Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5266: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 1. Pasikėsinimas
nužudyti  (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 2
p. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis ir
pakeistas pirmosios instancijos teismo nuosprendis, motyvuojant tuo, kad
pasikėsinimas nužudyti vie­ną asmenį ir kito asmens nužudymas, esant sumanymui
nužudyti du asmenis, nėra baigtas nusikaltimas, kadangi nusikalstamas sumanymas
nužudyti du žmones nebuvo įgyvendintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo
kaltininko valios, todėl veika kvalifikuotina kaip pasikėsinimas nužudyti du
asmenis – pagal BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 2 p.

P-šėjas A. J-                                                                   Kasacinė byla Nr. 2K–344/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 1
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko V. G-aus,
teisėjų V. P-o ir A. J-os,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorei J. U-elienei,
gynėjai B. V-utei,
nuteistajam P. B-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo ir nuteistojo P. B-o
kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria Panevėžio apygardos
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. vasario 9 d.
nuosprendis, kuriuo P-a- B-a- pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus,
numatytus Lietuvos Respublikos BK 16 str. 2 d. , 105 str. 2 p. bei 104 str. , ir
nuteistas: pagal BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 2 p. – trylikai metų laisvės
atėmimo, pagal BK 104 str. – dešimčiai metų laisvės atėmimo, o subendrinus
paskirtąsias bausmes Lietuvos Respublikos BK 42 str. 1 d. pagrindu – trylikai
metų laisvės atėmimo, atliekant paskirtąją bausmę griežtojo režimo pataisos
darbų kolonijoje, pakeistas ir P. B-o veika iš Lietuvos Respublikos BK 16
str. 2 d. ir 105 str. 2 p. perkvalifikuota į BK 16 str. 2 d. ir 104 str. , paskiriant
aštuonerius metus ir šešis mėnesius laisvės atėmimo, o subendrinus paskirtąsias
bausmes Lietuvos Respublikos BK 42 str. 1 d. pagrindu – dešimčiai metų laisvės
atėmimo.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. J-os pranešimą,
nuteistojo P. B-o, prašiusio palikti galioti apeliacinės instancijos teismo
nutartį, gynėjos, prašiusios nuosprendį ir nutartį pakeisti, ir prokurorės,
prašiusios generalinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą tenkinti,
paaiškinimų,

nustatė:

