Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5278: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 6. Bausmės vykdymo
atidėjimas (BK 471 str. )

Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atidėjo bausmės
vykdymą šešiems mėnesiams, nes pagal BK 471
str. bausmės vykdymas gali būti atidėtas nuo vienerių iki trejų metų. T-ėl
kasacinės instancijos teismas pakeitė pirmosios instancijos teismo nuosprendį
ir atidėjo bausmės vykdymą vieneriems metams.

P-šėjas S. Č-a-                                                         Kasacinė byla Nr. 2K–375/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 15
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko J. R-o,
teisėjų I. S-ės ir S. Č-o,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorui P. M-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Kauno
apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Kauno miesto
apylinkės teismo 1999 m. kovo 15 d. nuosprendžio, kuriuo R-a- G-a-
pagal Lietuvos Respublikos BK 322 straipsnį nuteistas laisvės atėmimu šešiems
mėnesiams. Remiantis BK 471 straipsniu, R. G-ui bausmės vykdymas atidėtas
šešiems mėnesiams.
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išklausiusi
teisėjo S. Č-o pranešimą, prokurorą, prašiusį patenkinti kasacinį skundą,

nustatė:

R. G-a- nuteistas už tai, kad, būdamas
individualios įmonės „Ajeras” (registro Nr. IP 90–855, įmonės kodas 3215219),
esančios Kaune, Pušyno g. 40a, savininku, 1996 m. sausio 1 d. – 1997 m.
gruodžio 31 d. laikotarpiu aplaidžiai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą ir
pažeidė 1992 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
pagrindų įstatymo Nr. I–2654  4, 9, 12,
14 ir 24 straipsnius: nepateikė verpalų realizacijos apskaitos dokumentų,
nenaudojo kasos pajamų ir išlai­­dų orderių, sąskaitų–faktūrų, neapibendrino
1996–1997 metų apskaitos dokumentų apskaitos registruose, nesudarė metinės
finansinės atskaitomybės, neorganizavo buhal­terinės apskaitos tvarkymo. Nuo 1993
m. sausio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 31 d. , pažeisdamas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1994 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 336
patvirtintas Kasos darbo organizavimo ir operacijų vykdymo taisykles, nevedė
kasos knygos, dėl to nebuvo galima visiškai nustatyti įmonės komercinės,
ūkinės, finansinės būklės rezultatų ir įvertinti turto.
Kasaciniu skundu Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro
pavaduotojas prašo pakeisti 1999 m. kovo 15 d. Kauno miesto apylinkės teismo
nuosprendį, nes teismas, pritaikęs Lietuvos Respublikos BK 471 straipsnį ir atidėjęs R. G-ui bausmės vykdymą
šešiems mėnesiams, pažeidė šio įstatymo reikalavimą, kadangi bausmės vykdymas
gali būti atidedamas nuo vienerių iki trejų metų.
Kasatorius nurodo, jog teismas, pripažinęs R. G-ą
kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 322 straipsnį ir BK 471 straipsnio pagrindu
atidėjęs bausmės vykdymą šešiems mėnesiams, netinkami pritaikė šį įstatymą, nes
bausmės vykdymą numatyta atidėti ne mažiau kaip vieneriems metams.
Kasacinis skundas tenkintinas.
Kasaciniame skunde neginčijami kaltės laipsnis ir teismo
išvados dėl R. G-a­liūno padarytos veikos juridinio vertinimo.
Teismas, pripažinęs R. G-ą kaltu už padarytą
nusikaltimą ir atidėjęs BK 471 straipsnio pagrindu bausmės vykdymą šešiems mėnesiams,
netinkamai pritaikė šį įstatymą, nes bausmės vykdymas galėjo būti atidėtas ne
trumpesniam kaip vienerių metų laikui.
Kasacinis skundas tenkintinas, o apylinkės teismo
nuosprendis keistinas (BK 4181 str. ). Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,
vadovaudamasi Lietuvos Respub­likos BPK 429 str. 6 punktu, 430 ir 4301 straipsniais,

nutarė:

Kauno miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 15 d.
nuosprendį pakeisti ir R-ui G-ui Lietuvos Respublikos BK 471
straipsnio pagrindu bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             J.
R-a-

Teisėjai                                                                                                                             I.
S-ė
                                                                            
S. Č-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.57016 sekundės -