Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5188: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 19. Bendrininkavimas
(BK 18 str. )

Atmestas nuteistojo kasacinis skundas, kuriame
nuteistasis neigė bendri­ninkavęs darant nusikaltimą ir tvirtino, kad jis
atliko tik rengimosi ar pasikėsinimo veiksmus, nes kasacinės instancijos
teismas nustatė, jog pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų išvados
pagrįstos, todėl kad nuteistojo veiksmai atitinka BK 18 str. 6 d. numatytą
padėjėjo požymį – nurodymų ir patarimų davimą.

P-šėjas V. P-a-                                                           Kasacinė byla Nr. 2K–422/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. birželio 29
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininkės L. Ž-ės,
teisėjų J. T-iaus ir V. P-o,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorui S. G-ui,
gynėjui R. A-kiui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo B-aus M-imai­čio kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo
1999 m. kovo 1 d. nuosprendžio, kuriuo B. M-imaitis pripažintas kaltu ir
nuteistas pagal BK 18 str. 6 d. ir 327 str. 2 d. laisvės atėmimu penkeriems
metams su pusės turto konfiskavimu, bausmę atliekant sustiprintojo režimo
pataisos darbų kolonijoje. B. M-imaitis pagal BK 327 str. 1 d. išteisintas
nesant jo veikoje nusikaltimo sudėties.
Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti E. A-ipovičius ir
E. Alechnovičius, tačiau jie kasacine tvarka nuosprendžio neskundė.
Taip pat skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. balandžio 29 d. nutartis,
kuria nuteistojo B. M-imaičio apeliacinis skundas atmestas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. P-o
pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, gynėjo, prašiusio
kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

B. M-imaitis nuteistas už tai, kad padėjo E. A-ipovičiui
ir E. Alechnovičiui dideliais kiekiais paleisti apyvarton netikrus JAV
dolerius. 1998 m. gegužės 4 d. apie 22 val. V- M- g. prie 42–ojo
namo E. Alechnovičius, gavęs iš E. A-i­povičiaus 200 netikrų JAV dolerių,
perdavė juos B. M-imaičiui kaip pavyzdžius, kad pastarasis surastų pirkėją,
kuris pirktų didelį kiekį netikrų JAV dolerių. 1998 m. gegužės 5 d. , apie 19
val. , prie parduotuvės „Kurpaitė”, esančios V-, Gynėjų g. 2, B. M-imaitis
savo automobilyje VAZ–21061 (valst. nr. BVK 447) kaip pavyzdžius perdavė
S. P-ui 200 netikrų JAV dolerių, kad šis surastų pirkėją, kuris pirktų
didelį kiekį netikrų JAV dolerių. 1998 m. gegužės 11 d. apie 22 val. prie tos
pačios parduotuvės „Kurpaitė” B. M-imaitis, siekdamas parduoti didelį kiekį
netikrų JAV dolerių, suvedė ir supažindino E. Alechnovičių su S. P-u, ir jie
visi trys – B. M-i­maitis, E. Alechnovičius ir S. P-a- – aptarė netikrų JAV
dolerių pirkimo sąlygas: laiką, kiekį, kainą, taip pat susitarė, kad
S. P-a- pirks 8000 netikrų JAV dolerių už 3200 JAV dolerių. 1998 m. gegužės
15 d. apie 21 val. 30 min. V- Rinkti­nės g. 59, prie „Lietuvos kuro”
degalinės esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, S. J-a-, siekdamas
parduoti, perdavė E. A-ipovičiui ir E. Alechnovičiui 8100 netikrų JAV dolerių,
kuriuos pastarieji tą pačią dieną apie 22 val. V- Gynėjų g. prie 2–ojo
namo automobilyje „Fiat Croma” (valst nr. DVR 227) už 3200 JAV dolerių pardavė
S. P-ui.
Kasaciniu skundu nuteistasis B. M-imaitis prašo
panaikinti Vilniaus apygardos teismo 1999 m. kovo 1 d. nuosprendį bei
Apeliacinio teismo 1999 m. balandžio 29 d. nutartį ir baudžiamąją bylą jo
atžvilgiu nutraukti. Kasatorius laiko, kad minėtieji teismo nuosprendis ir
kolegijos nutartis nėra teisėti ir pagrįsti, todėl turėtų būti panaikinti dėl
netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo (BPK 4181 str. 1 p. ) ir
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatų
pažei­dimo.
