Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5214: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 28. Būtinasis gynėjo
dalyvavimas (BPK 56 str. 1 d. 6 p. ),
atidavimas
teismui (BPK 245 ir 251 straipsniai)

Panaikintas pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir
byla perduota šiam teismui nagrinėti iš naujo nuo atidavimo teismui stadijos,
nes teismas padarė esminius baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimus:
neužtikrino gynėjo dalyva­vimo byloje, kurioje dalyvavo valstybinis
kaltintojas; nuteisė kaltinamuosius, kurie pagal pareikštą kaltinimą neatiduoti
teismui.

P-šėjas V. Č-a                                                            Kasacinė byla Nr. 2K–511/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 28
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko J. R-o,
teisėjų V. Č-os, V. M-o,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorui G. P-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos gene­ralinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Kauno miesto
apylinkės teismo 1999 m. kovo 29 d. nuosprendžio, kuriuo:
V-us Gorelčionka nuteistas pagal Lietuvos
Respublikos BK 271 str. 2 d. , pritaikius BK 35 str. , laisvės atėmimu dvejiems
metams be baudos konfiskuojant pusę jo turto. Vadovaujantis BK 471 str. , paskirtos
pagrindinės bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams įpareigojant
V. Gorelčionką per šešis mėnesius įsidarbinti;
A-a- A-us nuteistas, pritaikius BK 35 str. ,
laisvės atėmimu dvejiems metams be baudos konfiskuojant pusę jo turto.
Vadovaujantis BK 471 str. paskirtos pagrindinės bausmės vykdymas atidėtas
dvejiems metams, įpareigojant A. A-ų per šešis mėnesius įsidarbinti.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Č-os
pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų

nustatė:

V. Gorelčionka ir A. A-us nuteisti už tai,
kad jie, būdami girti, iš anksto susitarę ir bendrai veikdami grupėje, 1998 m.
gruodžio 4 d. apie 18 val. Kaune, Kranto g. , iš 12–ojo namo kiemo slapta
pagrobė J-ui M-ui priklausančias 1000 Lt vertės medžio apdirbimo
stakles.
Kasaciniu skundu Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro pavaduotojas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 29 d.
nuosprendį panaikinti dėl esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo ir
bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme. Kasatorius
skunde nurodo, kad nutartis atiduoti kaltina­mąjį teismui priimta pažeidžiant
BPK 250 ir 251 straipsnių reikalavimus, nes nebuvo išspręstas klausimas dėl
gynėjo paskyrimo. Nagrinėjant bylą teisiamajame posė­dyje, dalyvavo valstybinis
kaltintojas. Pagal BPK 56 str. 1 d. 6 p. – gynėjo dalyvavimas būtinas. Byla
išnagrinėta, nedalyvaujant gynėjui. N-s teisiamieji, kaip matyti iš teisiamojo
posėdžio protokolo, pareiškė, kad gynėjas jiems nereikalingas, tokio jų pareiš­kimo
negalima traktuoti kaip savanoriško atsisakymo gynėjo, nes atsisakyti gynėjo
leidžiama tik teisiamojo iniciatyva (BPK 57 str. 1 d. ). Teisiamieji
V. Gorelčionka ir A. A-us gynėjo atsisakė šiam neatvykus, t. y. nesant
realios galimybės pasinaudoti advokato gynyba. Neužtikrinęs gynėjo dalyvavimo
byloje, teismas pažeidė teisiamųjų teisę turėti gynėją, t. y. padarė esminį
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimą, numatytą BPK 382 str. 2 d. 1 p.
Kasacinis skundas tenkintinas. N-s nutartyje atiduoti
kaltinamąjį teismui nurodyta ,,bylą nagrinėti su šalimis” (b. l. 114), iš
protokolo (b. l. 125) matyti, kad į teismo posėdį atvyko tik prokuroras. Gynėjas
neatvyko (byloje nėra ir advokato orderio). Byloje dalyvaujant valstybiniam
kaltintojui, teismas privalėjo užtikrinti gynėjo dalyvavimą (BPK 56 str. 1 d. 6
p. , 2, 3 dalys). Advokatui neatvykus į teismo posėdį, negalima laikyti, kad
teisiamieji atsisakė gynėjo savo iniciatyva (BPK 57 str. 1 d. ). Neužtikrinęs
gynėjo dalyvavimo teismo posėdyje, teismas pažeidė teisiamųjų teisę turėti
gynėją. Tai yra esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2
d. 1 p. ). Atkreiptinas teismo dėmesys į tai, jog, atiduodamas kaltinamuosius
teismui, teisėjas nutarė į teismo posėdį kviesti tiek prokurorą, tiek ir
gynėją. Tokiu atveju BPK 294 str. įpareigoja teismą neatvykus gynėjui bylos
nagrinėjimą ati­dėti nepriklausomai nuo proceso dalyvių (tarp jų ir teisiamųjų)
nuomonės tuo klausimu. Dar ir dėl šios priežasties spręsti atsisakymo gynėjo
klausimą teismas gali tik gynėjui atvykus į teismo posėdį. Kartu pažymėtina,
kad, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, buvo padaryti ir kiti
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai. V. Gorelčionka ir A. A-us
buvo kaltinami pagal BK 271 str. 2 d. , o teismui atiduoti pagal BK 272 str. 2
d. (nutartis b. l. 114). Tai yra, pagal pareikštą kaltinimą kaltinamieji
neatiduoti teismui. Tai taip pat esminis baudžiamojo proceso įstatymo
pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 5 p. ). Teisiamojo posėdžio protokolas
nepasirašytas teisėjo, dėl to buvo pažeisti ir BPK 117 str. reikalavimai. Dėl
nurodytų esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų skundžiamas teismo
nuosprendis naikintinas, o byla perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios
instancijos teisme nuo atidavimo teismui stadijos.
Vadovaudamasi BPK 429 str 3 p. , teisėjų kolegija

nutarė:

Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 1999m.
kovo 29 d. nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti Kauno miesto
apylinkės teismui nuo atidavimo teis­mui stadijos.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             J.
R-a-

Teisėjai                                                                                                                             V.
Č-a
                                                                            
V. M-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.50584 sekundės -