P. B-a- nuteistas už tai, kad jis 1998 m. liepos 19
d. apie 5 val. , būdamas girtas, V. M-ės gyvenamojo namo virtuvėje,
esančioje Panevėžio rajone, Jotainių kaime, turėdamas tikslą nužudyti du
asmenis dėl asmeninių nesutarimų ir pykčio, suduodamas keturis kartus kirvio pentimi
per galvą V. V-ui, padarė jam lengvą kūno sužalojimą, sukėlusį trumpalaikį
sveikatos sutrikimą, t. y. pasikėsino nužudyti V. V-ą, tačiau nusikaltimo
nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes po gautų smūgių
nukentėjusysis pabėgo. Tęsdamas nusikalstamą veiką, P. Bulato­vas tuo pačiu
metu, to paties gyvenamojo namo kambaryje, suduodamas du smūgius kirvio pentimi
K. V-ui į galvą, padarė kaukolės skliauto ir pagrindo kaulų lūžimą ir
galvos smegenų sumušimą, sukėlusį galvos smegenų gyvybinių funkcijų sutrikimą,
ir tokiu būdu tyčia nužudė K-į V-ų.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. balandžio 7 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. vasario 9 d. nuosprendis,
kuriuo P. B-a- pripa­­­­žin­­­­­­tas kaltu pagal BK 16 str. 2 d. , 105 str.
2 p. , 104 str. ir nuteistas: pagal BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 2 p. – trylikai
metų laisvės atėmimo, pagal BK 104 str. – dešimčiai metų laisvės atėmimo, o
subendrinus paskirtąsias bausmes BK 42 str. pagrindu – trylikai metų laisvės
atėmimo, atliekant paskirtąją bausmę griežtojo režimo pataisos darbų
kolonijoje, pakeistas: P. B-o veika iš BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 2 p.
perkva­lifikuota į BK 16 str. 2 d. ir 104 str. , paskiriant pagal šį straipsnį
aštuonerius metus ir šešis mėnesius laisvės atėmimo, o vadovaujantis BK 42
str. , subendrinus šią bausmę su laisvės atėmimo bausme, paskirta pagal BK 104
str. , – dešimčiai metų laisvės atėmimo.
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas
kasaciniu skun­­du prašo Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. balandžio 7 d. nutartį dėl netinkamo baudžiamojo
įstatymo pritaikymo panaikinti, paliekant galioti Panevėžio apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. vasario 9 d. nuosprendį.
Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad
neįrodyta, jog P. Bulat­o­vas turėjo bendrą nusikalstamą ketinimą nužudyti du
asmenis: teisiamasis tai neigia, o objektyvių įrodymų nėra.
Tokie teismo motyvai negali būti laikomi pagrįstais.
Subjektyviosios nusikal­timo pusės elementai – motyvas ir tikslas – negali būti
nustatomi vadovaujantis tik teisiamojo, suinteresuoto bylos baigtimi,
parodymais. Išvadą apie nusikalstamo ketinimo kryptingumą galima padaryti tik
įvertinus visas bylos aplinkybes. P. B-a- toje pačioje vietoje ir tuo pačiu
metu, tuo pačiu įrankiu – kirviu tiek V. V-ui, tiek ir K. V-ui sudavė
smūgius būtent į galvą, t. y. gyvybiškai svarbią kūno vietą. Pasirinktas įrankis
ir įvykio aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad jis siekė nužudyti V. V-ą
ir K. V-ų. Ketinimas nužudyti du žmones nebuvo įgyvendintas dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo P. B-o valios, – V. V-a- iš buto pabėgo. Tai, kad
P. B-a-, sudavęs kirviu smūgius V. V-ui ir šiam pabėgus, iš karto
sudavė smūgius ir K. V-ui, rodo jo tyčios turinį ir kryptingumą – nužudyti
abu asmenis.
Apygardos teismo nuosprendyje nustatyta, kad K. V-aus
nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti V. V-ą motyvas – iš vakaro girtavimo metu
tarp P. B-o ir sugėrovų kilęs konfliktas. Taigi nustatyta, kad motyvas taip
pat bendras. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė ir neįvardijo kitų
motyvų, todėl darytina išvada, kad šioje dalyje sutinkama su apygardos teismo
nuosprendžio išvadomis. V-ingas motyvas tik dar kartą patvirtina, kad
P. B-o veiksmai buvo sąlygoti vieningo sumanymo.
Apeliacinio teismo kolegijos nutartyje nurodoma, kad
nebaigtos (I epizodas) ir baigtos (II epizodas) veikos kvalifikavimas pagal BK
16 str. 2 d. , 105 str. 2 p. bei 104 str. neatitinka Lietuvos Respublikos
