Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 27. Pasikėsinimas
nužudyti (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 8 ir 12 punktai)

Atmestas nuteistojo, prašiusio jo veiką perkvalifikuoti
iš BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 8 ir 12 punktų į BK 115 str. , kasacinis skundas,
nes pirmosios instancijos teisme surinktais įrodymais nustatyta, jog
nuteistasis nukentėjusiąją siekė nužu­dyti, tačiau šio sumanymo nebaigė dėl ne
nuo jo valios priklausančių aplinkybių: nukentėjusioji pabėgo, pasislėpė kitame
bute ir jai buvo suteikta kvalifikuota medicininė pagalba.

P-šėjas S. Č-a-                                                          Kasacinė byla Nr. 2K–476/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 28
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija susidedanti iš kolegijos
pirmininko A. B-i-ės,
teisėjų L. Ž-ės ir S. Č-o,
sekretoriaujant E. J-ei,
dalyvaujant prokurorei V. R-i-ei,
gynėjui A. U-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
R. Saveljevo kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. kovo 1 d. nuosprendžio ir Lietuvos
apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1999 m. gegužės mėn. 13
d. nutarties.
Minėtu apygardos teismo nuosprendžiu R-ionas Saveljevas
pagal Lietuvos Respublikos BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 8, 12 punktus
nuteistas laisvės atėmimu dvylikai metų, konfiskuojant visą jo turtą, o pagal
BK 2011 str. 2 d. – dvejiems metams laisvės atėmimo. Bausmes
subendrinus Lietuvos Respublikos BK 42 straipsnio pagrindu, galutinė bausmė
paskirta – dvylika metų laisvės atėmimo, konfiskuojant visą jo turtą.
R. Saveljevas pripažintas itin pavojingu recidyvistu.
L-ės atėmimo bausmė paskirta atlikti griežtojo rėžimo
pataisos darbų kolonijoje.
R. Saveljevas pagal Lietuvos Respublikos BK 225 str. 3 d.
ir 234 str. 1 d. išteisintas, nesant jo veikloje nusikaltimo sudėties.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 13 d. nutartimi atmestas nuteistojo
R. Saveljevo apeliacinis skun­das.
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išklausiusi
teisėjo S. Č-o pranešimą, prokurorę, prašiusią nuteistojo R. Saveljevo
kasacinį skundą atmesti, ir nuteistojo gynėją, prašiusį šį skundą patenkinti,

nustatė:

R. Saveljevas nuteistas už tai, kad 1998 m. liepos 9 d.
apie 17–17 val. 50 min. dėl savanaudiškų paskatų pasikėsino nužudyti M-
B-ę ir pasipriešino policininkui V. Liašenkai, einančiam viešosios
tvarkos saugojimo pareigas, grasin­damas panaudojo smurtą. Šį pasikėsinimą
nužudyti M. B-ę jis padarė, turėdamas neišnykusį teistumą už tyčinį
nužudymą, už kurį 1978 m. balandžio 12 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
baudžiamųjų bylų kolegijos nuosprendžiu buvo nuteistas pagal Lietuvos
Respublikos BK 16 str. ir 105 str. 3, 4 ir 8 punktus.
Teismas pripažino, kad nuteistasis nusikalstamas veikas
padarė tokiomis aplinkybėmis:
R. Saveljevas 1998 m. liepos 9 d. apie 17–17 val. 50 min. nukentėjusiosios
M. B-ės bute, esančiame Architektų 180–65, V-, siekdamas
negrąžinti skolos ir užvaldyti kitus pinigus, tyčia keturis kartus smogė
M- B-ei šratinio revolverio „ME 38 Compact” rankena į galvą,
įkišęs revolverio vamzdį jai į burną, reikalavo pinigų, sudavė revolverio
rankena tris kartus per sprandą. Dėl panaudoto smurto M. B-ė parodė
telefonų knygoje laikomus 300 JAV dolerių ir 300 Lt, kuriuos R. Saveljevas
užvaldė. Po to R. Saveljevas, reikalaudamas pinigų, nutempė nukentėjusiąją į
prieškambarį, spardė. M. B-ei pasakius, kad pinigai yra prieškambaryje
dėžėje, nuteistasis nuėjo jų ieškoti. Taip nukreipus jo dėmesį, M. B-ei
pavyko išbėgti į laiptinę. R. Saveljevas ją pasivijo, tyčia šovė iš šra­ti­­nio
revolverio į dešinį smilkinį ir vieną kartą į kairįjį smilkinį, padarydamas jai
sunkų kūno sužalojimą – šautinį kairiojo smilkinio sužalojimą su smilkinkaulio
žvyno įspaudu – skyliniu lūžiu, galvos smegenų sumušimą. Šiais veiksmais
R. Saveljevas pasikėsino tyčia nužudyti M. B-ę, tačiau nusikaltimo
nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes 67–ojo buto
šeimininkė V. Braulevičiūtė pravėrė savo buto duris, o R. Saveljevas,
nenorėdamas, kad jį pamatytų, į tarpdurį įkišo revol­verio vamzdį. Tuo metu
M. B-ė spėjo pabėgti į E. Segen butą, kur buvo apginta ir jai suteikta
medicininė pagalba.
R. Saveljevas, išbėgęs iš Architektų g. 174–ojo namo,
pasipriešino Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato viešosios
policijos patrulinės tarnybos rinktinės vyresniajam policininkui V. Liašenkai,
kuris dėl padaryto nusikaltimo buvo atvykęs pagal iškvietimą, persekiojo
R. Saveljevą, reikalavo sustoti. R. Saveljevas, girdėdamas policininko
V. Liašenkos reikalavimą, išsitraukė šratinį revolverį „ME 38 Compact” ir bandė
nukreipti vamzdį į V. Liašenką.
Kasaciniu skundu nuteistasis R. Saveljevas prašo pakeisti
Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m.
kovo 1 d. nuosprendį ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 13 d. nutartį, jo veiką iš BK 16 str. 2 d. ir
105 str. 8 ir 12 punktų perkvalifi­kuoti į BK 115 straipsnį. Taip pat jis prašo
pripažinti išnykusiu ankstesnį teistumą ir panaikinti nuosprendžio dalį,
kurioje pripažintas itin pavojingu recidyvistu.
R. Saveljevas nurodo, jog jis nebuvo pakviestas į Lietuvos
apeliacinį teismą ir tuo buvo pažeista jo teisė į gynybą.
Konfliktas tarp jo ir nukentėjusiosios įvyko dėl
asmeninių priežasčių, bet ne dėl pinigų.
Byloje nesurinkta įrodymų, jog jis sąmoningai būtų siekęs
nukentėjusiąją nužudyti. Nuosprendis priimtas remiantis subjektyviais
nukentėjusiosios ir liudytojų parodymais.
Kasacinis skundas atmestinas.
R. Saveljevas pripažintas kaltu ir nuteistas pagrįstai. Jo
kaltumas, padarius šiuos nusikaltimus, nustatytas apygardos teismo nuosprendyje
įvertintais įrodymais.
Kasaciniame skunde neginčijamas R. Saveljevo kaltės
laipsnis dėl pasiprie­šinimo policijos darbuotojui.
Iš nukentėjusiosios M. B-ės parodymų matyti, kad
R. Saveljevas buvo jai skolingas apie 24 000 Lt. Įvykio dieną, atvykęs į jos
butą tariamai grąžinti skolą, užpuolė ją, naudojo smurtą, mušė ir spardė,
reikalavo pinigų ir dalį jų pagrobė, grasino pistoletu ir kelis kartus šovė į
galvą. Jos nenužudė dėl to, kad jai pavyko pabėgti iš buto ir pasislėpti pas
kaimynus.
M. B-ės nurodytas užpuolimo ir sužalojimo
aplinkybes bei kėsini­mosi nužudyti motyvus patvirtina įvykio vietos apžiūros
duomenys, teismo medicinos eksperto išvados, aptarti teismo nuosprendyje