Nuosprendyje išdėstytos teismo išvados, kasatoriaus
manymu, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės
instancijų teismai jo veiką įvertino kaip padėjimą paleisti apyvarton didelį
kiekį netikrų JAV dolerių. Tačiau tokia išvada padaryta neatsižvelgiant į
svarbias bylos aplinkybes, nustatytas byloje. Kasatoriaus manymu, nuosprendyje
nenurodyta, kokiais jo pokalbio su S. P-u ir E. Alechnovičiumi duomenimis
remiantis padaryta išvada, jog jis aktyviai dalyvavo parduodant netikrus JAV
dolerius. Netikrų JAV dolerių pavyzdžių paėmimas, jų pateikimas S. P-ui,
pastarojo suvedimas su E. Alechnovičiumi, dalyvavimas jų pokalbyje apie ateityje
galimą nusikalstamą sandėrį, kasatoriaus manymu, nėra dalyvavimas pačiame
netikrų JAV dolerių pardavime–pirkime, tad šie jo veiksmai, vertinant juos tiek
atskirai, tiek visus kartu, gali liudyti tik apie jo dalyvavimą rengiantis ar
pasikėsinant įvykdyti nusikalstamą sandėrį.
Be to, kasatoriaus manymu, apeliacinės instancijos
teismas nenurodė, ko­­kiais veiksmais jis padėjo būsimam E. Alechnovičiaus ir
S. P-o nusikalstamam sandė­riui. Jokių veiksmų, nurodymų, patarimų, kurie
būtų E Alechnovičiui ar S. Petniū­­nui padėję įvykdyti netikrų JAV dolerių
pirkimą–pardavimą, jis nepadarė.
Kasatorius nurodo, jog jam nebuvo žinomos konkrečios
netikrų JAV dolerių pardavimo S. P-ui aplinkybės – vieta, laikas, kiekis ir
kt. Jis neturėjo jokios konkrečios informacijos apie šių pinigų kilmę ir kaip
jie pateko pas E. Alech­novičių. E. Alechnovičiaus veiksmai visiškai nepriklausė
nuo jo. Jam niekada nebuvo žinoma, jog E. Alechnovičius įgijo netikrus JAV
dolerius pardavimui. Kasatorius nurodo, jog jis nedalyvavo didelio kiekio
netikrų JAV dolerių pirkimo–pardavimo operacijoje, o teismas šiuos duomenis
paliko be jokio įvertinimo. Apeliacinėje nutartyje teigiama, jog šio pokalbio
metu buvo kalbama ne apie netikrų JAV dolerių pirkimą–pardavimą apskritai, o
deramasi dėl sandėrio kainos, laiko, kiekio, ir jis buvo šio pokalbio aktyvus dalyvis.
Tačiau tokia išvada nėra visiškai pagrįsta.
Kasatorius teigia, jog jis planavo apie netikrų JAV
dolerių pirkimo–pardavimo operaciją pranešti VSD darbuotojui, tokio susitikimo
data (1998 05 18) buvo pažymėta jo darbo dienoraštyje (kaip ir buvusios iki
tol). Šis dienoraštis iš jo namų buvo paimtas dar jam esant suimtam, apžiūrėtas
ir jame rasti užfiksuoti tokių susitikimų sutartiniai ženklai. Tokiu būdu jam
turėtų būti taikytinos BK 17 str. nuostatos. Atkreiptinas dėmesys, jog,
realizuojant nusikalstamos veikos imitavimo elgesio modelį, nėra realiai
sudaromos galimybės kilti nusikaltimo pasekmėms dėl priežasčių, nepriklausančių
nuo kaltininko valios, todėl padarytoji veika negali būti kvalifikuojama kaip
baigtas nusikaltimas.
Visiškai nesuprantama, kodėl kolegija padarė išvadą, kad
jis turėjo savanau­diškų paskatų šiame įvykyje, nes nei jo bendravimas su
specialiosiomis tarnybomis, nei ankstesnis darbas, nei pokalbių su S. P-u
ir E Alechnovičiumi duomenys nepatvirtina, jog jis taip elgėsi dėl savanaudiškų
motyvų, siekdamas materialinės naudos.
