Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5187: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 20. Esminis baudžiamojo
proceso įstatymo pažeidimas
(BPK
382 str. 2 d. 9 p. )

Panaikintas pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir
byla perduota nagrinėti iš naujo tam pačiam teismui, todėl, kad šis teismas
padarė esminį baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimą, nes nepilnamečio
nukentėjusiojo įstatyminiam atstovui nesuteikė žodžio teisminiuose ginčuose.

P-šėjas S. Č-a-                                                                Kasacinė byla Nr. 2K–450/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 14
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko R. U-čio,
teisėjų V. P-o ir S. Č-o,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorei R. V-ei,
gynėjai A. B-ei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo E. T-aus kasacinį skundą dėl R-iškio rajono apylinkės teismo
1999 m. kovo 6 d. nuospren­džio, kuriuo E-a- T-us pagal Lietuvos
Respublikos BK 225 str. 2 d. nuteistas laisvės atėmimu dvejiems metams ir
šešiems mėnesiams, bausmę atliekant griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
Šiuo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 225 str.
2 d. taip pat nuteistos O-ia Overčiuk ir I-a R-ė, tačiau jų atžvilgiu
nuosprendis kasacine tvarka neapskųstas.
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išklausiusi
teisėjo S. Č-o pranešimą, nuteistojo E. T-aus gynėją, prašiusią
kasacinį skundą patenkinti, ir prokurorę, prašiusią kasacinį skundą patenkinti
iš dalies, nuosprendį panaikinti dėl esminio baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimo ir bylą perduoti teismui nagrinėti iš naujo,

nustatė:

E. T-us nuteistas už tai, kad 1998 m. lapkričio 4
d. apie 17 val. , grupėje su kitais asmenimis J-upės–L-tų kelyje iš
chuliganiškų paskatų užpuolė A. Kalasiūną ir spyrė jam du kartus, o S. Kalasiūnui
smogė ranka į veidą.
E. T-us nuteistas ir už tai, kad tą pačią dieną
apie 18 val. tame pačia­me kelyje grupėje su kitais asmenimis iš chuliganiškų
paskatų užpuolė K. Vicharevą. Tuo metu, kai I. R-ė ir O. Overčiuk mušė
K. Vicharevą, E. T-us stvėrė nukentėjusiajam už kaklo, tempė jį ir taip
padarė jam lengvą kūno sužalojimą, nesukėlusį sveikatos sutrikimo.
E. T-us šiuos chuliganiškus veiksmus padarė
neblaivus, būdamas teistas už piktybinį chuliganizmą.
Kasaciniu skundu nuteistasis E. T-us prašo pakeisti
teismo nuosprendį, padarytus veiksmus iš Lietuvos Respublikos BK 225 str. 2 d.
perkvalifikuoti į to paties kodekso 117 straipsnį.
Kasatorius nurodo, kad nuteistosios O. Overčiuk ir
I. R-ė pareiškė, jog jis nemušė K. Vicharevo. Tai atitinka jo gynimosi
poziciją, nes tik nuteistieji galėjo akivaizdžiai matyti padaryto nusikaltimo
situaciją.
L-ytojas M. B-a- tardymo metu parodė, kad jis nematė
E. T-aus smurto veiksmų. Šiuos parodymus teisme jis pakeitė ir
nepagrįstai nurodė, kad E. T-us spyrė A. Kalasiūnui.
Taip pat E. T-us nurodo, jog nepagrįstai
pripažinta, kad nusikaltimų padarymo metu jis buvo girtas. Jis išgėrė tik 5–15
gramų degtinės ir dėl tokio kiekio nebuvo apsvaigęs.
Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.
K-is Vicharevas nukentėjo šio nusikaltimo metu. Jis
yra nepilnametis – bylos nagrinėjimo metu turėjo tik penkiolika metų ir tris
mėnesius. Jo teisėms apginti teisme buvo leista dalyvauti nukentėjusiojo
įstatyminiam atstovui A-ui Vicharevui. Šio įstatyminio atstovo
procesinės teisės buvo esmingai pažeistos, nes, kaip matyti iš teisiamojo
posėdžio protokolo, A. Vicharevui nebuvo suteikta galimybė dalyvauti
teisminiuose ginčuose (BPK 326 str. ). Šis pažeidimas yra esminis, ir priimtas
nuosprendis besąlygiškai turi būti panaikintas ne tik kasatoriaus, bet ir kitų
nuteistųjų atžvilgiu (BPK 382 str. 2 d. 9 p. , 4181
ir 426 str. ).
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 3 punktu, 430 ir 4301 straipsniais,

nutarė:

Nuteistojo E. T-aus kasacinį skundą iš dalies
patenkinti. R-iškio rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 6 d. nuosprendį,
kuriuo nuteisti E-a- T-us, O-ia Overčiuk ir I-a R-ė, panaikinti
ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam teismui nuo teisminio
nagrinėjimo stadijos.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             R. U-tis

Teisėjai                                                                                                                             V.
P-a-
                                                                            
S. Č-a-


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.58049 sekundės -