Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5294: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 13. Bausmės vykdymo
atidėjimas (BK 471 str. )

Pakeistas pirmosios instancijos teismo nuosprendis,
įpareigojant nuteis­tuosius, kuriems bausmės vykdymas atidėtas BK 471
str. tvarka, per teismo nustatytą laikotarpį atlyginti likusią neatlygintą
nusikaltimu padarytą žalą. Tokį sprendimą privalėjo priimti pirmosios
instancijos teismas, tačiau jis to nepadarė.

P-šėja O. A. B-i-ė                                                           Kasacinė byla Nr. 2K–321/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 29
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos
pirmininkės I. S-ės,
teisėjų O. A. B-i-ės ir
A. J-os,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorui J. M-iui,
nuteistiesiems J. P-ui ir A. R-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos gene­ralinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Panevėžio
miesto apylinkės teismo 1999 m. sausio 19 d. nuosprendžio, kuriuo J-a-
P-a- nuteistas pagal BK 271 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams,
pagal BK 271 str. 2 d. laisvės atėmimu dvejiems metams, remiantis BK 35 str.
konfiskuojant vieną penktadalį jo turto. Remiantis BK 42 str. , galutinė bausmė
nustatyta laisvės atėmimas dvejiems metams, konfiskuojant vieną penktadalį jo
turto. Remiantis BK 471 str. , pagrindinės bausmės vykdymas atidėtas vieneriems
metams, įpareigojant be organo, prižiū­rinčio bausmės vykdymo atidėjimą,
sutikimo nekeisti  gyvenamosios vietos.
A-a- R-a- nuteistas pagal BK 271 str. 2 d.
laisvės atėmimu dvejiems metams, remiantis BK 35 str. konfiskuojant vieną
penktadalį jo turto. Remiantis BK 471 str. , pagrindinės bausmės vykdymas atidėtas vieneriems
metams, įpareigojant be organo, prižiūrinčio bausmės vykdymo atidėjimą,
sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos.
Priteista iš J. P-o ir A. R-o solidariai 80 Lt
A-ui V-ui.
Apeliacine tvarka šis nuosprendis nebuvo skundžiamas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos O. A. B-i-ės pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį
skundą patenkinti ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 1999 m. sausio 19 d.
nuosprendį pakeisti – įpareigoti J. P-ą ir A. R-ą iki 1999 m. rugsėjo
1 d. atlyginti nukentėjusiajam A. V-ui 80 Lt žalą, nuteistųjų, sutikusių su
kasaciniu skundu, paaiškinimų,

nustatė:

J. P-a- ir A. R-a- nuteisti už tai, kad 1998 m.
spalio 28 d. , būdami girti, veikdami grupėje iš anksto
susitarusių asmenų, įsibrovė į negyvenamąsias patalpas – ūkinį pastatą, esantį
Panevėžio rajone, Karsakiškio seniūnijoje, Sodelių kaime, ir slapta pagrobė
(J. P-a- – pakartotinai) svetimą A. V-ui priklau­santį turtą – 60 litrų
talpos statinę 250 Lt vertės ir naminio alaus už 120 Lt.
Generalinio prokuroro pavaduotojas kasaciniu skundu prašo
Panevėžio miesto apylinkės teismo 1999 m. sausio 19 d. nuosprendį pakeisti –
įpareigoti J. P-ą ir A. R-ą atlyginti likusią neatlygintą 80 Lt žalą
nukentėjusiajam A. V-ui iki 1999 m. liepos 1 dienos. Kasatorius nurodo, kad
teismas, J. P-ui ir A. R-a­novui pritaikydamas BK 471 str. , tačiau
neįpareigodamas jų atlyginti likusios neatly­gintos nukentėjusiajam A. V-ui
padarytos žalos ir nenustatydamas laikotarpio, per kurį jie turėjo atlyginti
žalą, pažeidė BK 471 str. 5 d. reikalavimą, jog, esant nusikaltimu padarytai
žalai, teismas, atidėdamas paskirtos bausmės vykdymą, įpareigoja nuteistąjį per
nustatytą laikotarpį atlyginti likusią neatlygintą žalą. Teismas, nesilaikydamas
įstatymo reikalavimo, netinkamai pritaikė Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies
normą ir tuo pažeidė BPK 386 str. 2 d. 1 punktą.
Kasacinis skundas tenkintinas.
Teismas, vadovaudamasis BK 471 str. , J. P-ui
ir A. R-ui pagrin­dinės bausmės vykdymą atidėjo vieneriems metams. Pagal BK
471 str. 5 d. atidedant paskirtos bausmės vykdymą, teismas
įpareigoja nuteistąjį per nustatytą laikotarpį atlyginti likusią neatlygintą
nusikaltimu padarytą žalą tuo atveju, kai nusikaltimu buvo padaryta žala (1998
m. liepos 2 d. įstatymo Nr. VIII–849 redakcija). Ši įstatymo norma yra įsakmi.
Bylos duomenimis nustatyta, kad J. P-o ir A. R-o
nusikalsta­mais veiksmais A. V-ui padaryta žala, kurios dalis – 80 Lt nėra atlyginta. Teismas šią sumą priteisė solidariai iš
nuteistųjų, tačiau jų neįpareigojo iki nustatyto laikotarpio ją atlyginti ir
taip pažeidė BK 471 str. 5 d. reikalavimą. Teismas, nesilaikydamas šios
normos reikalavimo, netinkamai pritaikė Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies
normą, todėl nuosprendis yra keistinas (BPK 4181 str. 1 p. ).
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 6 p. , 430 ir 4301 straipsniais,

nutarė:

Panevėžio miesto apylinkės teismo 1999 m. sausio 19 d.
nuosprendį pakeisti – įpareigoti J-ą P-ą ir A-ą R-ą iki 1999 m.
rugsėjo 1 d. atlyginti 80 Lt žalą nukentėjusiajam A. V-ui.
Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                   I. S-ė

Teisėjai                                                                                                                 O. A. B-i-ė
                                                                            
A. J-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.62636 sekundės -