Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5299: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 14. Chuliganizmas (BK
255 str. ), kapo išniekinimas (BK 243 str. )
Nuteistojo gynėjos, prašančios nuteistajam panaikinti
kaltinimą už chuliga­nizmą, kasacinis skundas atmestas, nes kasacinės
instancijos teismas pripažino, kad nuteistasis išniekino kapavietes iš
chuliganiškų paskatų, veikdamas ypatingai įžūliai.

P-šėja O. A. B-i-ė                                                                      Kasacinė byla Nr. 2K–430/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 29
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kole­­gija, susidedanti iš kolegijos
pirmininkės I. S-ės,
teisėjų O. A. B-i-ės ir A. J-os,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant 
prokurorui G. P-ui,
gynėjai A. A-ei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo D. G-io gynėjos advokatės A. A-ės kasacinį skundą dėl
Alytaus rajono apylinkės teis­mo 1998 m. gegužės 19 d. nuosprendžio, kuriuo
D-a- G-is, gimęs 1978 m. , anksčiau neteistas, nuteistas pagal BK 243
str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams ir šešiems mėnesiams, pagal BK 225
str. 2 d. laisvės atėmimu trejiems metams. Remiantis BK 42 str. galutinė bausmė
paskirta – laisvės atėmimas trejiems metams, bausmę atliekant bendrojo režimo
pataisos darbų kolonijoje.
Skundžiamos ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. birželio 23 d. nutartis, kuria nuteistojo
D. G-io, jo gynėjo adv. J. B-io ir nukentėjusiųjų apeliaciniai skundai
atmesti, bei Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. vasario 26 d. nutartis, kuria palikti galioti kasacinio
skundo ribose nuteistojo D. G-io gynėjos Alytaus rajono apylinkės teismo
1998 m. gegužės 19 d. nuosprendis ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. birželio 23 d. nutartis.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos O. A. B-i-ės
pranešimą, prokuroro, pra­šiusio D. G-io gynėjos A. A-ės skundą
atmesti, ir gynėjos A. Abra­ma­­vičienės, prašiusios kasacinį skundą patenkinti,
paaiškinimų,

nustatė:

D. G-is nuteistas už tai, kad 1998 m. vasario mėn.
naktį iš 10 d. į 11 d. apie 23 val. Alytaus m. S-ių gatvėje esančiose
Alytaus m. Šv. angelų sargų parapijos kapinėse, būdamas girtas, elgdamasis
ypatingai įžūliai ir ciniškai, iš chuli­ganiškų paskatų tyčia padarė šiuos
nusikaltimus: nuvertė pilkos spalvos cementinį M-ų šeimos kapo kryžių
200 Lt vertės, nuo Seiliūtės ir P-iūtės kapų nulaužė medinį 100 Lt
vertės kryžių, sulankstė 30 Lt vertės metalinį kryžių, buvusį ant J. Š-io,
A. M-o ir J. V-kausko kapų, nulaužė 100 Lt vertės medinį kryžių nuo
M. P-chino kapo, nuvertė ir sudaužė ant Piserevičių šeimos kapo buvusį
cementinį 400 Lt vertės paminklą, nuvertė ir suskaldė ant M. Kuz­mickienės kapo
buvusį cementinį 300 Lt vertės paminklą, nuvertė ant M. M-okienės kapo buvusį
juodojo akmens 2700 Lt vertės paminklą, nuvertė ant I. R. Eugrafono kapo buvusį
100 Lt vertės paminklą, nuvertė ant O. Vnarauskienės kapo buvusį juodojo akmens
350 Lt vertės paminklą, nulaužė ant J-ių šeimos kapų buvu­sius du
medinius kryžius, kurių vieno vertė 50 Lt, kito 20 Lt, bendros 70 Lt vertės,
nulaužė ant Kašiubų šeimos kapo buvusį 50 Lt vertės medinį kryžių, taip pat
sužalojo 1000 Lt vertės paminklą, t. y. nuo pjedestalo nuvertė Švč. Mergelės
statulėlę, nulaužė medinį kryžių su A. R-io pavarde, nulaužė medinį kryžių
nuo D. M-ės kapo, nulaužė metalinį kryžių su V. Z-o pavarde, sulaužė
medinius kryžius nuo Z. V-o ir Drumsčio kapų, sulaužė metalinį kryžių su
G-zi­lienės pavarde, nulaužė medinį kryžių su A. Kakaškos pavarde, nuvertė
cementinį kryžių su T-i-ės pavarde, nuvertė cementinį paminklą, buvusį
ant J-ų šeimos kapo, nuvertė du cementinius paminklus, keturis
cementinius kryžius, vieną suskaldydamas, nulaužė 14 medinių kryžių ir išmėtė
juos kapinių teritorijoje.
Kasaciniame skunde nuteistojo D. G-io gynėja prašo
Alytaus rajono apylinkės teismo 1998 m. gegužės 19 d. nuosprendį bei Kauno
apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. birželio
23 d. nutartį pakeisti: perkvalifikuoti veiką, panaikinant kaltinimą už
chuliganizmą ir inkriminuojant tik BK 243 str. 1 d. , ir atidėti bausmės
vykdymą. Kasatorė nurodo, kad teismai netei­singai pritaikė įstatymą,
kvalifikuodami D. G-io veiką kaip idealiąją nusikaltimų sutaptį. Ši veika
visiškai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 243 str. 1 d. , sudėties požymius,
nes veiksmai, kuriais išniekinamas kapas, parodo visuomenės negerbimą, įžūlumą,
nepaisymą visuotinai pripažintų dorovės normų. Be to, BK 243 str. 1 d. nėra
nurodyta, kokiais motyvais vadovaujantis įvykdomas kapo išniekinimas.
Kasatorė taip pat nurodo, kad teismai nepagrįstai manė,
jog kvalifikuojant veiką reikia atsižvelgti į veikos mastą, kuris nėra nei
atsakomybę sunkinanti, nei kvalifikuojanti aplinkybė. Kvalifikuojant
nusikaltimą, veikos mastas negalėjo turėti lemiamos reikšmės ir dėl to, kad yra
aiškių abejonių dėl asmenų, įvykdžiusių nusikaltimą, rato.
Kasatorė mano, kad nepagrįstai vertinama aplinkybė, jog
D. G-io veiksmai truko ilgą laiką, o jis veikė „sąmoningai ir kryptingai,
suvokdamas, kad tokiais veiksmais ne tik naikina materialinį turtą, bet niekina
tautos vertybes“.
Nusikaltimas truko ne ilgą laiką (liudytojų V. P-o,
V. Ž-o, V. Vaice­kausko parodymai), o D. G-is buvo visiškai girtas. Šiuo
atveju girtumas turi būti vertinamas kaip aplinkybė, atėmusi iš asmens galimybę
dalinai suvokti ir valdyti savo veiksmus.
Kasaciniame skunde taip pat nurodoma, kad teismai
nepagrįstai neįvertino atsakomybę lengvinančių aplinkybių: padarytas nesunkus
nusikaltimas, žala atlyginta, D. G-is anksčiau neteistas, yra jauno amžiaus,
dirba, gerai charakterizuojamas, o suteikė prioritetą aplinkybėms,
neapibrėžtoms baudžiamajame įstatyme, t. y. vertino mastą, objektą. Be to,
teismai neatsižvelgė ir į nukentėjusiųjų prašymus neskirti D. G-iui realios
laisvės atėmimo bausmės.
Kasacinis skundas atmestinas.
Apylinkės teismas, visapusiškai ir pilnutinai ištyręs
byloje surinktus įrodymus, tinkamai juos įvertino ir pagrįstai D. G-į
pripažino kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus BK 243 str. 1 d. ir 225 str.
2 d. Jo kaltė įrodyta apylinkės teismo nuosprendyje tinkamai įvertintais
įrodymais ir apeliacinės bei kasacinės instancijų teismų nutartyse nurodytais
motyvais, kurių, kolegijos nuomone, pakanka paneigti D. G-io gynėjų
apeliacinio ir kasacinio skundų argumentams.
Šiame kasaciniame skunde D. G-io gynėja vėl nurodo
tuos pačius argumentus, dėl ko ji nesutinka su teismų sprendimais, tačiau jie
yra nepagrįsti.
Bylos medžiaga nustatyta, kad D. G-is, būdamas girtas
(nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – b. l. 19), apie 23 val. išniekino 35
kapavietes: nuvertė paminklus, laužė kryžius nuo kapų, juos išmėtė kapinių teritorijoje.
Nusikalstami veiksmai buvo padaryti viešoje vietoje; kad niokojamos kapinės
girdėjo liudytojas V. V-a-, kuris ir pranešė policijai apie
nusikaltimą.
Tos aplinkybės, kad D. G-is demonstratyviai,
nepaisydamas visuotinai pripažintų dorovės normų, paniekindamas
krikščioniškąsias vertybes, padarydamas didelę žalą, išniekino tiek daug
kapaviečių, kad kapų niekinimas truko gana ilgą laiką ir buvo nutrauktas tik
policijos pareigūnų, rodo, jog D. G-is veikė ypatingai įžūliai. D. G-is tvirtino
išniekinęs kapus tik dėl to, kad buvęs labai girtas, kitų motyvų dėl savo
veiksmų jis negalėjo pateikti.
Įvertinus D. G-io įvykdytus konkrečius veiksmus ir jų
pasekmes, akivaizdu, kad kapai buvo išniekinti dėl chuliganiškų paskatų, todėl
apylinkės teismo spren­dimas jo veiką kvalifikuoti kaip dviejų nusikaltimų
sutaptį (BK 243 str. 1 d. ir BK 225 str. 2 d. ) yra teisingas.
Apylinkės teismo nuosprendyje nurodytais motyvais
D. G-iui paskirta lais­­vės atėmimo bausmė, artima BK 225 str. 2 d. sankcijos
vidurkiui, atitinka BK 39 str. reikalavimus ir, kolegijos nuomone, nėra aiškiai
per griežta, todėl nešvelnintina.
Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka,
ir Apeliacinis teismas, nagrinėdamas bylą kasacine tvarka, teisminių klaidų
nepadarė.
Teisėjų kolegija nenustatė BPK 4181 straipsnyje
numatytų pagrindų anksčiau priimtiems teismų nuosprendžiui ir nutartims
panaikinti arba pakeisti.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 1 p. , 4301 str. ,

nutarė:

Nuteistojo D-o G-io gynėjos A. A-ės
kasacinį skundą atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                               I.
S-ė

Teisėjai                                                                                                                             O. A.
B-i-ė
                                                                            
A. J-
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.63261 sekundės -