Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5276: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 4. Būtinasis gynėjo
dalyvavimas (BPK 56 str. 1 d. 5 p. )

Panaikinta pirmosios instancijos teismo nutartis ir byla
perduota iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui, kadangi nagrinėjant bylą
tvarkomajame posėdyje buvo padarytas esminis baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimas: esant prieštaravimams tarp teisiamųjų interesų, vienam teisiamųjų
turint gynėją, kitam teisiamajam gynėjas nebuvo paskirtas.

P-šėja O. A. B-i-ė                                                          Kasacinė byla  Nr. 2K–373/1999 m.

n u t a r t i s

1999 m. birželio 15
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko V. P-o,
teisėjų O. A. B-i-ės ir A. J-os,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorui K. Ž-ui,
gynėjams B. V-ei ir I. B-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Panevėžio
apygardos vyriau­siojo prokuroro pavaduotojos kasacinį skundą dėl Utenos rajono
apylinkės teismo 1999 m. kovo 8 d. tvarkomojo posėdžio nutarties, kuria
baudžiamoji byla, kurioje M-a- R-is ir Večiaslavas Ptičkinas kaltinami
pagal BK 272 str. 2 d. , sustab­dyta, iki bus surastas kaltinamasis V. Ptičkinas,
ir grąžinta Utenos rajono apylinkės vyriausiajam prokurorui.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos O. A. B-i-ės
pranešimą, prokuroro bei gynėjų, prašiusių kasacinį skundą patenkinti,
paaiškinimų,

nustatė:

M. R-is ir V. Ptičkinas kaltinami tuo, kad jie,
panaudodami fizinį smurtą, grupėje iš anksto susitarusių asmenų užvaldė svetimą
turtą, būtent: M. R-is, turėdamas teistumą už nusikaltimus nuosavybei, 1998
m. rugsėjo 5 d. apie 20 val. 50 min. , Utenos rajone, K-deikių kaime, UAB
„Pilies sala“ priklausančioje parduo­tuvėje, pakartotinai, iš anksto susitaręs
ir bendrai veikdamas su V. Ptičkinu, pastarajam įsitikinus, kad parduotuvėje
nėra žmonių, o kasos aparate yra pinigų, panaudodamas fizinį smurtą prieš
pardavėją J-ą M-uvienę, suduodamas vieną smūgį kumščiu jai į veidą, padarė
nukentėjusiajai lengvą kūno sužalojimą, nesukėlusį trumpalaikio sveikatos
sutrikimo, bei užvaldė kasos aparato stalčių 260 Lt vertės su jame buvusiais
pinigais – 119,93 Lt ir taip padarė UAB „Pilies sala“ 379,93 Lt žalą.
Be to, 1998 m. spalio 14 d. apie 19 val. 15 min. , Utenos
rajone, S-dutiškio kaime, UAB „S-anėkas“ priklausančioje parduotuvėje,
M. R-is, iš anksto susi­taręs ir bendrai veikdamas su V. Ptičkinu,
pakartotinai, V. Ptičkinui įsitikinus, kad parduotuvėje nėra žmonių, o kasos
aparate yra pinigų, panaudodamas fizinį smurtą prieš pardavėją D-ę
Ulčickienę, suduodamas metaliniu strypu tris smūgius nuken­tėjusiajai į galvą
ir vieną smūgį į kairiąją mentę, padarė jai apysunkį kūno sužalojimą, užvaldė
kasos aparatą „Casio Fe–2000“ – 2800 Lt vertės bei jame buvu­sius pinigus – 624
Lt, ir taip padarė UAB „S-anėkas“ 3424 Lt žalą.
Skundžiama Utenos rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 8
d. nutartis, kurioje paskelbta kaltinamojo V. Ptičkino paieška ir baudžiamoji
byla sustabdyta, iki bus surastas kaltinamasis V. Ptičkinas, kaltinamajam
M. R-iui kardomojo suėmimo laikas pratęstas iki 1999 m. gegužės 8 d. ir byla
grąžinta Utenos rajono apylinkės vyriausiajam prokurorui.
Kasaciniu skundu Panevėžio apygardos vyriausiojo
prokuroro pavaduotoja prašo Utenos rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 8 d.
tvarkomojo posėdžio nutartį dėl esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo
panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui nuo atidavimo
teismui stadijos. Kasatorė nurodo, kad tvarkomajame posėdyje nedalyvavo
V. Ptičkino gynėjas, todėl buvo pažeista kaltinamojo teisė į gynybą. Posėdyje
nedalyvavo ir nukentėjusioji D. Ulčickienė, kuriai nebuvo įteiktas teismo
šaukimas, todėl buvo pažeistas ir BPK 247 straipsnis.
Kasatorė taip pat nurodo, kad teismas, sustabdydamas
bylą, nesprendė bylos išskyrimo klausimo pasislėpusio kaltinamojo V. Ptičkino
atžvilgiu bei kaltinamojo M. R-io atidavimo teismui klausimo. Teismas
sustabdė bylą abiejų kaltinamųjų atžvilgiu, o bylos nagrinėjimo atnaujinimas
galimas tik suradus pasislėpusį kaltinamąjį. Nusikaltimo bendrininkas
M. R-is yra suimtas, todėl neaišku, kaip turėtų būti sprendžiamas jam
paskirtos kardomosios priemonės pratęsimo arba jos pakeitimo klausimas ir ar toks
teismo sprendimas galimas grupinėse bylose.
Kasacinis skundas tenkintinas.
Apylinkės teismas tvarkomajame posėdyje, nedalyvaujant
V. Ptičkino gynėjui, priėmęs nutartį sustabdyti bylą, iki bus surastas
kaltinamasis V. Ptičkinas, pažeidė BPK 247 str. 1 d. reikalavimus. Be to, pagal
BPK 56 str. 1 d. 5 p. esant prieštaravi­mams tarp kaltinamųjų gynybos interesų,
jeigu bent vienas iš jų turi gynėją, gynėjo dalyvavimas būtinas. Bylos
duomenimis nustatyta, kad prieštaravimai kaltinamųjų parodymuose yra
akivaizdūs. Tačiau tvarkomajame posėdyje dalyvavo tiktai M. R-io gynėja
advokatė L. D-i-ė, o V. Ptičkinui gynėjo dalyvavimas nebuvo užtikrintas; į
tvarkomąjį posėdį jo gynėjas net iškviestas nebuvo, nors gynėjo dalyvavimas
šiuo atveju buvo būtinas. Tai pripažintina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimu. Tvarkomajame posėdyje taip pat nedalyvavo ir nukentėjusioji
D. Ulčickienė. Jai teismo šaukimas nebuvo įteiktas (b. l. 284). Nukentėjusiųjų,
jeigu jie buvo laiku informuoti apie tvarkomojo posėdžio dieną, neatvykimas
nagrinėti bylą nekliudo (BPK 247 str. 2 d. ). Tačiau nukentėjusioji D. Ulčickienė
nebuvo informuota apie posėdį, todėl teismas turėjo bylos nagrinėjimą atidėti
ir nukentėjusiąją pakartotinai šaukti į tvarkomąjį posėdį.
Iš naujo nagrinėjant bylą tvarkomajame posėdyje,
svarstytina, ar galima išskirti bylą pasislėpusiojo kaltinamojo V. Ptičkino
atžvilgiu.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 3 p. , 430 ir 4301 straipsniais,

nutarė:

Panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 8
d. nutartį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti tvarkomajame posėdyje pirmosios
instancijos teismui.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                 V.
P-a-

Teisėjai                                                                                                                 O. A.
B-i-ė
                                                                            
A. J-


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65319 sekundės -