Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5187: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 16. Tyčinis nužudymas
dėl savanaudiškų paskatų (BK 105 str. 8 p. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria
nusikaltimas perkvalifikuotas iš BK 105 str. 8 p. į BK 104 str. , ir paliktas
galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendis, nes nuteistasis nužudė
nukentėjusįjį dėl sava­naudiškų paskatų – siekdamas gauti pinigų girtavimui.

P-šėjas V. P-a-                                                           Kasacinė byla Nr. 2K–432/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 29
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija susidedanti iš
pirmininkės L. Ž-ės,
teisėjų J. T-iaus ir V. P-o,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorui F. L-iui,
gynėjui I. B-ui,
nuteistajam A. Sur­­­do­­kui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos gene­ralinio prokuroro pava­duotojo kasacinį skundą dėl Lietuvos
apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės
12 d. nutarties, kuria iš dalies tenkinant nuteistojo A-o S-o apeliacinį
skundą, Šiaulių apygardos teismo 1999 m. vasario 17 d. nuosprendis pakeistas:
A-o S-o veika perkvalifikuota iš BK 105 str. 8 p. į BK 104 str.
ir jam paskirta dešimties metų laisvės atėmimo bausmė, atliekant ją
sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Kita nuosprendžio dalis
nepakeista.
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija 1999 m. vasario 17 d. nuosprendžiu A. S-ą pripažino kaltu
ir nuteisė pagal BK 105 str. 8 p. laisvės atėmimu dvylikai metų su viso jo
turto konfiskavimu, bausmę atliekant sustiprintojo režimo pataisos darbų
kolonijoje.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. P-o
pranešimą, prokuroro, prašiu­sio kasacinį skundą patenkinti, nuteistojo bei jo
gynėjo, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

nustatė:

A. S-a- nuteistas už tai, kad 1997 m. gruodžio 11 d.
apie 19 val. , Telšių rajone Tryškių miestelyje esančiame R. Ringio gyvenamajame
name, būdamas girtas, reikalaudamas iš B-o G-o pinigų arba
degtinės, kumščiu sudavė ne mažiau kaip keturis smūgius jam į galvą ir ne
mažiau kaip septynis smūgius į krūtinės ląstą, dėl to įvyko kraujo išsiliejimas
po kietuoju galvos smegenų dangalu, abipusis daugybinis šonkaulių lūžimas,
kepenų plyšimas ir kairiojo inksto sumušimas, o tai komplikavosi į ūmų vidinį
nukraujavimą į krūtinplėvės ir pilvaplėvės ertmes, šoką, galvos smegenų ir
plaučių pabrinkimą. Taip A. S-a- tyčia nužudė B. G-ą.
Generalinio prokuroro pavaduotojas kasaciniu skundu prašo
panaikinti Lietu­vos apeliacinio teismo 1999 m. gegužės 12 d. nutartį ir
palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 1999 m. vasario 17 d. nuosprendį.
Kasatorius nurodo, jog šios Apeliacinio teismo kolegijos
išvados esą nepa­grįstos, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Kai išgėrę
asmenys nutarė dar daugiau išgerti ir išsiaiškino, jog neturi daugiau pinigų,
A. S-a- pasakė, kad B. G-a- gavęs pensiją, ir nuėjo į jo kambarį, kur
šis gulėjo lovoje. A. S-a- teigia, kad jo tikslas buvo gauti pinigų arba
degtinės. L-ytojas V. Borovka tiek parengtinio tardymo metu, tiek ir teisme
patvirtino, jog matė kaip A. S-a- kraustė B. G-o kiše­nes ieškodamas
pinigų, be to, dar girdėjo braškesį, lyg būtų traukiama spintelė, kraustomi
baldai (b. l. 74–76, 224). Taigi nustatyta, jog A. S-a- ne tik reikalavo, kad
B. G-a- duotų pinigų išgertuvėms, bet, ieškodamas pinigų, tikrino jo kiše­nes
ir net spintelę. Tik negavęs ir neradęs pinigų supyko ir pavartojo B. G-o
atžvilgiu smurtą. Esant tokioms aplinkybėms apygardos teismas pagrįstai
pripažino, kad A. S-a- nužudė B. G-ą dėl savanaudiškų paskatų. Lietuvos
Aukščiau­­­­siojo Teismo plenumo 1991 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. 3, 6 punkte
nurodyta, kad nužu­­dymas dėl savanaudiškų paskatų – tai tyčinis nužudymas
siekiant turėti iš to kokią nors materialinę naudą – užvaldyti turtą ir pan.
Taigi kaip tik tokį ketinimą – gauti pinigų išgertuvėms – prieš nužudymą ir
turėjo nuteistasis A. S-a-. Šiame nutarimo punkte pabrėžiama, kad jeigu toks
ketinimas dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebuvo įgyvendintas, tai neturi
įtakos nusikaltimo kvalifikavimui. Tokiu atveju, nors A. S-a- savo ketinimo
– gavimo pinigų išgertuvėms neįgyvendino, nes nukentėjusysis jų neturėjo, vis
tiek jo veiksmai turėtų būti kvalifikuojami kaip savanaudiški. Tuo būdu
Apeliacinio teismo kolegija, kasatoriaus manymu, be pag­rindo perkvalifikavo
A. S-o veiksmus į BK 104 str. ir taip netinkamai pritaikė jam baudžiamąjį
įstatymą bei nepagrįstai sušvelnino bausmę.
Kasacinis skundas tenkintinas. Lietuvos apeliacinis
teismas, paneigdamas sava­naudišką motyvą A. S-o veikoje ir
perkvalifikuodamas ją į BK 104 str. , padarė išvadas, kurios neatitinka faktinių
bylos aplinkybių. Apeliacinis teismas, pakeisdamas apygardos teismo nutartį,
rėmėsi ne byloje nustatyta medžiaga (liudytojo V. Borovkos parodymais), o
prielaidomis, kad „nepaneigta galimybė, kad degtinės ir pinigų prašymas ir
B. G-o atsisakymas galėjo būti tik tolesnio konflikto priežastis”. Tuo
tarpu byloje nustatyta, to neneigia pats ir A. S-a-, kad pas B. G-ą į
kambarį jis nuėjo prašyti pinigų arba degtinės. L-ytojas V. Borovka tiek
parengtinio tardymo metu, tiek teisme patvirtino, jog matė, kaip A. S-a-
kraustė B. G-o kišenes ieškodamas pinigų, be to, girdėjo braškesį, lyg
būtų traukiama spintelė, kraustomi baldai. Esant tokioms aplinkybėms apygardos
teismas pagrįstai pripažino, kad A. S-a- nužudė B. G-ą dėl savanaudiškų
paskatų.
Tas faktas, kad kasatorius savo tikslų neįgyvendino,
veikos kvalifikavimui pagal BK 105 str. 8 p. reikšmės neturi. Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo senato 1999 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 18 „Dėl teismų
praktikos nužudymų bylose” 13 punkte nurodyta, kad nužudymas kvalifikuojamas
pagal BK 105 str. 8 p. , kai tyčia nužudoma siekiant turėti iš to kokią nors
materialinę naudą sau ar kitiems asmenims. Jei toks ketinimas dėl vienokių ar
kitokių priežasčių nebuvo įgyvendintas, tai neturi įtakos nužudymo
kvalifikavimui.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 4 p. , 430
str. ir 4301 str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 12 d. nutartį ir palikti galioti
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m.
vasario 17 d. nuosprendį A-o S-o byloje.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                               L.
Ž-ė

Teisėjai                                                                                                                             J.
T-ius
                                                                            
V. P-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.54483 sekundės -