Be to, B. M-imaitis nurodo, jog nagrinėjant baudžiamąją
bylą buvo pažeistos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatos. Konvencijos 6 str. 1 p. teigia, jog kiekvienas asmuo
turi teisę, kad jo byla būtų nagrinėjama pagal įstatymą sudaryto nepriklausomo
ir nešališko teismo. Ši nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 31 str. 2 dalyje. Konvencijos 6 str. 2 p. teigia, kad kiekvienas
kaltinamasis, padaręs nusikaltimą, laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas
neįrodytas pagal įstatymą. Nuo pat įvykio, nuosprendžiu pripažinto
nusikalstamu, dienos įvairūs valstybės pareigūnai šalies spaudoje darė įvairius
oficialius pareiškimus, pripažindami esant įrodytą jo kaltumą, taip pažeisdami
Konvencijos 6 str. 2 p. reikalavimus. Publikacijose buvo akcentuojamas jo
ankstesnis darbas KGB, o jis pats buvo apibūdinamas kaip Lietuvos
nepriklausomybės priešas. N-elsiant sekė ir įstatymo dėl buvusių KGB
darbuotojų veiklos apribojimo projekto pateikimas Seimui. Teismas, esant tokiai
valstybės pareigūnų ir žiniasklaidos nuostatai, negalėjo likti nešališkas bei
objektyvus, kaip reikalauja Konvencijos 6 str. 1 p. , jis toks ir nebuvo.
Konvencijos nuostatų pažeidimas yra pagrindas panaikinti nuosprendį.
Kasacinis skundas netenkintinas. Teismas teisingai
įvertino faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai kvalifikavo B. M-imaičio veiką
pagal BK 18 str. 6 d. ir 327 str. 2 d. kaip padėjimą paleisti apyvarton didelį
kiekį netikrų JAV dolerių. B. M-i­maičiui inkriminuota veika pasireiškė tuo,
kad jis, žinodamas, jog E. Alech­novičius ieško pirkėjo dideliam kiekiui JAV
dolerių parduoti, padėjo surasti netikrų dolerių pirkėją, suvedė su juo
E. Alechnovičių ir tuo prisidėjo prie netikrų JAV dolerių pardavimo S. P-ui.
Tokiais veiksmais jis padėjo E. Alechnovičiui paleisti apyvarton netikrus JAV
dolerius. Tokie B. M-imaičio veiksmai nustatyti tiek E. Alech­novičiaus
parodymais, tiek ir paties B. M-imaičio parodymais. B. M-imaitis neneigia
padaręs tokius veiksmus, tačiau ginčija jų teisinį vertinimą. Jis laiko, kad
padarė tik rengimosi ar kėsinimosi veiksmus. Bendrininkavimas yra bendra ir
vieninga kelių asmenų veika. Bendrininkavimo esmė yra ta, kad visi
bendrininkai, neperžengdami susitarimo ribų, atsako už tuos veiksmus, kuriuos
realizavo vykdytojas ar vykdytojai. Jei vykdytojas padarė baigtinį nusikaltimą
ir neišėjo už susitarimo ribų, už baigtinį nusikaltimą atsakys ir kiti
bendrininkai. Padėjėjas savo nusikalstamą veiką dažnai atlieka anksčiau, negu
nusikaltimo vykdytojas realizuoja nusikaltimo objektyviąją pusę (išimtis – iš
anksto pažadėtas nusikaltėlio, nusikaltimo įrankių ar nusikalstamu būdu gautų
daiktų slėpimas). B. M-imaitis savo nusikalstamus veiksmus taip pat padarė
anksčiau negu nusikaltimo vykdytojai. E. Alechnovičius ir E. A-ipovi­­čius buvo
sulaikyti tuo metu, kai jau perdavė netikrus JAV dolerius S. P-ui. Nusi­kaltimo
vykdytojais pripažintų E. Alechnovičiaus ir E. A-ipovičiaus veiksmus teismai
kvalifikavo kaip baigtinį nusikaltimą. N-s B. M-imaitis asmeniškai šioje
operacijoje nedalyvavo, tai nepanaikina jam baudžiamosios atsakomybės už
padarytą veiką. Jis, kaip nusikaltimo bendrininkas, atsako pagal susitarimą už
tuos veiksmus, kuriuos padarė nusikaltimo vykdytojai. T-ėl kolegija laiko
nepagrįstu B. M-imaičio prašymą jo veiką vertinti tik kaip rengimosi ar
pasikėsinimo stadiją.
