose vietose. Nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 312 str. ,
sudėčiai užtenka to, jog prekursoriai per valstybės sieną buvo gabenami be
Vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos leidimo juos pervežti ir nebuvo pateikti muitinei.
Nepagrįstas A. B-akvos kasacinio skundo
argumentas dėl to, jog tik iš apelia­cinės instancijos teismo nutarties jis
sužinojęs, kad efedrinas gali būti naudojamas psichotropinės medžiagos –
metkatinono gamybai. Apie tai, kad efedrinas gali būti naudojamas
psichotropinės medžiagos – metkatinono gamybai, nurodyta specialisto išvadoje
(b. l. 65), su kuria A. B-akva susipažino, baigus parengtinį tardymą (b. l.
211, 212) ir kuri buvo perskaityta teisiamajame posėdyje (b. l. 249).
Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė,
jog A. B-akva padarė pre­kursorių kontrabandą stambiu mastu. Nustatant išimtų
iš civilinės apyvartos objektų arba ribotos civilinės apyvartos objektų
(narkotikų, psichotropinių medžiagų, prekursorių) kontrabandos mastą,
atsižvelgiama ne tiek į jų vertę, kiek į jų kiekį ir svorį. Į šią aplinkybę
teisingai atkreipė dėmesį apeliacinės instancijos teismas. A. B-ak­va
neteisėtai gabeno 6 kg 722 g 45 mg efedrino tablečių, kuriose veikliosios
medžiagos – efedrino buvo 1243,3 g. Tokio kiekio efedrino tablečių gabenimas
per valstybės sieną yra prekursorių kontrabanda stambiu mastu, nepriklausomai
nuo šių tablečių vertės.
Skirdamas bausmę A. B-akvai, teismas atsižvelgė į
padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, A. B-akvos asmenybę. Teismas
atsižvelgė į tai, kad A. B-akva anksčiau neteistas, yra jaunas, išlaiko šeimą
ir mažametį vaiką. Į tą aplin­kybę, jog A. B-akva iš nusikalstamos veikos
neturėjo realios turtinės naudos, atsižvelgė apeliacinės instancijos teismas,
nustatydamas papildomos bausmės – baudos dydį. Paskirta A. B-akvai bausmė
atitinka BK 39 str. numatytus reikalavimus ir ją švelninti pagal kasacinio
skundo motyvus nėra pagrindo.
Apeliacinės instancijos teismas visiškai
išnagrinėjo nuteistojo A. B-akvos apeliacinį skundą ir nutartyje nurodė
motyvus, paaiškinančius, kodėl apeliacinio skun­­do argumentai nepagrįsti.
Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sumažino A. B-akvai paskirtos
papildomos bausmės – baudos dydį, nes pirmosios instancijos teismas,
pažeisdamas BK 22 str. 2 d. numatytus reikalavimus, A. B-akvai buvo paskyręs
dvi pagrindines bausmes.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos BPK 429 str. 1 p. , 430 ir 4301 str. ,

nutarė:

Nuteistojo A-aus B-akvos kasacinį skundą
atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                         V.
A-ukas

Teisėjai                                                                                                                         O. A.
B-i-ė
                                                                                                                                    P.
K-s
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.67234 sekundės -