Aukščiausiojo Teismo plenumo 1991 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. 3 9 punkto
nuostatų. Kolegijos nuomone, kai pirmoji nusikalstama veika yra nebaigta, o
antroji – baigtas nusikaltimas, veikų kvalifikavimas negali būti identiškas
nurodytajam nutarime. Ši apeliacinės instancijos teismo išvada nepagrįsta.
P. B-a- savo nusikalstamo ketinimo nužudyti du žmones neįgyven­dino dėl
priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios. Šiuo atveju pirmoji veika
kvalifikuotina kaip pasikėsinimas nužudyti du asmenis, o antroji – kaip baigtas
nužudymas, t. y. pagal 104 str. Taip veika buvo kvalifikuota apygardos teismo ir
tai neprieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenumo 1991 m. gegužės 10 d.
nutarimo Nr. 3 nuostatoms.
Apeliacinės instancijos teismui perkvalifikavus veiką ir
įvertinus ją kaip du savarankiškus nusikaltimus, akivaizdu, kad P. B-o
veikai netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas. Apeliacinės instancijos
teismas, nagrinėdamas bylą pagal nuteistojo skundą, negalėjo pabloginti
P. B-o padėties. Tačiau jei sutiktumėme su apeliacinės instancijos teismo
išvada, kad pasikėsindamas nužudyti V. V-ą P. B-a- padarė nusikaltimą,
numatytą BK 16 str. 2 d. ir 104 str. , tai akivaizdu, kad K. V-aus nužudymas
kvalifikuotinas pagal BK 105 str. 12 p.
Nuteistasis P. B-a- kasaciniame skunde prašo
peržiūrėti jo bylą ir sušvel­ninti bausmę, kadangi nužudyti nei K. V-aus,
nei V. V-o jis nenorėjęs ir neturėjęs tokio tikslo. Teismas nepilnai
išnagrinėjęs bylą ir nenustatęs priežasties, dėl ko įvyko nusikaltimas. Šio
nusikaltimo iniciatorius buvęs V. V-a-, o jis gynęs V. M-ę. Nusikaltimo
metu jis buvęs blaivus ir išgėręs tik po nusikaltimo pada­rymo. V. V-ą
sužalojęs gindamas V. M-ę, o K. V-ų nužudęs gindamasis pats. G-si
padaręs nusikaltimą, nuoširdžiai pripažinęs kaltę, padėjęs tardymui tirti bylą,
nekeitęs parodymų visos tardymo eigos metu.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. balandžio 7 d. nutartis naikintina, o Panevėžio
apygardos teismo Baudžia­mųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. vasario 9
d. nuosprendis dėl nuteistojo P-o B-o keistinas.
Byloje surinktais duomenimis nustatyta, kad 1998 m.
liepos 18 d. prie ežero, esančio Panevėžio rajone, Jotainių kaime, žvejoti
atvyko nukentėjusysis V. V-a-, nužudytasis K. V-us ir liudytoja
I. K-ė. Šie asmenys, pradėję girtauti prie ežero, vėliau girtavimą tęsė
prie ežero gyvenusios iki tol nepažįstamos V. M-ie­nės sodyboje, kur prie jų
prisidėjo V. M-ė ir atvykęs jos pažįstamas – nuteistasis P. B-a-.
V-e P. B-a- nuėjo miegoti į kambarį, kuriame buvo apnakvindinti
I. K-ė ir K. V-us. Nukentėjusysis V. V-a- liko miegoti
virtuvėje, o namo savininkė – kitame namo gale.
1998 m. liepos 19 d. apie 5 val. nuteistasis P. B-a-
virtuvėje sudavė keturis smūgius kirviu į galvos sritį nukentėjusiajam
V. V-ui ir padarė jam lengvą kūno sužalojimą, sukėlusį trumpalaikį
sveikatos sutrikimą, tačiau po gautų smūgių V. V-ui pavyko pabėgti. Grįžęs
į kambarį, kuriame miegojo K. V-us, P. Bula­tovas dviem kirvio smūgiais į
šoninę galvos sritį nužudė K. V-ų.
Kaip parodė nuteistasis P. B-a-, 1998 m. liepos 19 d.
apie 5 val. jis išgirdęs V. M-ės pagalbos šauksmą, sklindantį iš virtuvės.
Nuėjęs į virtuvę ir ten pamatęs, kad V. V-a- užgulęs V. M-ę, nutraukęs
V. V-ą nuo V. M-ės, o į tai V. V-a- atsakęs jam smūgiu į veidą ir
jis parkritęs. Besikeliant nuo grindų, V. V-a- jam spyręs į krūtinę, tačiau
jis, nutvėręs už kojos, pargriovęs V. V-ą ant sofos ir ant grindų buvusiu
kirvuku sudavęs V. V-ui į galvos sritį, dėl to V. V-a- išbėgęs į kiemą.
Grįžus į kambarį, K. V-us griebęs jį už gerklės ir abu parkritę ant lovos,
kurioje anksčiau miegojęs K. V-us su I. K-e, tada jis sudavęs
kirvio pentimi K. V-ui į galvos sritį, kad pastarasis jį paleistų. Po to su
K. V-umi dar išgėręs, o, gavęs iš I. K-ės 10 Lt, išėjęs ieškoti
