Paieška : Teismų praktika Kasacinės instancijos teismo pranešėjas J. T. Kasac. byla Nr. 2K-54 TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5252: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieškaKasacinės instancijos teismo pranešėjas J. T. Kasac. byla Nr. 2K-54 /2002

Apeliacinės instancijos teismo pranešėjas J. G. S – 2.1. 1.2.7. Pirmosios instancijos teismo teisėjas R.G-- 2.1.2.8.1.

2.1.2.1.8.7.

N U T A R T I S

2002 m. sausio 15 d.

Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

kolegijos pirmininkės A.R.,

teisėjų V. Č. ir J. T.,

sekretoriaujant R. B.,

dalyvaujant prokurorui P.M.,

teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal nuteistojo W. S. kasacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. birželio 4 d. nuosprendžio bei Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 16 d. nutarties byloje, kurioje Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. birželio 4 d. nuosprendžiu W. S. nuteistas pagal BK 271 str. 2 d. dvejiems metams laisvės atėmimo su 1250 Lt bauda, konfiskuojant jo turto už 500 Lt ; pagal BK 18 str. 6 d. ir BK 271 str. 3 d., - trejiems metams laisvės atėmimo su 1250 Lt bauda, konfiskuojant jo turto už 500 Lt. Remiantis BK 42 str., bausmė subendrinta ir paskirtas laisvės atėmimas trejiems metams su 1250 Lt bauda, konfiskuojant jo turto už 500 Lt, bausmę atliekant sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Pritaikius Lietuvos Respublikos 2000 m. balandžio 11 d. įstatymo ,,Dėl amnestijos akto” 3 str. 2 d. 2 p. W. S. paskirta laisvės atėmimo bausmė sumažinta vieneriais metais ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams su 1250 Lt bauda, konfiskuojant jo turto už 500 Lt.

Iš W. S. , V. C. ir V. V. solidariai priteista 545 Lt J. K. .

Iš W. S. ir V. C. solidariai priteista 793,29 Lt UAB ,, ***”.

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2001 m. spalio 16 d. nutartimi Kauno m. apylinkės teismo 2001 m. birželio 4 d. nuosprendį pakeitė: panaikino nuosprendžio dalį, kuria W. S. pritaikytas LR 2000 m. balandžio 11 d. įstatymo ,,Dėl amnestijos akto” 3 str. 2 d. 2 p. W. S. paskirtą laisvės atėmimo bausmę pagal BK 18 str. 6 d. ir 271 str. 3 d. sumažino iki dvejų metų laisvės atėmimo. Remiantis BK 42 str. bausmes subendrino ir paskyrė laisvės atėmimą dvejiems metams su 1250 Lt bauda, konfiskuojant jo turto už 500 Lt. Pritaikius Lietuvos Respublikos 2000 m. balandžio 11 d. įstatymo ,,Dėl amnestijos akto” 3 str. 1 d. 1 p. W. S. paskirtą laisvės atėmimo bausmę sumažino 1/3. Kitą nuosprendžio dalį paliko nepakeistą.

Pagal tą patį nuosprendį nuteisti dar ir V. C. ir V. V. , tačiau jų atžvilgiu nuosprendis kasacine tvarka neapskųstas.

Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, nuteistojo, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

n u s t a t ė:

W. S. nuteistas už tai, kad 1999 m kovo 17-18d. naktį, iš anksto susitaręs ir bendrai veikdamas grupėje su V. C. , nuo namo Nr. (duomenys neskelbtini),esančio Kaune, (duomenys neskelbtini) g., slaptai pagrobė UAB ,,****” priklausančią televizijos anteną su konverteriu, bei tuo pačiu metu nuo to pačio namo jie pakartotinai slaptai pagrobė V. D. priklausančią daugiakanalę televizijos anteną, padarydami nukentėjusiajam V. D. 400 Lt turtinę žalą.

