Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 8. Įstatymo „Dėl
dalinės amnestijos akto” pažeidimas

Panaikinta pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,
kuria nuteistajam buvo nepagrįstai pritaikyta Lietuvos Respublikos įstatymo
„Dėl dalinės amnes­­­­­­­­­­­tijos akto” 3 str. 3 dalis, nes nuteistasis nebuvo
atlyginęs visos nusikaltimu padarytos materialinės žalos.

P-šėjas V. P-a-                                                           Kasacinė byla Nr. 2K–377/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 15
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko A. J-os,
teisėjų O. A. B-i-ės ir V. P-o,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorui P. M-ui, nuteistajam
V. S-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Kauno
apygardos proku­ratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl
Jurbarko rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 6 d. nutarties, kuria Jurbarko
rajono policijos komisa­riato teikimą patenkino: panaikino V-ui S-ui
bausmės vykdymo atidėjimą ir paliko Jurbarko rajono apylinkės teismo 1998 m.
kovo 25 d. nuosprendžiu paskirtą vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo
bausmę, atliekant ją bendrojo reži­mo patai­sos darbų kolonijoje. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl dalinės amnes­tijos akto” 3 str. 3 p. ,
V. S-ui paskirta bausmė sumažinta vienu ketvirtadaliu ir galutinė bausmė
paskirta – vieneri metai vienas mėnuo ir penkiolika dienų laisvės atėmimo.
Jurbarko rajono apylinkės teismo 1998 m. kovo 25 d.
nuosprendžiu V. Sta­kauskas pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 112 str. 1
d. laisvės atėmimu vieneriems metams ir šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 471 str. , bausmės
vykdymas atidėtas vieneriems metams ir šešiems mėnesiams, įpareigojant
nuteistąjį per du mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti J. Stašinskui
padarytą žalą bei per devynis mėne­sius po nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti
Jurbarko rajono centrinei ligoninei padarytą žalą.
Priteista iš V. S-o 500 Lt J. Stašinskui ir 2355,68
Lt Jurbarko centrinei ligoninei padarytai žalai atlyginti.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. P-o
pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, nuteistojo
V. S-o, prašiusio kasacinį skundą atmesti, paaiškinimus,

nustatė:

V. S-a- nuteistas už tai, kad jis 1997 m. lapkričio
24 d. apie 19 val.   30 min. savo sodybos
kieme, esančiame Jurbarko rajone S-iaus seniūnijoje Gadvaišų kaime,
asmeninio ginčo metu tyčia pagaliu sudavė J. Stašinskui per galvą. Po to, paėmęs
iš savo gyvenamojo namo kirvį, tyčia sudavė keletą smūgių J. Stašins­kui į kairę
ranką, o iškritus kirviui iš jo rankų, įbėgo į namo vidų, pasiėmė peilį ir
juo tyčia dūrė keletą kartų nukentėjusiajam J. Stašinskui į kairę ranką ir vieną
kartą į kairę šlaunį, taip padarydamas jam apysunkį kūno sužalojimą, sukėlusį
ilgalaikį sveikatos sutrikimą, nes dėl kairės plaštakos riešo sąnario raumens
pažeidimo ir kai­rės rankos pirmo antro pirštų tiesiamųjų raumenų sausgyslių
pažeidimo ilgam laikui sutriko rankos funkcija. Šiais savo veiksmais
V. S-a- padarė nusikaltimą, numatytą BK 112 str. 1 dalyje.
Kasaciniu skundu prokuroras prašo pakeisti Jurbarko
rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 6 d. nutarties dalį, kurioje,
vadovaujantis įstatymo „Dėl dalinės amnes­tijos akto“ 3 str. 3 p. , V. S-ui
bausmė sumažinta vienu ketvirtadaliu ir paskirta vienerių metų vieno mėnesio ir
penkiolikos dienų laisvės atėmimo bausmė, ir skirti V. S-ui atlikti
Jurbarko rajono apylinkės teismo 1998 m. kovo 25 d. nuos­prendžiu paskirtą
bausmę – vienerius metus ir šešis mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant
bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
Kasatorius nurodo, jog V. S-a- nuteistas pagrįstai,
teismas teisingai kvalifikavo jo nusikalstamą veiką. Tačiau teismas
V. S-ui neteisingai pritaikė 1998 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos
įstatymo „Dėl dalinės amnestijos akto” 3 str. 3 p. ir vienu ketvirtadaliu
sumažino neatliktą bausmės dalį, todėl kad V. Sta­kauskas neatlygino padarytos
žalos, o tai jau prieštarauja šio įstatymo 5 str. 2 p. reikalavimams, t. y.
amnestija gali būti taikoma tiems asmenims, kurie yra atlyginę visą nusikaltimu
padarytą materialinę žalą. Be to, remiantis įstatymo „Dėl dalinės amnestijos
akto” 4 str. 5 p. reikalavimais, V. S-ui amnestija visai negali būti
taikoma, nes jam bausmės vykdymas buvo atidėtas pagal BK 471
straipsnį.
Prokuroro kasacinis skundas tenkintinas. Iš bylos duomenų
matyti, kad V. S-a- neįvykdė teismo duoto įpareigojimo ir neatlygino
žalos, padarytos J. Stašinskui bei Jurbarko rajono centrinei ligoninei, todėl
apylinkės teismas pagrįstai panaikino bausmės vykdymo atidėjimą. Tačiau
apylinkės teismas V. S-ui nepagrįstai pritaikė 1998 m. gruodžio 22 d.
įstatymo „Dėl dalinės amnestijos akto”
3 str. 3 p. ir sumažino neatliktą bausmės dalį vienu ketvirtadaliu. Pagal
įstatymo „Dėl dalinės amnestijos akto” 5 str. 2 p. reikalavimą amnestija gali
būti taikoma tiems asmenims, kurie yra atlyginę visą nusikaltimu padarytą
materialinę žalą. V. S-a- neatlygino net dalies padarytos žalos.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 6 p. , 430
ir 4301 str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Pakeisti Jurbarko rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 6
d. nutartį dėl baus­mės vykdymo atidėjimo panaikinimo V-ui S-ui. Panaikinti
tą nutarties dalį, kurioje V. S-ui pritaikytas 1998 m. gruodžio 22 d.
įstatymas „Dėl dalinės amnestijos akto”. Kitą nutarties dalį palikti galioti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                 A.
J-

Teisėjai                                                                                                                 O. A.
B-i-ė
                                                                            
V. P-a-
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.46165 sekundės -