Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5292: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 29. Būtinasis gynėjo
dalyvavimas (BPK 56 str. )

Panaikintas pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir
byla perduota iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui, nes teismas, realiai
neužtikrindamas gynėjo dalyvavimo byloje, kurioje dalyvavo valstybinis
kaltintojas, padarė esminį baudžia­mojo proceso įstatymo pažeidimą.

P-šėjas V. M-a-                                                          Kasacinė byla Nr. 2K–509/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 28
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko J. R-o,
teisėjų V. M-o ir V. Č-os,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorui G. P-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos gene­ralinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Kauno miesto
apylinkės teismo 1999 m. kovo 30 d. nuosprendžio, kuriuo R-a- G-a-
pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 242
str. 1 d. , ir nuteistas laisvės atėmimu šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 471
str. , paskirtosios bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant jį
be organo, prižiūrinčio bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo vienerius metus
nekeisti gyvenamosios vietos.
Apeliacine tvarka nuosprendis neskųstas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. M-o
pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

R. G-a- nuteistas už tai, kad 1998 m. spalio 9 d. apie
17 val. , jo video­nuomos punkte, esančiame Kaune, Marių g. 2, buvo rastos ir
paimtos penkios videokasetės su pornografiniais filmais, kurias jis laikė tam,
kad platintų – išnuo­modavo jas už atitinkamą mokestį įvairiems asmenims.
Kasaciniu skundu generalinio prokuroro pavaduotojas prašo
Kauno apylinkės teismo 1999 m. kovo 30 d. nuosprendį dėl esminio baudžiamojo
proceso įstatymo pažeidimo panaikinti, o bylą perduoti iš naujo nagrinėti
pirmosios instancijos teismui.
Kasaciniame skunde nurodoma, kad teisėjo nutartyje
atiduoti kaltinamąjį teismui buvo nutarta į teismo posėdį kviesti prokurorą ir
gynėją. Nagrinėjant bylą posėdyje dalyvavo valstybinis kaltintojas. Šiuo atveju
pagal BPK 56 str. 1 d. 6 p. gynėjo dalyvavimas buvo būtinas, tačiau byla
išnagrinėta nedalyvaujant gynėjui. N-s R. G-a- atsisakė gynėjo, tačiau
pagal BPK 57 str. 1 d. , tai padaryti teisiamasis gali tik savo iniciatyva. Jis
gynėjo atsisakė šiam neatvykus į posėdį, todėl toks gynėjo atsisakymas nėra
savanoriškas, ir taip buvo pažeista teisiamojo teisė į gynybą.
Kasacinis skundas tenkintinas.
Nutartyje atiduoti kaltinamąjį teismui teisėjas nutarė,
be kitų proceso daly­vių, kviesti ir gynėją (b. l. 64). Iš teisiamojo posėdžio
protokolo (b. l. 72) matyti, kad į teismo posėdį neatvyko gynėjas, byloje nėra
ir jo orderio. Pagal BPK 294 str. , neatvy­kus gynėjui ir nesant galimumo jį
pakeisti tame posėdyje, bylos nagrinėjimas atidedamas nepriklausomai nuo
proceso dalyvių, tarp jų ir teisiamojo, nuomonės.
N-s teisiamasis R. G-a-, kaip matyti iš teisiamojo
posėdžio protokolo (b. l. 72), atsisakė gynėjo, tačiau jis tai galėjo padaryti
tik savo iniciatyva (BPK 57 str. 1 d. ). Pagal esamą teismų praktiką yra
laikoma, kad neatvykus gynėjui į teisia­mąjį posėdį ir nesant byloje jo
orderio, atsisakymas gynėjo nėra laikomas savanorišku, ir bylos nagrinėjimas
tokiomis aplinkybėmis vertintinas kaip teisiamojo teisės į gynybą pažeidimas.
Tokiu būdu teismas, realiai neužtikrinęs gynėjo
dalyvavimo byloje, pažeidė nuteistojo teisę turėti gynėją, o tai yra esminis
baudžiamojo proceso įstatymo pažei­dimas, todėl nuosprendis naikintinas (BPK
382 str. 2 d. 1 p. ).
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 3 p. , 430 ir 4301 straipsniais,

nutarė:

Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 30
d. nuosprendį R. G-o baudžiamojoje byloje ir perduoti bylą iš naujo
nagrinėti pirmosios instancijos teisme nuo teisminio nagrinėjimo stadijos.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             J.
R-a-

Teisėjai                                                                                                                             V.
M-a-
                                                                            
V. Č-a


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.78004 sekundės -