Jis nuteistas dar ir už tai, kad 2000 m. vasario 20-22 d. laikotarpyje, iš anksto susitaręs ir bendrai veikdamas grupėje su V. C. nuo namo Nr. (duomenys neskelbtini), esančio Kaune, (duomenys neskelbtini) g., pakartotinai slaptai pagrobė R. K. priklausančią daugiakanalę televizijos anteną, tuo padarydami nukentėjusiajam R. K. 350 Lt turtinę žalą.

Jis nuteistas dar ir už tai, kad 2000 m. vasario 5-6 d., iš anksto susitaręs ir bendrai veikdamas grupėje su V. C. , W. S. bendrininkaujant kaip padėjėjui, būnant kieme ir stebint, kad į namus negrįžtų nukentėjusysis, vėliau duodant antklodę V. C. pagrobtiems daiktams suvynioti, o V. C. išlaužiant buto, esančio Kaune, (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), duris, iš šio buto pakartotinai slaptai pagrobė nukentėjusiojo V. S. asmeninio turto už 1620 Lt, vėliau W. S. padėjo V. C. , pagrobtus daiktus W. S. automobiliu ,,***” nuvežti į N. V. butą, esantį Kaune, (duomenys neskelbtini), o gautus pinigus už parduotus vogtus daiktus, teisiamieji pasidalino.

Jis nuteistas dar ir už tai, kad 2000 m. vasario 22 d. apie 22 val iš anksto susitaręs ir bendrai veikdamas grupėje su V. C. ir V. V. iš V. K. statomos privačios namų valdos, esančios Kaune, (duomenys neskelbtini), slaptai, pakartotinai pagrobė J. K. turto už 745Lt ir V. K. turto už 9292 Lt.

Kasaciniu skundu nuteistasis W. S. prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį bei apeliacinės instancijos teismo nutartį. Jis teigia, kad su V. C. iš anksto nesitarė vogti antenas ir jam to daryti nepadėjo. Apie antenų vagystes sužinojo tik tada, kai V. C. atsinešė jas į automobilį. V-ą anteną iš V. C. nusipirko, nors žinojo, kad ji yra vogta, todėl mano, kad jo veiksmai turėjo būti kvalifikuoti pagal BK 281 str. Mano, kad jam paskirta per griežta bausmė. Kasatorius teigia, kad nuoširdžiai gailisi dėl padarytų nusikaltimų, atlygino žalą. Gyvena kartu su nusenusiu ir ligotu tėvu, žmona laukiasi kūdikio ir jis vienas juos išlaiko. Jo vaidmuo padarytame nusikaltime yra antraeilis, todėl teismas jo atžvilgiu turėjo taikyti BK 45 str.

Nuteistojo W. S. kasacinis skundas tenkintinas iš dalies, tačiau kitais motyvais ir kitu pagrindu, negu nurodoma kasaciniame skunde.

Kasatorius nurodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, inkriminuojant jam televizijos antenų vagystes, prašo jo veiką šioje kaltinimo dalyje kvalifikuoti pagal BK 281 str.

Šis prašymas yra nepagrįstas, nes pagal BK 281 str. kvalifikuojamas tik toks šiame straipsnyje pirmoje dalyje išvardintais būdais gauto turto įgijimas arba realizavimas, kuris iš anksto nebuvo pažadėtas. Jei kaltininkas buvo pažadėjęs turtą įgyti ar realizuoti iki nusikaltimo padarymo ar jo darymo metu arba davė pagrindą nusikaltimo vykdytojui tikėtis kitokios pagalbos, jo veiksmai kvalifikuojami kaip bendrininkavimas nusikaltime, kurį padarant buvo gautas turtas.

Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. birželio 4 d. nuosprendžiu nustatyta, kad televizijos antenas nuo namų stogų paimdavo V. C. , o W. S. su nuosavu automobiliu nuveždavo jį į nusikaltimo vietas ir su pavogtomis antenomis išveždavo iš ten. Nuosprendžiu nustatyta, kad dėl šių veiksmų tarp V. C. ir W. S. buvo išankstinis susitarimas. Tokia teismo išvada yra pagrįsta visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. P-s W. S. apklaustas parengtinio tardymo metu, tai yra 2000 m. kovo 28 d., šią aplinkybę patvirtino. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis pagrįstas įrodymais, teismo įvertintais nepažeidžiant BPK 76 str. reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad W. S. yra televizijos antenų vagysčių bendrininkas, tačiau neteisingai kvalifikavo jo veiką pagal BK 271 str. 2 d. nenustačius, kad jis tiesiogiai dalyvavo antenų vagystėse, tai yra buvo nusikaltimo vykdytoju. Grupės iš anksto susitarusių asmenų vagystė yra tik tada, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip du vykdytojai. Kaip matyti iš Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. birželio 4 d. nuosprendžio nusikaltimo vykdytoju buvo vienas V. C. , o W. S. buvo jo padėjėju.

Tais atvejais, kai vagystę daro vienas vykdytojas, padedant kitam asmeniui, jis atsako už vagystę be sunkinančių aplinkybių, o padėjėjas – atitinkamai už padėjimą padaryti vagystę irgi be sunkinančių aplinkybių. Tokiu būdu, W. S. veika dėl dviejų antenų vagystės, padarytos 1999 m. kovo 17-18 d., kvalifikuota pagal BK 18 str. 6 d. ir 271 str. 1 d., o vagystė, padaryta 2000 m. vasario 20-22 d. – pagal BK 18 str. 6 d. ir 271 str. 2 d., kaip padaryta pakartotinai.

Pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, kvalifikavo nusikaltimą ne pagal tas Baudžiamojo kodekso atitinkamo straipsnio dalis, netinkamai išsprendė bendrininkavimo klausimą ( BK 18 str.), todėl šioje dalyje nuosprendis keistinas. Apeliacinės instancijos teismas neištaisė šių pirmos instancijos teismo nuosprendžio trūkumų, todėl keistina ir šio teismo nutartis ( BPK 4181 str. 1 p. 430 str.).

Kasatoriaus prašymas taikyti jo atžvilgiu BK 45 str. nuostatas atmestinas kaip nepagrįstas. Formaliai, esant BK 45 str. 1 ar 2 d. išvardintoms sąlygoms, teismas gali atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes skirti švelnesnę negu įstatymo numatytą bausmę, tačiau ši norma nėra imperatyvinė ir pirmos instancijos teismas nuosprendyje neprivalo motyvuoti, kodėl jos netaikė. W. S. nuteistas už kelių nusikaltimų padarymą, vienas iš jų sunkus ( BK 18 str. 6 d. ir 271 str. 3 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas pagrįstai atmetė nuteistojo prašymą taikyti jo atžvilgiu BK 45 str. nuostatą, konstatavęs, kad tam nėra pagrindo.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 429 str. 6 p., 430 str.,4301 str.

n u t a r i a:

Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 4 d. nuosprendį bei Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 16 d. nutartį pakeisti:

W. S. veikas televizijos antenų vagysčių epizoduose iš BK 271 str. 2 d. perkvalifikuoti į BK 18 str. 6 d. ir 271 str. 1 d., BK 18 str. 6 d. ir 271 str. 2 d. Pagal BK 18 str. 6 d. ir 271 str. 1 d. paskirti šešių mėnesių laisvės atėmimo, pagal BK 18 str. 6 d. ir 271 str. 2 d. paskirti vienerių metų laisvės atėmimo bausmę su trijų šimtų litų jo turto konfiskavimu. Vadovaujantis BK 42 str. 1 d., subendrintą bausmę palikti dvejų metų laisvės atėmimą su 1250 (vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimties) litų bauda, konfiskuojant jo turto 500 (penkių šimtų) litų vertės.

Kitą nuosprendžio ir nutarties dalį palikti nepakeistus.

Kolegijos pirmininkė A.R.

Teisėjai V. Č.

J. T.

M. Č.
Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.6621 sekundės -