pirkti alkoholinių gėrimų. Grįžtant buvo policijos darbuotojų sulaikytas. Nei
V. V-žiū­no, nei K. V-aus nužudyti nenorėjęs.
Iš liudytojos V. M-ės parodymų išeina, kad jai jokia
pagalba nebuvo reikalinga ir pagalbos ji nesišaukė.
I. K-ės parodymais nustatyta, kad K. V-us
ryte nebuvo atsikėlęs, o ją pažadino nuteistasis P. B-a- ir pareiškė, kad
jos draugams sukapojęs galvas, tačiau jos neliesiąs. Pasisukusi į sienos pusę
ji pamatė gulintį K. V-ų, kurio galva ir sprandas buvo kruvini, o jis pats
gargaliavo. P. B-o rankose ji pamatė kirvį, sugriebė už kirvio ir abu su
P. B-u besistumdydami atsidūrė virtuvėje. P. B-ui pasakius, jog reikia
pinigų alkoholiniams gėrimams nusipirkti, ji davė 10 Lt, kad tik pastarasis
greičiau pasišalintų iš namo, o pati išbėgo į kaimą iškviesti policijos.
Teismo medicinos ekspertizė, apžiūrėjusi P. B-ą,
nerado sužalojimų, būdin­­gų smurtui, kurį, pasak P. B-o, jo atžvilgiu
panaudojo nukentėjusysis V. V-a-.
Byloje taip pat nustatyta, kad išvakarėse girtaujant buvo
kilęs konfliktas tarp V. V-o ir nuteistojo P. B-o.
Atsižvelgiant į tai, kad V. V-ą ir K. V-ų užpuolė
pats nuteistasis P. B-a- ir sudavė smūgius kirviu į gyvybei svarbius
centrus, darytina išvada, kad P. B-a- siekė nužudyti abu nukentėjusiuosius.
V. V-a- nebuvo nužu­dytas dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo nuteistojo
valios.
Ta aplinkybė, kad P. B-a-, sudavęs smūgius kirviu
V. V-ui, o šiam pavykus pabėgti – tuoj pat sudavė kirviu smūgius į galvą
gulinčiam K. V-ui ir pareiškė liudytojai I. K-ei, kad jos
neliesiąs, rodo, kad nuteistasis P. Bula­tovas veikė kryptingai, turėdamas
išankstinį tikslą nužudyti tiek V. V-ą, tiek K. V-ų.
Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas neteisingai
nustatė nusikaltimo padarymo aplinkybes, tikslus ir motyvus bei neteisingai
kvalifikavo nuteistojo P. B-o veiksmus.
Net jei ir būtų nustatyta, kad P. B-a- neturėjo
tikslo nužudyti du asmenis, o kiekvieną nusikaltimą padarė skyrium, kaip
savarankiškus, jo veika turėjo būti kvalifikuota pagal BK 16 str. , 104 str. ir
105 str. 12 p.
T-ėl Apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999m. balandžio 7 d. nutartis P. B-o baudžiamojoje
byloje naikintina.
Keistinas ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. vasario 9 d. nuosprendis.
Pasikėsinimas nužudyti vieną asmenį ir kito asmens
nužudymas, esant suma­nymui nužudyti du asmenis, nėra baigtas nusikaltimas, nes
nusikalstamas sumanymas nužudyti du žmones nebuvo įgyvendintas dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo kaltininko valios. Šiuo atveju veika kvalifikuotina kaip
pasikėsinimas nužudyti du asmenis – pagal BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 2 p.
Papildomas kvalifikavimas pagal BK 104 str. nereikalingas.
Ši Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. vasario 9 d. nuosprendžio dalis keistina.
Tenkinti nuteistojo P. B-o kasacinį skundą teisėjų
kolegija nerado pa­grindo.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 1 d. 4
p. , 430 ir 4301 strai­­ps­niais, teisėjų kolegija

nutarė:

Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. balandžio 7 d. nutartį P-o B-o baudžiamojoje
byloje panaikinti.
Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. vasario 9 d. nuosprendį pakeisti: kvalifikuoti P-o
B-o veiką pagal Lietuvos Respublikos BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 2 p. ir
paskirti trylika metų laisvės atėmimo, atliekant bausmę griežtojo režimo
pataisos darbų kolonijoje.
Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.
Nuteistojo P-o B-o kasacinį skundą atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             V. G-us

Teisėjai                                                                                                                             V. P-a-
                                                                            
A. J-Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.66191 sekundės -