Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5197: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 5. Melagingas
pranešimas apie visuomenei gresiantį
ar
ištikusį pavojų (BK 2261 str. )

Atmestas nuteistojo, prašiusio bylą nutraukti, nesant jo
veiksmuose nusi­kaltimo sudėties, kasacinis skundas, kadangi pirmosios
instancijos teismas jį pagrįstai nuteisė pagal BK 2261
str. , nes nuteistasis melagingai pranešė policijai apie gresiantį visuomenei
pavojų ar didelę nelaimę, ir dėl to buvo iškviestos atitinkamos tarnybos.

P-šėjas S. Č-a-                         
                             Kasacinė byla Nr. 2K–372/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 15
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko J. R-o,
teisėjų I. S-ės ir S. Č-o,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorei D. M-ūtei,
gynėjui A. P-ui,
nuteistajam A. V-ui,
teisiamajame posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo A. V-o kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės
teismo 1999 m. sausio 14 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1999 m. kovo 2 d. nutarties.
Minėtu apylinkės teismo nuosprendžiu A-a- V-a-
pagal Lietuvos Respublikos BK 2261 straipsnį nuteistas
15 000 Lt bauda.
Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
kolegijos 1999 m. kovo 2 d. nutartimi nuteistojo A. V-o apeliacinis skundas
atmestas.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo S. Č-o pranešimą, nuteistąjį
A. V-ą ir jo gynėją, prašiusius patenkinti kasacinį skundą, bei prokurorę,
prašiusią šį skundą atmesti,
A. V-a- nuteistas už tai, kad 1998 m. rugsėjo 12 d.
23 val. 15 min. iš vieš­­bučio „Š-a-”, esančio Vilniaus m. , Raitininkų g. 4,
telefonu 02 pranešė Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui
melagingą žinią apie tariamai užminuotą „Š-o” viešbutį, kuris po pusvalandžio
bus susprogdintas. Dėl šio melagingo prane­šimo apie visuomenei gresiantį
pavojų bereikalingai buvo iškviesti Vilniaus miesto 1–ojo policijos komisariato
viešosios policijos patrulinės tarnybos rinktinės auto­patrulio ekipažas, šio
komisariato komisaras–inspektorius R. Š-ys, kriminalinių nusikaltimų tyrimo
jaunesnioji inspektorė A. Š-ė, kvotėja A. P-ė, savi­valdybių
komisaras G. V-a-, apylinkės inspektorius A. Palekas, policininkai
G. B-aitis ir J. Lipnevičius.
Kasaciniame skunde nuteistasis A. V-a- prašo
panaikinti apylinkės teismo nuosprendį bei apeliacinės instancijos teismo
nutartį ir bylą prieš jį nutraukti.
A. V-a- nurodo, kad neneigia padarytų veiksmų tikslo
ir motyvų, taip pat neginčija faktinių bylos aplinkybių. Jam kyla abejonių dėl
padarytų veiksmų juridinio vertinimo ir laiko, kad padaryti veiksmai užtraukia
ne baudžiamąją, o administra­­cinę atsakomybę. Lietuvos Respublikos ATPK 186
straipsnis numato atsakomybę už žino­mai melagingą priešgaisrinės apsaugos,
policijos, greitosios medicininės pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų
iškvietimą. Šio straipsnio ir baudžiamojo įstatymo (BK 2261
str. ) dispozicijos yra labai panašios, išskyrus tai, kad BK 2261
str. dispozicijoje numatytas pranešimas tarnyboms apie gresiantį pavojų visuomenei.
Tačiau ir minėtame administracinės teisės įstatyme numatyta atsakomybė už
melagingą pranešimą apie gresiantį mažesnio ar didesnio laipsnio pavojų
visuomenei ar atskiriems jos nariams (gaisras, ekologinė avarija ir pan. ).
Administracinės teisės įstatyme paminėti veiksmai, kai melagingas pranešimas
sukeldavo sunkias pasekmes (nutraukdavo įstaigų, įmonių darbą, prireikdavo
evakuoti žmones, iškviesti į įvykio vietą įvairias tarnybas, sukeldavo žmonių
sumaištį, padarydavo didelę materialinę žalą), buvo kriminalizuoti.
Jo pranešimo grėsmė trukusi tik 5–7 minutes, nes per tiek
laiko patrulinė tarnyba nustatė melagingo pranešimo pobūdį. T-ėl manąs, kad jo
veiksmai nesudaro nusikaltimo sudėties.
Kasacinis skundas atmestinas.
A. V-a- pripažintas kaltu ir nuteistas pagrįstai. Jo
kaltumas, padarius šį nusikaltimą, nustatytas apylinkės teismo nuosprendžiu
įvertintais įrodymais ir apeliacinės instancijos teismo nutartyje aptartais
duomenimis.
Kasaciniame skunde iš esmės neginčijamos byloje
nustatytos faktinės aplin­kybės, A. V-o kaltumas, padarytų veiksmų pobūdis,
tikslai ir motyvai.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 186 straipsnyje
numatyta admi­nistracinė atsakomybė už žinomai melagingą iškvietimą specialiųjų
tarnybų (prieš­gaisrinės apsaugos, policijos, greitosios medicininės pagalbos
ir kitų tarnybų).
BK 2261 str. dispozicijoje yra įvardytos melagingo pranešimo
žinios apie gresiantį visuomenei pavojų ar didelę nelaimę, jeigu dėl to buvo
bereikalingai iškviestos atitinkamos tarnybos arba tai sukėlė žmonių sumaištį.
Komentuojamos įstatymų dispozicijos skiriasi savo
gramatiniu aiškinimu, taip pat padarytų veiksmų pobūdžiu ir charakteriu,
pavojingumo laipsniu bei galimomis ar sukeltomis pasekmėmis. Administracinė
atsakomybė numatyta tik už žinomai melagingą atitinkamų tarnybų iškvietimą,
kuriuo pakenkiama ar sutrikdoma normali tikslinė tarnybos veikla. Melagingomis
žiniomis pranešama apie gresiantį visuomenei pavojų ar didelę nelaimę, kurie
besąlygiškai turi įvykti. Tokiu atveju tarnybos orga­nizuoja savo darbą ir
veikia ekstremaliomis sąlygomis.
A. V-a- pranešė policijos komisariatui apie tariamai
užminuotą „Š-o” viešbutį, kuris po pusvalandžio bus susprogdintas. Į tokį
melagingą pranešimą buvo tuoj pat reaguota – į įvykio vietą atvyko atskirų
tarnybų pareigūnai. A. V-o padaryti veiksmai sudaro nusikaltimo, numatyto
BK 2261 str. , sudėtį.
Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų išvados dėl
A. V-o kaltumo, pada­rytų veiksmų tikslų bei motyvų ir padarytų veiksmų
juridinio vertinimo atitinka faktines bylos aplinkybes.
Remiantis tuo, kas išdėstyta, kasacinis skundas
atmestinas, o apylinkės teismo nuosprendis ir apeliacinės instancijos teismo
nutartis paliktini galioti.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 1 punktu ir
4301 straipsniu,

nutarė:

Nuteistojo A. V-o kasacinį skundą atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             J.
R-a-

Teisėjai                                                                                                                             I.
S-ė
                                                                            
S. Č-a-


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.59532 sekundės -