Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5283: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 25. Bausmės vykdymo
atidėjimas (BK 471 str. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl BK
471 str. taikymo nuteistajam, nes laisvės atėmimo bausmės
vykdymas buvo atidėtas nepagrįstai, todėl kad apeliacinės instancijos teismas
padarė nepagrįstą išvadą, jog bausmės tikslai nuteistajam bus pasiekti be
realaus bausmės atlikimo. Kasacine nutartimi paliktas galioti pirmosios
instancijos teismo nuosprendis, pakeitus jį ir sumažinus laisvės atėmimo laiką.

P-šėjas R. B-s                                                          Kasacinė byla Nr. 2K–481/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 28
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko A. J-os,
teisėjų A. R-ės ir R. B-o,
sekretoriaujant D. Š-i-ei,
dalyvaujant prokurorui P. M-ui, gynėjui advokatui
S. Z-ai, nuteis­tajam A. Čeikui,
teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją
bylą pagal Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo R. L-aus
kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. balandžio 26 d. nutarties, kuria pakeistas Lazdijų rajono
apylinkės teismo 1999 m. kovo 19 d. nuosprendis dėl A. Čeikaus nuteisimo pagal
Lietuvos Respublikos BK 246 str. 4 d.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo R. B-o
pranešimą, prokurorą, prašiusį kasacinį skundą patenkinti, panaikinti nutartį
ir palikti galioti nuosprendį, nuteistąjį ir jo gynėją, prašiusius kasacinį
skundą atmesti ir palikti galioti Kauno apygardos teismo nutartį,

nustatė:

A-a- Čeikus pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad
1998 m. rugpjūčio 27 d. apie 7 val. ryto Lazdijų rajono L-alingio seniūnijos
L-alingio kaime, vairuo­damas UAB Alytaus autobusų parkas priklausantį
autobusą „Ikarus 260“ (valst. nr. ZAC 923), kelyje Druskininkai – Seirijai,
kuris yra šalutinis pagrindinio kelio M-inė – L-alingis atžvilgiu,
pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 2. 3 punkto reikalavimą laikytis šių taisyklių
bei kelio ženklų ir 17. 1 p. reikalavimus, kad nelygiareikšmių kelių sankryžoje
šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto
priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu, nevykdydamas kelio
ženklo 204 „Važiuoti nesustojus draudžiama“ reikalavimų ir nepaisydamas šio
ženklo draudimo važiuoti nesustojus prieš kertamos važiuojamosios dalies kraštą
bei reikalavimo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu
keliu, nesus­todamas prie ženklo „Stop“, įvažiavo į kelių sankryžą Druskininkai
– Seirijai – M-inė – L-alingis, nepraleidęs pagrindiniu keliu M-inė –
L-alingis važiavusio automobilio „VW Golf“ (valst. Nr. DAL 487), kurį vairavo
R-a- A-eris, ir dėl to abu automobiliai sankryžoje susidūrė.
Autoavarijos metu buvo mirtinai sužaloti lengvojo automobilio vairuotojas
R-a- A-eris, keleiviai R-a- B-s ir R-a- S-s bei
nepataisomai sugadintas lengvasis automobilis. Taip A. Čeikus padarė
nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 246 str. 4 d.
Kauno apygardos teismas 1999 m. balandžio 28 d. nutartimi
pakeitė nuosprendį ir pritaikė A. Čeikui 
BK 471 str. – paskirtosios penkerių metų laisvės atėmimo
bausmės vykdymą atidėjo trejiems metams, įpareigodamas jį be organo,
prižiūrinčio bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo nekeisti gyvenamosios vietos.
Be to, teismas nutartyje nurodė, kad yra pagrindas taikyti BK 471
str. , nes A. Čeikus nukentėjusiesiems žalą atlygino, charakterizuojamas gerai,
nebuvo teistas, gailisi, pergyvena, išlaiko šeimą ir seną ligotą motiną.
Kasaciniame skunde prokuroras prašo panaikinti Kauno
apygardos teismo nutartį dėl netinkamo įstatymo pritaikymo ir palikti
nepakeistą Lazdijų rajono apylin­kės teismo 1999 m. kovo 19 d. nuosprendį.
Kasatorius skunde nurodo, kad apeliacinės instancijos teisėjų kolegija
nepagrįstai pritaikė BK 471 str. , nes neatsižvelgė į padaryto nusikaltimo pobūdį,
pavojingumo visuomenei laipsnį, sunkias nusikaltimo pasekmes: žuvo trys jauni
žmonės, išlaikantys šeimas, o iš bylos medžiagos matyti, kad nuteis­tasis ne iš
karto visiškai prisipažino; iš pažymų matyti, kad jo sveikatos būklė gera,
šeimoje išlaikytinių jis neturi, be to, jis atlygino tik nedidelę žalos dalį,
todėl, kasatoriaus nuomone, nebuvo pagrindo A. Čeikui atidėti laisvės atėmimo
bausmės vykdymą.
Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.
Nuteistojo A. Čeikaus kaltės laipsnis ir padarytos veikos
juridinis vertinimas kasaciniame skunde neginčijamas.
BK 471 str. 3 d. nurodyta, jog laisvės atėmimo bausmės vykdymas
gali būti atidedamas, jei teismas prieina išvadą, kad bausmės tikslai bus
pasiekti be realaus bausmės atlikimo.
Taikant BK 471 str. ir atidedant
A. Čeikui laisvės atėmimo bausmės vykdymą, apeliacinės instancijos teismas
nesilaikė šio įstatymo reikalavimų.
Taikyti BK 471 str. , kaip matyti
iš Kauno apygardos teismo nutarties, teismas nutarė todėl, kad nuteistasis savo
kaltės neneigė, nukentėjusieji jam dovanojo ir prašė neskirti laisvės atėmimo
bausmės, žala jiems atlyginta, nuteistasis charakterizuojamas gerai, teistas
nebuvo, yra senyvo amžiaus, silpnokos sveikatos, išlaiko šeimą ir motiną. Šios
aplinkybės yra tik A. Čeikų charakterizuojantys duomenys. Jos buvo nurodytos bei
įvertintos teismo nuosprendyje skiriant jam bausmę. Be to, kai kurie nutartyje
nurodyti teiginiai prieštarauja bylos medžiagai. Pavyzdžiui, tik viena
nukentėjusioji prašė neskirti A. Čeikui laisvės atėmimo bausmės (b. l. 207),
kitos gi to neprašė, o ir duomenų apie nuteistojo silpnoką sveikatą byloje taip
pat nėra. Be to, tardymo metu ir teisminio posėdžio pradžioje A. Čeikus, nors ir
neginčijo savo kaltės, bet ir nevisiškai pripažino ją, ir tik po liudytojų
apklausos teisme bei jų akistatos su nuteistuoju posėdžio metu, autotechninės
ekspertizės akto pagarsinimo jis pripažino, kad įvažiavo į sankryžą prieš tai
nesustojęs, pažeisdamas ženklo 204 reikalavimus.
Taip pat apeliacinės instancijos teismo nutartyje
visiškai neaptartas nusikaltimo pavojingumo laipsnis, ypač sunkios jo pasekmės.
Kolegijos nuomone, A. Čeikui nepagrįstai atidėta laisvės atėmimo bausmė
pritaikius BK 471 straipsnį. Šiam įstatymui taikyti pagrindų nebuvo (BPK
4181 str. 1 p. ), ir apygardos teismas padarė neteisingą
išvadą, kad bausmės tikslai A. Čeikui bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo,
todėl nutartis naikintina ir paliekamas galioti apylinkės teismo nuosprendis.
Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nuteistojo
A. Čeikaus asmenybę, nusikaltimo sunkumą (nenumatytas BK 81 str. ), sunkias
pasekmes, nukentėjusiųjų nuomonę (b. l. 205–207), nuteistojo siekį atlyginti
žalą nukentėjusiosioms bei padėti jų šeimoms, paties nuteistojo ir jo šeimos
amžių bei jo sveikatos būklę, mano, kad jam galima skirti minimalią bausmę,
numatytą BK 246 str. 4 d. , todėl keistinas ir Lazdijų rajono apylinkės teismo
1999 m. kovo 19 d. nuosprendis ir bausmė mažintina.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 4 ir 6 punktais, 430 ir 4301 str.

nutarė:

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. balandžio 28 d. nutartį dėl BK 47 1str.
taikymo A-aui Čeikui panaikinti.
Lazdijų rajono apylinkės teismo 1999 m. kovo 19 d.
nuosprendį pakeisti ir A-ui Čeikui paskirtosios bausmės laiką sumažinti iki
trejų metų laisvės atėmimo, paskiriant ją atlikti pataisos darbų kolonijoje–gyvenvietėje,
kaip asmeniui, padariusiam nusikaltimą dėl neatsargumo, su atėmimu teisės
penkerius metus vairuoti transporto priemones.
Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             A.
J-
Teisėjai                                                                                                                             A.
R-ė
                                                                                                                                         R.
B-s

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.66369 sekundės -