Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 10. Turto konfiskavimas
(BK 35 str. )

Pakeistas pirmosios instancijos teismo nuosprendis prie
paskirtų bausmių paskiriant papildomą bausmę – pusės turto konfiskavimą, nes,
nuteisdamas asmenį pagal BK 271 str. 2 ir 3 dalis, apylinkės teismas privalėjo
paskirti turto konfiskavimą, tačiau to nepadarė.

P-šėjas R. U-tis                                                              Kasacinė byla Nr. 2K–389/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 15
d.
Vilnius


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko V. A-uko,
teisėjų E. B-o ir R. U-čio,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorui J. O-iui,
nuteistajam K. Sausdravui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos gene­ralinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Klaipėdos
rajono apylinkės teis­mo 1999 m. kovo 1 d. nuosprendžio, kuriuo K-a-
Sausdravas nuteistas pagal BK 271 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams,
pagal BK 271 str. 3 d. laisvės atėmimu ketveriems metams, bausmes subendrinus
BK 42 str. pagrindu, griežtesne apimant švelnesnę, paskirtas laisvės atėmimas
ketveriems metams. Vadovaujantis BK 43 str. pridėtas vienas laisvės atėmimo
mėnuo – Klaipėdos rajono apylinkės teis­­mo 1997 m. lapkričio 27 d.
nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės, ir galutinė bausmė paskirta –
laisvės atėmimas ketveriems metams ir vienam mėnesiui.
Apeliacine tvarka nuosprendis nebuvo skundžiamas.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo R. U-čio pranešimą, prokuroro,
prašiusio kasacinį skundą patenkinti, nuteistojo, prašiusio kasacinį skundą
atmesti, paaiškinimų,

nustatė:

K-a- Sausdravas nuteistas už pakartotinį slaptą
svetimo turto pagro­bimą, įsibraunant į negyvenamąsias ir gyvenamąsias
patalpas:
1998 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje, turėdamas neišnykusį
teistumą už nusi­kaltimus nuosavybei, jis įsibrovė į A. B. B-odicienės
sandėliuką Klaipėdos rajone, R-ių kaime, ir slapta pagrobė konservuotų
maisto produktų už 50 Lt;
1998 m. spalio 15 d. apie 22 val. 30 min. jis įsibrovė į
Z. P-o sandėliuką tame pačiame R-ių kaime ir pagrobė konservuotų
maisto produktų už 120 Lt;
1998 m. spalio viduryje apie 22 val. jis įsibrovė į
G. Č-elienės sandėliuką Klaipėdos rajone, L-ių kaime, ir pagrobė maisto
produktų už 50 Lt;
1998 m. spalio 16 d. apie 24 val. jis įsibrovė į
E. Macienės gyvenamojo namo virtuvę Klaipėdos rajone, R-ių kaime, ir slapta
pagrobė 400 Lt vertės dviratį;
1998 m. spalio mėnesio pabaigoje apie 22 val. jis
įsibrovė pro langą į R. M-io gyvenamąjį namą tame pat R-ių kaime ir
pagrobė daiktų už 700 Lt;
1998 m. spalio 26 d. apie 22 val. 30 min. jis pakartotinai
įsibrovė į O. Lomsar­gienės ūkinį pastatą, esantį Gargždų mieste, Ž-ės g. 7,
ir slapta pavogė 6 vištas 120 Lt vertės.
Kasaciniu skundu generalinio prokuroro pavaduotojas prašo
Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendį pakeisti, paskiriant nuteistajam
K. Sausdravui pagal BK 271 str. 2 d. ir BK 271 str. 3 d. papildomą bausmę – viso
turto konfiskavimą.
Kasaciniame skunde nurodoma, kad K. Sausdravas yra
pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 271 str. 2 ir 3 dalis. BK 35 str.
nustatyta, kad nuteistiesiems pagal BK 271 str. 2 ir 3 dalis privalomai
skiriama papildoma bausmė – turto konfiskavimas. Tokios papildomos bausmės
teismas nepaskyrė.
Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Klaipėdos rajono apylinkės teismas, 1999 m. kovo 1 d.
nuosprendžiu K. Sausdravą pripažindamas kaltu ir nuteisdamas pagal BK 271 str. 2
ir 3 dalis, nepaskyrė papildomos bausmės – turto konfiskavimo, kuri privalomai
turėjo būti paskirta BK 35 straipsnio pagrindu. T-ėl nuosprendis keistinas.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir
BPK 429 str. 1 p. , 4301 straipsniu,

nutarė:

Klaipėdos rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 1 d.
nuosprendį pakeisti. K-ui Sausdravui, vadovaujantis BK 35 str. , prie
paskirtų bausmių paskirti papildomą bausmę pagal BK 271 str. 2 d. – vieno
ketvirtadalio turto konfiska­­vimą, pagal BK 271 str. 3 d. – pusės turto
konfiskavimą. Vadovaujantis BK 42 ir 43 straips­niais, prie teismo paskirtos
galutinės laisvės atėmimo bausmės paskirti pusės turto konfiskavimą. Likusią
nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                 V.
A-ukas

Teisėjai                                                                                                                 E.
B-a-
                                                                            
R. U-tis


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.54832 sekundės -