Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5217: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 30. Apskundimo ir bylos
nagrinėjimo kasaciniai pagrindai (BPK 4181 str. )

Nuteistojo kasacinis skundas paliktas nenagrinėtas, o
teismo procesas nutrauktas, nes kasatorius neginčija nuosprendžio teisės
aspektu (dėl netin­kamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo arba padarytų esminių
baudžiamojo proceso įsta­­tymo pažeidimų), o apsiriboja tik prašymu sušvelninti
jam paskirtą bausmę.

P-šėjas V. A-ukas                                                            Kasacinė byla Nr. 2K–541/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 28 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininkės I. S-ės,
teisėjų E. B-o ir V. A-uko,
sekretoriaujant E. K-ei,
dalyvaujant prokurorei D. M-ūtei,
gynėjui I. B-ui,
nukentėjusiajai F. S-i-ei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo A-o Jačionio kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. sausio 25 d. nuosprendžio,
kuriuo A-a- Jačionis, gimęs 1969 m. , pripažintas kaltu ir nuteistas
pagal Lietuvos Respublikos BK 272 str. 3 d. laisvės atėmimu devyneriems metams
šešiems mėnesiams su viso turto konfiskavimu be baudos.
Vadovaujantis BK 43 str. , prie paskirtos bausmės iš
dalies pridėta bausmė, neatlikta pagal Vilniaus apygardos teismo 1996 m. sausio
15 d. nuosprendį, ir galutinė subendrinta bausmė paskirta – dešimt metų laisvės
atėmimo su viso turto konfis­kavimu, be baudos, atliekant paskirtąją laisvės
atėmimo bausmę griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
Priteista solidariai iš A. Panovo ir A. Jačionio
nukentėjusiajai F. S-i-ei 10 000 Lt žalai atlyginti, be to, iš A. Jačionio
1952 Lt Valstybinei ligonių kasai už F. S-i-ės gydymą.
Taip pat skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. balandžio 8 d. nutartis,
kuria nuteistųjų apeliaciniai skun­dai tenkinti iš dalies. Panaikinta
nuosprendžio dalis, kuria solidariai iš A. Jačionio ir A. Panovo priteista 10 000
Lt F. S-i-ei, pripažinta jai teisė į civilinio ieškinio patenkinimą, o
ieškinio dydžio klausimas perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka.
Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir A. Panovas, tačiau jo
atžvilgiu teismų sprendimai kasacine tvarka neapskųsti.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. A-uko pranešimą,
prokurorę, prašiusią priimti nutartį palikti skundą nenagrinėtą, o teismo procesą
nutraukti, gynėją, prašiusį skundą patenkinti, nukentėjusiąją, prašiusią skundą
atmesti,

nustatė:

A. Jačionis nuteistas už tai, kad 1998 m. kovo 11 d. apie
3 val. pakartotinai, grupėje iš anksto susitaręs su A. Panovu užvaldyti svetimą
turtą, įsibrovė į butą, esantį V-, Žirmūnų g. 43–3, kur A. Jačionis
panaudojo fizinį smurtą prieš F. Snars­kienę: įstūmė nukentėjusiąją į vonios
kambarį, pargriovė ant grindų, po to dūrė peiliu jai į pilvą, ir taip padarė
durtinę–pjautinę kiauryminę pilvo sienos žaizdą su didžio­sios taukinės ir
skersinės žarnos sužalojimais, t. y. sunkų kūno sužalo­jimą. Be to, jie pa­grobė
F. S-i-ės ir B. S-io turto: du butelius degtinės 20 Lt vertės, auksinę
grandinėlę 200 Lt vertės, auksinį žiedą 100 Lt vertės bei 800 Lt. Viso
užvaldyto turto vertė – 1120 Lt.
Kasaciniame skunde A. Jačionis nurodo, kad gailisi padaręs
šį nusikaltimą, kad nuoširdžiai prisipažino ir padėjo atskleisti nusikaltimą.
Jis prašo atsižvelgti į šias aplinkybes, į jo šeimyninę padėtį ir jam paskirtą
bausmę sušvelninti.
BPK 4181 str. nustato apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacinius
pagrindus, t. y. netinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą arba padarytus
esminius baudžia­mojo proceso įstatymo pažeidimus. Kasatorius skunde prašo
sušvelninti jam paskirtą bausmę.
Teisėjų kolegijos nuomone, kadangi kasaciniame skunde
nenurodomi jokie bylos nagrinėjimo kasaciniai pagrindai, skundas turi būti
paliktas nenagrinėtas, o teismo procesas nutrauktinas.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
427 str. 5 d. ,

nutarė:

A-o Jačionio kasacinį skundą palikti nenagrinėtą,
o teismo procesą nutraukti.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                   I.
S-ė

Teisėjai                                                                                                                 E.
B-a-
                                                                            
V. A-ukas


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.51928 sekundės -