Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5193: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 3. Esminis baudžiamojo
proceso įstatymo pažeidimas
(BPK
382 str. 2 d. 9 p. )

Panaikintas pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir
byla perduota nagri­nėti tam pačiam teismui, kadangi teisminiuose ginčuose
nebuvo suteiktas žodis nukentėjusiesiems.

P-šėjas J. T-ius                                                        Kasacinė byla Nr. 2K–363/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 8
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko S. Č-o,
teisėjų P. K-o ir J. T-iaus,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorei D. M-ūtei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Vilniaus
apygardos proku­ratūros prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Visagino
miesto apylinkės teismo 1999 m. vasario 22 d. nuosprendžio byloje, kurioje
L-a I-šina nuteista pagal BK 87 str. laisvės atėmimu dvejiems metams be
turto konfiskavimo, pagal BK 152 str. laisvės atėmimu šešiems mėnesiams.
Remiantis BK 42 str. , galutinė bausmė paskirta – dveji metai laisvės atėmimo be
turto konfiskavimo, atliekant bausmę bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
Pritaikius Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl amnestijos” (1995 12 21, Nr.
1–1153) 2 str. , L. I-šina nuo paskirtos bausmės atleista.
Iš nuteistosios L. I-šinos priteista 4500 Lt
J. R-toropovui, 800 Lt M. I-o­vui, 3600 Lt S. S-iui ir 6000 Lt V. Zaslaverui.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,
prokurorės, prašiusios kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

L. I-šina nuteista už tai, kad 1993–1994 metais, eidama
UAB „A-ė” komer­cijos direktorės pareigas, pažeidė 1993 m. liepos 7 d.
U-io valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. I–202  3 str. reikalavimą, kad operacijas užsienio
valiuta atlieka tik bankai, turintys Lietuvos banko leidimą, ir UAB „A-ė”
vardu 1993 m. gruodžio 1 d. ir 1993 m. gruodžio 13 d. sudarė sutartis Nr. 7 ir
7a su S. S-s­kiu, pagal kurias iš S. S-io vieneriems metams paėmė po
1000 JAV dolerių žadėdama mokėti 60 proc. metinių palūkanų, bet suėjus sutarčių
terminams su S. S-o­­­lovskiu neatsiskaitė, taip jam padarė 8000 Lt materialinę
žalą; 1993 m. gruodžio 13 d. ji sudarė sutartį Nr. 6 su J. R-toropovu, pagal
kurią iš J. R-toropovo pusei metų paėmė 2000 JAV dolerių žadėdama mokėti 60
proc. metinių palūkanų, bet suėjus sutarties terminui su J. R-toropovu
neatsiskaitė, taip jam padarė 8000 Lt materialinę žalą; 1993 m. gruodžio 13 d.
sudarė sutartis Nr. 3 ir Nr. 3a su M. I-u, pagal kurias iš M. I-o
neterminuotam laikui paėmė 500 ir 1000 JAV dolerių žadėdama mokėti 60 proc.
metinių palūkanų, bet M. I-ui pareikalavus su juo neatsiskaitė, taip jam
padarė 6000 Lt materialinę žalą; 1993 m. gruodžio 14 d. ir 1994 m. gegužės 9 d.
sudarė sutartis Nr. 13 ir Nr. 22 su M. Š-erbackiu, pagal kurias iš M. Š-erbackio
vieneriems metams paėmė 3000 ir 5000 Vokietijos markių žadė­dama mokėti 60
proc. metinių palūkanų, bet suėjus sutarties terminui su M. Š-erbackiu
neatsiskaitė, taip jam padarė 28 672 Lt materialinę žalą; 1994 m. sausio 14 d.
sudarė sutartį Nr. 17 su J. P-e, pagal kurią iš J. P-ės
vieneriems metams paėmė 1500 JAV dolerių žadėdama mokėti 60 proc. metinių
palūkanų, bet suėjus sutarties terminui su ja neatsiskaitė, taip jai padarė
6600 Lt materialinę žalą; 1994 m. gegužės 19 d. sudarė sutartį Nr. 23 su
V. Zaslaveru, pagal kurią iš V. Zaslavero pa­ėmė 1500 JAV dolerių vieneriems metams
žadėdama mokėti 60 proc. metinių palūkanų, bet suėjus sutarties terminui su juo
neatsiskaitė, taip jam padarė 6000 Lt materialinę žalą. L. I-šina iš nurodytų
asmenų gautų pinigų UAB „A-ė” veikloje nepanaudojo, juos pasisavino ir
nusipirko Rusijos firmos „MMM” akcijų už 1 750 000 Rusijos rublių.
Kasaciniame skunde Vilniaus apygardos prokuratūros
vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės
teismo 1999 m. vasario 22 d. nuosprendį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti
pirmosios instancijos teismui. Prokuroras nurodo, kad, nagrinėjant bylą teisme,
nukentėjusiesiems nebuvo suteiktas žodis teisminiuose ginčuose, taip suvaržytos
proceso dalyvių teisės, numatytos BPK 60 str. 3 d. 7 p. , ir padarytas esminis
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 9 p. ).
Kasacinis skundas tenkintinas.
Remiantis BPK 381 str. , nuosprendis turi būti panaikintas
ir byla perduota iš naujo nagrinėti teisme, jeigu tiriant bylą arba nagrinėjant
ją teisme buvo padarytas esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas. Pagal
BPK 382 str. 2 d. 9 p. nuosprendis turi būti panaikintas, jeigu teisminio
nagrinėjimo dalyviams nesuteiktas žodis teisminiuose ginčuose. Iš byloje
esančio teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad, nagrinėjant bylą teisme,
nukentėjusiems J. Rostoropovui, M. I-ui, M. Š-er­backiui, J. P-ei,
V. Zaslaverui ir atstovei G. Pieviškis nebuvo suteiktas žodis teisminiuose
ginčuose. Taip buvo suvaržytos šių proceso dalyvių teisės, numatytos BPK 60
str. 3 d. 7 p.
T-ėl Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendis
naikintinas, o byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 429 str. 3 p. , 430 ir
4301 straipsniais,

nutarė:

Visagino miesto apylinkės teismo 1999 m. vasario 22 d.
nuosprendį L-os I-šinos byloje panaikinti, o bylą perduoti iš naujo
nagrinėti tam pačiam teismui.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                 S.
Č-a-

Teisėjai                                                                                                                 P.
K-s
                                                                            
J. T-ius
 

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.56461 sekundės -