Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5188: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 21. Aprašomoji
nuosprendžio dalis (BPK 346 str. ),
bausmės
vykdymo atidėjimas (BK 471 str. )

Panaikintas pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir
byla perduota iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui, todėl kad teismas pažeidė
BPK 346 str. , neišdėstydamas nuosprendžio aprašomojoje dalyje nusikalstamos
veikos, pripažintos įrodyta, aplinkybių; teismas netinkamai pritaikė
baudžiamąjį įstaty­­mą, nes atidėdamas pagrindinės bausmės (laisvės atėmimo)
vykdymą, kartu atidėjo ir papildomos bausmės (baudos) vykdymą, nors to
neleidžia daryti BK 471 str. 4 d.

P-šėjas J. T-ius                                                      Kasacinė byla Nr. 2K–453/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 14
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininkės L. Ž-ės,
teisėjų P. K-o ir J. T-iaus,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorui P. M-ui,
nuteistajam V. L-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos gene­ralinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Kauno miesto
apylinkės teismo 1999 m. kovo 2 d. nuosprendžio, kuriuo V-a- L-us
nuteistas pagal Lietu­vos Respublikos BK 310 str. 3 d. laisvės atėmimu trejiems
metams ir 1200 Lt bauda. Vadovaujantis BK 471
str. bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams. Taip pat konfiskuota 400 Lt vertės
turto.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,
prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, nuteistojo, prašiusio skundą
atmesti, paaiškinimų,

nustatė:

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas
kasaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendį,
kuriuo nuteistas V. L-o­ševičius, dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo
bei esminio baudžia­mojo proceso įstatymo pažeidimo ir bylą perduoti iš naujo
nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Skunde nurodoma, kad teismo
nuosprendis surašytas nesilaikant BPK 333 str. 1 d. 1 p. ir 346 str. 1 d. 1 p.
reikalavimų: nuosprendžio aprašomojoje dalyje teismas nesuformulavo
nusikalstamos veikos, pripažintos įrodyta, nenurodė jos padarymo vietos, laiko,
būdo, kaltės pobūdžio, nusikaltimo motyvų ir pasekmių. Taip pat, pažeisdamas BK
471 str. 4 d. reikalavimus, teismas atidėjo papildomos
bausmės (baudos) vykdymą. Be to, paskyrus pagrindinę bausmę, reikėjo iš karto
pasisakyti dėl papildomų bausmių paskyrimo, nurodant turto konfiskavimo
pagrindą (BK 35 str. ).
Kasacinis skundas tenkintinas. Kauno miesto apylinkės
teismo nuosprendis naikintinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo
bei padaryto esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo (BPK 4181
str. 1 ir 2 p. ) ir byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos
teisme.
Skunde pagrįstai teigiama, kad nuosprendis surašytas
nesilaikant BPK 346 str. reikalavimų. Nuosprendžio aprašomoji dalis prasideda
nuo teisiamojo parodymų išdėstymo, ir visiškai nėra nusikalstamos veikos
aprašymo (BPK 346 str. 1 d. 1 p. ). Tokiu būdu iš minėto nuosprendžio neaišku, už kokią veiką yra nuteistas V. L-o­ševičius, jos
padarymo laikas, vieta ir kitos aplinkybės.
Nuosprendyje yra vienas kitam prieštaraujančių teiginių.
Po teisiamojo paro­dymų išdėstymo yra sakinys, kad teisiamojo parodymai yra
vertintini kaip siekimas išvengti baudžiamosios atsakomybės ir bausmės. T-iau
tame pačiame nuosprendyje sakoma, kad teisiamojo atsakomybę lengvinanti
aplinkybė – nuoširdus prisipažinimas ir gailėjimasis padarius nusikaltimą.
Pritaikius BK 471
str. , teismas atidėjo pagrindinės ir papildomos bausmės (baudos) vykdymą. Tuo
tarpu įstatymas neleidžia atidėti vykdymo tokių papildomų bausmių kaip turto
konfiskavimas ir bauda (BK 471 str. 4 d. ). Teismas šį įstatymą pritaikė netinkamai ir
jį pažeidė.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 429 str. 3 p. , 430 ir
4301 str.

nutarė:

Kauno miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 2 d.
nuosprendį V-o L-aus byloje panaikinti ir perduoti bylą iš naujo
nagrinėti tam pačiam teismui.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                               L.
Ž-ė

Teisėjai                                                                                                                             P.
K-s
                                                                            
J. T-ius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.55163 sekundės -