N-s B. M-imaitis teigia, kad apeliacinės instancijos
teismas nenurodė, kokiais veiksmais jis padėjo būsimam E. Alechnovičiaus ir S
P-o nusikalstamam sandėriui ir kad jokių veiksmų, nurodymų, patarimų,
kurie būtų E. Alechnovičiui ar S. P-ui padėję įvykdyti netikrų JAV dolerių
pirkimą–pardavimą, jis nepadarė, kolegija laiko, kad netikrų dolerių pirkėjo
suradimas ir suvedimas su pardavėju atitinka BK 18 str. 6 d. numatytą padėjėjo
požymį – „nurodymų ir patarimų davimas”.
Atmestinas ir toks kasatoriaus argumentas, kad,
neatsiradus nusikaltimo pasekmėms, padarytoji veika negali būti kvalifikuojama
kaip baigtas nusikaltimas. BK 327 str. numatyta nusikaltimo sudėtis yra formali,
o pasekmės nėra nusikaltimo sudėties požymis.
Kasatorius nurodo, jog jam nebuvo žinomos konkrečios
netikrų JAV dolerių pardavimo S. P-ui aplinkybės – vieta, laikas, kiekis ir
kt. Jis neturėjo jokios konkrečios informacijos apie šių pinigų kilmę ir
patekimo pas E. Alechnovičių aplinkybes. Tačiau kolegija pažymi, kad šios
aplinkybės, išskyrus kiekį, nėra BK 327 str. 2 d. numatyto nusikaltimo sudėties
požymiai, taigi ir nusikaltimo kvalifi­kavimui reikšmės neturi. Kvalifikuojant
nusikaltimą, pakanka nustatyti, kad kasatorius žinojo, jog ieškodamas netikrų
JAV dolerių pirkėjo padeda paleisti apyvarton didelį kiekį netikrų JAV dolerių.
Kartu bylos medžiaga paneigia kasatoriaus argumentą, kad jam niekada nebuvo
žinomas netikrų pinigų, siūlomų pardavimui, kiekis ir jog E. Alechnovičius įgijo
netikrus JAV dolerius pardavimui.
Kasatorius teigia, jog jam turėtų būti taikytinos BK 17
str. nuostatos, nes jis planavo pranešti apie nusikaltimą VSD darbuotojui.
Byloje neužfiksuota kasatoriaus savanoriško atsisakymo nuo nusikaltimo padarymo
fakto. Yra tik jo pareikšti ketini­mai pranešti apie rengiamą nusikaltimą VSD
darbuotojui. Tačiau nei vienas byloje apklaustas VSD darbuotojas tokių
kasatoriaus pareiškimų nepatvirtino. Tuo tarpu pagal BK 17 str. baudžiamoji atsakomybė
naikinama tik tuo atveju, jei asmuo pra­dėjęs daryti nusikaltimą rengimosi ar
pasikėsinimo stadijoje savo noru atsisakė jį pabaigti ir byloje yra tai
patvirtinančių duomenų. Tuo tarpu suradęs netikrų JAV dolerių pirkėją ir
suvedęs su juo E. Alechnovičių, B. M-imaitis savo, kaip padėjėjo, veiksmus
visiškai atliko. Padėjėjo savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikaltimą, jam
atlikus savo veiksmus, gali pasireikšti tik aktyviais veiksmais, kuriais būtų
užkirstas kelias nusikaltimo padarymui iš vykdytojų pusės. Negali būti
vertinamas kaip savanoriškas atsisakymas padaryti nusikaltimą tas faktas, kad
B. M-imaitis bendradarbiavo su VSD pareigūnais ir teikė jiems įvairią
informaciją.  
Byloje nėra duomenų, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą
buvo pažeistos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatos, kad bylą nagrinėjo šališkas teismas, kuris neobjektyviai
išsprendė ją. Atvirkščiai, E. Alech­novičius ir E. A-ipovičius buvo nuteisti
pakankamai švelnia bausme, nesusijusia su laisvės atėmimu, t. y. bauda. P-s B.
M-imaitis buvo nuteistas minimalia įstatymo sankcijoje numatyta bausme.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 1 p. , 4301
str. , teisėjų kolegijanutarė:

B-aus M-imaičio kasacinį skundą atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                               L.
Ž-ė

Teisėjai                                                                                                                             J.
T-ius
                                                                                                    
V. P-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.69212 sekundės -