Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5278: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 24. Tyčinis nužudymas
(BK 104 str. )

Atmestas nuteistojo, prašiusio jo veiką perkvalifikuoti
iš BK 104 str. į BK 107 str. , kasacinis skundas, nes, remdamiesi byloje
surinktais įrodymais, pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai padarė
teisingas išvadas, kad, suduodamas ne vieną stiprų smūgį nukentėjusiajai į
galvą, nuteistasis suvokė, jog tokie jo veiksmai gali sukelti nukentėjusiosios
mirtį, ir sąmoningai leido tokioms pasekmėms kilti.

P-šėjas R. B-s                                                           Kasacinė byla Nr. 2K–491/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 28
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
kolegija, susi­dedanti iš kolegijos
pirmininko A. J-os,
teisėjų A. R-es ir R. B-o,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorui G. P-ui, gynėjai advokatei
D. V-ei,
teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją
bylą pagal nuteis­tojo G-aus Čerkos kasacinį skundą dėl Kauno apygardos
teismo 1998 m. gruodžio 7 d. nuosprendžio, kuriuo G-us Čerka nuteistas
pagal Lietuvos Respublikos BK 104 str. aštuonerių metų šešių mėnesių laisvės
atėmimu, bausmę atliekant sustiprin­tojo režimo pataisos darbų kolonijoje, ir
dėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos
1999 m. kovo 18 d. nutarties, kuria nuteistojo G. Čerkos apeliacinis skundas
atmestas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo R. B-o
pranešimą, prokurorą, prašiusį kasacinį skundą atmesti, ir gynėją, prašiusią
kasacinį skundą patenkinti,

nustatė:

G. Čerka pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 1998
m. birželio 13 d. apie 21 val. , būdamas girtas, O. Ginkuvienės bute, esančiame
Alytaus rajone B-onių kaime, Ateities g. 12–3, tarpusavio ginčo metu
išstūmė savo žmoną J-ą Čerkienę iš lovos, pakėlė jos galvą už plaukų ir
trenkė ją į grindis, vėliau kitame kambaryje jai gulint lovoje sudavė ranka į
veidą ir į galvą, iš viso – ne mažiau kaip devynis smūgius, tokiu būdu
padarydamas jai galvos smegenų sumušimą, jų pabrinkimą, kraujo išsiliejimą po
kietuoju ir minkštuoju galvos smegenų dangalais, tyčia ją nužudė.
Nuteistasis G. Čerka kasaciniame skunde prašo Kauno
apygardos teismo 1998 m. gruodžio 7 d. nuosprendį ir Lietuvos apeliacinio
teismo 1999 m. kovo 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš
naujo pirmos instancijos teisme.
Skunde nurodoma, kad nuosprendyje bei nutartyje
išdėstytos išvados priešt­arauja surinktiems įrodymams ir kad nebuvo išsiaiškintos
visos bylos aplinkybės. Visiškai nebuvo kreipiama dėmesio į jo aiškinimą, kad
nervinę įtampą sukėlė pati nukentėjusioji J. Čerkienė, varydama jį iš namų ir
įžeidinėdama, o tai sukėlė jo susijaudinimą ir žaibišką reakciją, pasireiškusią
smūgio sudavimu. Taip pat nebuvo atkreiptas dėmesys ir į tai, kad prieš dvejus
metus jis gavo sunkią galvos traumą ir dar nėra visiškai atgavęs savo
sveikatos, todėl teismo posėdžiuose greitai pavarg­davo, negalėdavo susikaupti
ir intensyviai mastyti; jis mano, kad dėl jo sveikatos būklės privalu skirti
teismo psichologinę ir psichiatrinę ekspertizę, siekiant nustatyti, ar nebuvo
jo laikino psichinės veiklos sutrikimo po gilaus įžeidimo, patirto iš artimo
žmogaus. Jo nuomone, teismas neatsižvelgė ir į tai, kad J. Čerkienė taip pat
buvo neblaivi, griuvinėjo ir galėjo pati susižaloti. Jis mano, kad jo veika
turi būti kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 107 str. kaip tyčinis
nužudymas didžiai susijaudinus.
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė nuteistojo G. Čerkos
apeliacinį skundą, kuriame jis prašė perkvalifikuoti jo veiką pagal lengvesnį
straipsnį ir atsižvelgti į jo sveikatą, į tai, kad turi mažametį vaiką, kad
anksčiau nebuvo teistas, ir nutartyje nurodė, kad G. Čerkos kaltė tyčia
nužudžius J. Čerkienę įrodyta nuosprendyje ap­tartais įrodymais, jo nusikalstama
veika kvalifikuota teisingai ir jam paskirta tinkama bausmė.
Kasacinis skundas netenkintinas.
G. Čerkos veika tyčia nužudžius J. Čerkienę byloje visiškai
įrodyta. P-s kasa­torius pripažįsta, jog konflikto su žmona metu jis ją
išstūmė iš lovos, vėliau, jai jį įžeidus, dešinės rankos kumščiu jis sudavė
žmonai stiprų smūgį į kairę galvos pusę ir pataikė į smilkinį, o ar daugiau
mušė, neprisimena dėl to, kad anksčiau turėjo galvos traumą ir dėl įžeidinėjimo
buvo labai susijaudinęs, taip pat pripažįsta, kad nužudė, bet mano, kad jo
veiksmai kvalifikuoti neteisingai.
Tačiau liudytojai E. G-us, R. B-a- ir
D. T-avičius parodė, jog tą dieną matė, kad J. Čerkienė nebuvo sumušta, po to
jie matė, kaip ji konfliktavo su G. Čerka, o dar vėliau, pastariesiems
patriukšmavus kitame kambaryje, jie matė jau sumuštą ir nebegyvą J. Čerkienę, ir
nuteistasis iš karto po įvykio jiems prisipažinęs, jog užmušė savo žmoną.
L-ytoja D. G-ė taip pat parodė, kad J-ą sumušė G. Čerka, nes pati
J-a prieš mirtį jai tą pasakė, o ji pati mačiusi, kaip sutuoktiniai
konfliktavo. Teismo medicinos ekspertizės išvadoje konstatuota, kad J. Čerkienei
buvo padaryti sužalojimai sudavus jai ne mažiau kaip devynis smūgius, ir ji
mirė nuo galvos sužalojimų visumos (b. l. 16–22,25).
Taigi teismai padarė visiškai teisingas išvadas, kad
G. Čerkos veika atitinka BK 104 str. , nes, suduodamas ne vieną stiprų smūgį į
galvą, jis suvokė, kad tokie jo veiksmai gali sukelti nukentėjusiosios mirtį,
ir sąmoningai leido tokioms pasek­­mėms kilti. Šias išvadas patvirtino minėtų
liudytojų parodymai, kad jis sudavė visus smū­gius ir padarė visus teismo
medicinos ekspertizės akte konstatuotus sužalojimus, sukėlusius J. Čerkienės
mirtį.
Kasacinio skundo argumentas, kad nuteistajam reikalinga
skirti ekspertizę, siekiant išsiaiškinti, ar dėl sveikatos būklės jam nebuvo
laikino psichinės veiklos sutri­kimo, niekuo neparemtas, nes tokia ekspertizė
jam buvo atlikta (b. l. 101), kuri nustatė, jog G. Čerka psichikos liga nesirgo
ir neserga, o nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimai yra dėl alkoholio
vartojimo, ir tai netrukdo jam atsakyti už savo veiksmus.
Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija neturi pagrindo
kasaciniame skunde nurodytais motyvais keisti ar naikinti nuosprendžio ar
nutarties.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 1 p. ir 4301 str. ,

nutarė:

Nuteistojo G. Čerkos kasacinį skundą atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             A.
J-

Teisėjai                                                                                                                             A.
R-ė
                                                                            
     R. B-s
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.69227 sekundės -