liudytojų E. Segen, V. B-ulevičiūtės, V. Kontrausto, A. S-o, S. S-i-ės
parodymai ir kiti bylos duomenys.
R. Saveljevas tardymo metu neneigė užpuolęs nukentėjusiąją
M. B-ę, tačiau atsisakė duoti paaiškinimus apie užpuolimo ir panaudoto
smurto motyvus. Vėliau jo nurodytais motyvais dėl neatsargaus kūno sužalojimo
ir asmeninio konflikto su nukentėjusiąja pagrįstai nebuvo tikima.
M. B-ė davė nuoseklius jos užpuolimo ir kūno sužalojimo parodymus. Jos
parodymai pasitvirtino anksčiau minė­tais įrodymais. T-ėl jos parodymais nėra
pagrindo abejoti.
M. B-ei, kaip matyti iš teismo medicinos ekspertų
išvadų, be daugy­binių muštinių žaizdų veide, padarytos šautinės žaizdos
kairiajame smilkinyje ir du veido sužalojimai. Nuo šūvio nukentėjusiajai
padaryta atviras smilkinkaulio lūžis, smegenų galvos sumušimas ir galvos
smegenų sukrėtimas. Sužalojimai buvo sunkūs, pavojingi M B-ės gyvybei.
Padarytų sužalojimų pobūdis ir jų lokalizacija rodo, kad
M. B-ę buvo siekiama nužudyti, tačiau šio sumanymo R. Saveljevas nebaigė
dėl ne nuo jo valios priklausančių aplinkybių, nes nukentėjusioji pabėgo,
pasislėpė kitame bute ir jai buvo suteikta kvalifikuota medicininė pagalba.
Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų išvados dėl
R. Saveljevo kaltumo, jo padarytų veiksmų tikslų ir motyvų, jų turinio ir
kryptingumo, siekiant nužudyti M. B-ę, atitinka faktines bylos
aplinkybes. Šios aplinkybės tiek tardymo metu, tiek teisme buvo pilnai ir
visapusiškai ištirtos.
R. Saveljevas praeityje yra teistas tris kartus, iš kurių
1962 m. rugpjūčio 4 d. nuteistas pagal BK 105 str. 4 ir 7 punktus, o 1978 m.
balandžio 12 d. – pagal 16 str. ir 105 str. 3, 4 ir 8 punktus. Už pirmąjį
nužudymą R. Saveljevui buvo paskirta dešimties metų laisvės atėmimo bausmė.
Faktiškai pagal šį nuosprendį R. Saveljevas atliko 7 metų ir 6 mėnesių bausmę,
ir teistumas pagal pirmąjį nuosprendį turėjo išnykti
1977 m. lapkričio 6 dieną. Tačiau teistumo išnykimo skaičiavimo termino eigą
pertraukė jo antrasis teistumas 1997 m. vasario 28 d. už padarytą nusikaltimą,
numatytą BK 164 str. 2 d. , bei minėtas trečiasis teistumas už pasikėsinimą
nužudyti, už kurį jis buvo nuteistas laisvės atėmimu penkiolikai metų ir
paleistas iš įkalinimo vietos 1989 m. lapkričio 9 dieną. Tokiu būdu pagal BK 58
straipsnio 1 d. 6 punktą pirmųjų dviejų teistumų laikas turėjo baigtis 1997 m.
lapkričio 9 dieną, tačiau turėjo būti laikomasi šio straipsnio 1 d. 7 punkte
numatytos specialios teistumo išnykimo eigos procedūros už trečiąjį teistumą.
Tai yra turėjo būti teismo nustatyta, kad R. Savelje­vas pasitaisė, ir nėra
reikalo laikyti jo turinčiu teistumą. R. Saveljevas dėl teistumo išnykimo
nesikreipė į teismą. T-ėl pagrįstai laikoma, kad jis turi tris neišnykusius
teistumus.
R. Saveljevas, turėdamas šiuos tris neišnykusius
teistumus, vėl padarė sunkų nusikaltimą, todėl pagrįstai pripažintas itin
pavojingu recidyvistu.
Nuteistasis R. Saveljevas nedalyvavo nagrinėjant bylą
apeliacinės instancijos teismo posėdyje, tačiau jam apie posėdžio laiką buvo
pranešta. Jo paduotas apeliacinis skundas nepablogino nuteistojo padėties, o
šios instancijos teismo posėdyje nebuvo numatyta atlikti teisminio tardymo ir
toks tardymas neatliktas. Nepakvietimas R. Saveljevo į teismo posėdį šiuo atveju
numatytas Lietuvos Respublikos BPK 376 straipsnio normose. Šis įstatymas nėra
pažeistas. Šia prasme nepažeista ir nuteistojo R. Saveljevo teisė į gynybą.
Dėl to, kas čia išdėstyta, kasacinis skundas atmestinas,
o apygardos teismo nuosprendis ir apeliacinės instancijos teismo nutartis
paliktini galioti.
Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, vadovaudami Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 1 punktu, 430
ir 4301 straipsniais

nutarė:

Nuteistojo R. Saveljevo kasacinį skundą atmesti.


Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             A.
B-i-ė

Teisėjai                                                                                                                             S.
Č-a-
                                                                            
L. Ž-ė


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.59768 sekundės -