Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5269: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 2. Eksperto
nedalyvavimas priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių skyrimo procese
(BPK
359 str. 2 d. ) yra esminis baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimas
(BPK 382 str. 1 d. )

Panaikinta pirmosios instancijos teismo nutartis ir byla
perduota iš naujo nagrinėti šiame teisme dėl esminio baudžiamojo proceso
įstatymo pažeidimo, nes teisia­majame posėdyje nagrinėjant priverčiamųjų
medicininio pobūdžio priemo­nių skyrimą ekspertas psichiatras nedalyvavo, kas
sukliudė teismui visapusiškai išnagrinėti bylą.

P-šėja O. A. B-i-ė                                                            Kasacinė byla Nr. 2K-358/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 8
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko V. A-uko,
teisėjų O. A. B-i-ės ir E. B-o,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorui G. P-ui,
gynėjai B. V-ei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Kauno
apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl P-ų rajono
apylinkės teismo 1999 m. kovo 2 d. nutarties, kuria D-ė G-iūnienė
atleista nuo baudžiamosios atsako­mybės ir bausmės ir jai paskirta
priverčiamoji medicininio poveikio priemonė, atiduodant ją į psichiatrinę
ligoninę bendrojo stebėjimo sąlygomis.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos O. A. B-i-ės
pranešimą, prokuroro ir gynėjos, prašiusių kasacinį skundą patenkinti,
paaiškinimus,

nustatė:

D. G-iūnienė 1998 m. spalio 29 d. apie 15 val. nuo
kabyklos, esančios viešosios įstaigos P-ų rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro koridoriuje, slapta pagrobė K. J-ui priklausančią 700 Lt
vertės striukę, kurią tą pačią dieną už 21 Lt pardavė A. Č-iui.
D. G-iūnienė šią veiką padarė būdama nepakaltinamos
būsenos.
Kasaciniu skundu Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro
pavaduotojas prašo panaikinti P-ų rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 2 d.
nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Jis
nurodo, kad nutartis naikin­­tina dėl esminių baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimų. Nutartyje atiduoti kaltinamąjį teismui nutarta į posėdį iškviesti
asmenis, išvardytus sąraše prie kaltinamosios išvados, nors tokio procesinio
dokumento byloje iš viso nėra. Šis nesantis byloje dokumentas buvo pagarsintas
ir posėdžio metu.
Taip pat buvo pažeistas BPK 359 str. 2 d. reikalavimas,
nes į teismo posėdį nebuvo iškviestas ekspertas ir neišklausyta eksperto išvada
apie psichinę kaltinamo­sios būseną. Be to, teismas nenurodė, kokiais įrodymais
remdamasis padarė išvadą, jog D. G-iūnienė pagrobė striukę.
Kasatorius dar nurodo, kad teismas D. G-iūnienę atleido
nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės, tuo pažeisdamas BPK 361 str. 1 d.
reikalavimus. Be to, teismas, vadovaudamasis BK 12 ir 59 straipsniais,
nenurodė, kuria šių straipsnių dalimi rėmėsi priimdamas nutartis, o BPK 358
str. nuostatomis rėmėsi nepagrįstai.
Kasacinis skundas tenkintinas.
P-ų rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 2 d. nutartis
naikintina dėl esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo.
BPK 359 str. 2 d. nustatyta, kad teisiajame posėdyje
nagrinėjant priverčia­mųjų medicininio pobūdžio priemonių skyrimą asmeniui,
padariusiam pavojingą visuomenei veiką, turi būti išklausoma eksperto išvados
apie psichinę kaltinamojo būseną. Nagrinėjant priverčiamųjų medicininio
pobūdžio priemonių skyrimą D. G-e­liūnienei, 1999 m. kovo 2 d. teisiamajame
posėdyje ekspertas psichiatras nedalyvavo. Šis BPK 359 str. 2 d. pažeidimas yra
laikytinas esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu, sukliudžiusiu
teismui visapusiškai išnagrinėti bylą.
Taip pat buvo padaryti ir kiti BPK pažeidimai: teismas,
nevertinęs ir neana­lizavęs įrodymų, nutartyje konstatuoja, kad 1998 m. spalio
29 d. D. G-iūnienė pagrobė striukę; pažeisti ir BPK 361 str. 1 d.
reikalavimai, kadangi D. G-iūnienė atleista ir nuo baudžiamosios atsakomybės,
ir nuo bausmės; nenurodyta, kuriomis BK 12 ir 59 straipsnių dalimis remtasi
priimant nutartį; teisiamojo posėdžio metu buvo pagarsintas byloje nesantis
dokumentas – kaltinamoji išvada. Be to, ir 1998 m. gruodžio 21 d. nutartyje (b.
l. 77) teismas nutarė į teismo posėdį kviesti asmenis, išvardytus sąraše prie
kaltinamosios išvados; nors tokio dokumento byloje nėra. Esant nurodytoms
aplinkybėms ir vadovaudamasi BPK 429 str. 3 p. , 430 ir 4301
straipsniais, teisėjų kolegija

nutarė:

Panaikinti P-ų rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 2
d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.


Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                 V.
A-ukas

Teisėjai                                                                                                                 O. A.
B-i-ė
                                                                            
E. B-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.61837 sekundės -