Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5292: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 31. Esminiai
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylas apeliacine
tvarka (BPK 4181 str. 3 p. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis ir
byla perduota šiam teismui iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka, nes teismas
neišnagrinėjo byloje paduoto apeliacinio skundo, nutartyje neišdėstė motyvuotų
išvadų dėl apeliacinio skundo bei nenurodė motyvų, paaiškinančių, kodėl skundas
atmetamas, o nuosprendis pripa­žįstamas teisėtu ir pagrįstu.

P-šėjas P. K-s                                                              Kasacinė byla Nr. 2K–479/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. rugsėjo 28
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko J. T-iaus,
teisėjų A. P-io ir P. K-o,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorui A. M-i,
gynėjui advokatui V. Kojalai,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo R. S-io kasa­cinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 1999 m.
kovo 22 d. nuosprendžio, kuriuo R-a- S-is pripažintas kaltu padaręs
nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 289 str. 1 d. ir 282 str. 2 d. ,
ir nuteistas: pagal BK 289 str. 1 d. – laisvės atėmimu trims mėnesiams; pagal
BK 282 str. 2 d. – laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams su atėmimu
teisės penkeriems metams dirbti valstybės kontrolės ir priežiūros bei joms
prilygintose institucijose ir konfiskuojant pusę jo turto. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos BK 42 str. , paskirtos bausmės subendrin­tos apėmimo būdu
ir R. S-iui subendrinta bausmė paskirta – laisvės atėmimas trejiems metams
šešiems mėnesiams su atėmimu teisės penkeriems metams dirbti valstybės
kontrolės ir priežiūros bei joms prilygintose institucijose ir pusės turto
konfi­s­­ka­­vimu, laisvės atėmimo bausmę atliekant sustiprintojo režimo
pataisos darbų kolonijoje. Taip pat skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 20 d. nutartis,
kuria nuteistojo R. S-io apeliacinis skundas atmestas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo P. K-o
pranešimą, prokuroro, prašiusio nuteistojo R. S-io kasacinį skundą atmesti,
gynėjo, prašiusio teismų sprendi­mus pakeisti: nuteistojo veiką perkvalifikuoti
iš Lietuvos Respublikos BK 282 str. 2 d. į BK 320 str. 1 d. ir paskirti bausmę,
nesusijusią su laisvės atėmimu, o pagal BK 289 str. 1 d. – nuteistąjį
išteisinti, paaiškinimų,

nustatė:

R. S-is nuteistas už tai, kad dirbdamas Valstybinės
ligonių kasos Eks­perti­­zės skyriaus vyriausiuoju ekspertu gydytoju, būdamas
valstybės pareigūnas, 1998 m. spalio 21 d. apie 11 val. Valstybinės ligonių
kasos patalpose, esančiose V-, Gero­­sios V-ies g. 1a, oficialaus
dokumento – 1998 m. spalio 9 d. akcinės bendrovės „Palangos rugelis”
patikrinimo pažymos, kurios išvadose nurodyta 290 021 Lt žala privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžetui, dviejuose egzemplio­­riuose suklas­tojo
Šiaulių teritorinės ligonių kasos Organizacinio skyriaus viršininkės V. Dočku­vienės
parašus, pasirašydamas už ją. Pažyma su suklastotu V. Dočkuvienės parašu buvo
pateikta Valstybinės ligonių kasos direktoriui.
R. S-is taip pat nuteistas ir už tai, kad dirbdamas
Valstybinės ligonių kasos Ekspertizės skyriaus vyriausiuoju ekspertu gydytoju,
tai yra, būdamas valstybės pareigūnas ir Valstybinės ligonių kasos direktoriaus
pavaduotojos 1998 m. rugsėjo 4 d. įsakymu sudarytos akcinės bendrovės „Palangos
rugelis” teikiamų paslaugų patikrinimo komisijos narys, atliko šios akcinės
bendrovės patikrinimą ir 1998 m. spalio 21 d. apie 17 val. 30 min. restorane
„Ponių laimė”, esančiame V-, G-o pr. 31, rodydamas AB „Palangos
rugelis” atstovu prisistačiusiam L. Mažo­niui 1998 m. spalio 9 d. AB „Palangos
rugelis” patikrinimo pažymą, kurios išvadose nurodyta 440 506,4 Lt žala
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, bei 1998 m. spalio 9 d. AB
„Palangos rugelis” patikrinimo pažymą, kurios išvadose nurodyta 290 853,0 Lt
žala privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, prievartavo duoti kyšį už
pažymos su švelnesnėmis išvadomis pateikimą Valstybinės ligonių kasos
vadovybei, ką jis turėjo atlikti eidamas pareigas, ir po to priėmė iš L. M-io
kyšį stambiu mastu – 8000 JAV dolerių (32000 Lt). Netrukus po kyšio priėmimo
R. S-is buvo sulaikytas Valstybės saugumo departamento darbuotojų.
Nuteistasis R. S-is kasaciniu skundu prašo Vilniaus
apygardos teismo 1999 m. kovo 22 d. nuosprendį ir Lietuvos apeliacinio teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 20 d. nutartį
pakeisti: jo veiką perkva­lifikuoti iš BK 282 str. 2 d. į BK 320 str. 1 d. ir
paskirti baudą, o pagal BK 289 str. 1 d. – jį išteisinti. Kasatorius nurodo,
jog teismų sprendimai neteisėti, nes netinkamai pritaikytas baudžiamasis
įstatymas ir dėl to jam paskirta neteisinga bausmė, be to, apeliacinės
instancijos teismas nutartyje nenurodė, kodėl atmetė jo apeliacinio skundo
motyvus. Jis pripažįsta, jog paėmė pinigus iš AB „Palangos rugelis” atstovo ir
patikrinimo pažymoje pasirašė už V. Dočkuvienę, tačiau nesutinka, kad tokie
veiksmai turėtų būti kvalifikuojami kaip kyšio priėmimas ir tarnybinis
klastojimas. Dirbdamas Valstybinės ligonių kasos vyriausiuoju ekspertu
gydytoju, jis neturėjo nei teisės, nei pareigos duoti įsakymus, nurodymus,
leisti potvarkius, privalomus darbuotojams ar kitiems piliečiams, taip pat
neturėjo jokių administracinių įgaliojimų. Jo funkcijos apsiribojo tuo, kad
kartu su kitais komisijos nariais dalyvaudavo tikrinant medicininių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumą, tinkamumą, kiekį ir
medicininę kokybę, atlikdavo surinktų duomenų analizę. Kai atlikta analizė
patenkindavo Valstybinės ligonių kasos vadovus, jie priimdavo atitinkamus
sprendimus. Taigi valdžios atstovo funkcijų jis nevykdė ir todėl neturėjo
valstybės pareigūno įgaliojimų. Jis taip pat nebuvo ir valstybės tarnautojas,
nes šiems atlyginimas mokamas iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, o
privalomojo sveikatos draudimo finansavimo pagrindą sudaro savarankiškas
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas, neįtrauktas į valstybės ir
savivaldybės biudžetus (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 12
str. ). R. S-io nuomone, Valstybinė ligonių kasa yra Vyriausybės steigiama
finansinė įmonė, vykdanti funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo įstatymo 30 str. , todėl jis, kaip tarnavęs šioje įmonėje asmuo, už
pinigų paėmimą turėtų atsakyti pagal BK 320 str. atitinkamą dalį. Be to, byloje
nenustatyta ir nuosprendyje niekuo nepagrįsta išvada, kad jis prievartavo duoti
pinigus. P-us siūlė AB „Palangos rugelis” atstovai, o jo pozicija buvo
pasyvi. Negalima sutikti ir su teiginiu, kad pinigus jis priėmė stambiu mastu.
Byloje nustatyta, kad niekada nebuvo kalbama apie dolerius. Perduodant pinigus,
jų niekas neskaičiavo. Jis buvo tikras, kad perduodama suma buvo 8–10
tūkstančių litų JAV doleriais. Teismas šių aplinkybių neanalizavo ir neįvertino
subjektyviosios nusikaltimo sudėties pusės. Kasatorius taip pat nurodė, kad už
V. Dočkuvienę jis pasirašė ne ant oficialaus dokumento, o ant vieno iš parengtų
pažymų darbinio varianto. Ši pažyma buvo pateikta Valstybinės ligonių kasos
direktoriui kaip juodraštinis variantas. Jis pasirašė ne tam, kad suklastotų
pažymą, o tik dėl to, kad direktorius nepasirašytų pažymų nepriim­davo. Pažymą
reikėjo pateikti skubiai, o V. Dočkuvienė gyvena Š-e. Jų surašo­­ma
pažyma buvo laisvos formos dokumentas, jis nepatvirtindavo jokio juridinę reikš­mę
turinčio fakto. Juridinę reikšmę turintį faktą patvirtindavo sprendimas, kurį
pasira­šydavo ir pildydavo Valstybinės ligonių kasos direktorius ir
vyriausiasis finansi­ninkas. T-ėl savo veiksmais nusikaltimo, numatyto BK 289
str. 1 d. , jis negalėjo padaryti. R. S-is taip pat nurodo, kad nuo pat
parengtinio tardymo pradžios visiškai pripažino savo kaltę, padėjo tardymo
organams, nuoširdžiai gailisi padaręs nusi­kaltimą, charakterizuojamas
teigiamai, augina nepilnametį vaiką, anksčiau jokių teisės pažeidimų ir
nusikaltimų nėra padaręs.
Nuteistojo R. S-io kasacinis skundas tenkintinas iš
dalies, Lietuvos apelia­cinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. gegužės 20 d. nutartis naikintina dėl esminio baudžiamojo
proceso įstatymo pažeidimo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka ir byla
perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
Nuteistasis R. S-is apeliaciniu skundu prašė jo veiką
perkvalifikuoti iš BK 282 str. 2 d. į BK 320 str. 1 d. ir paskirti baudą, o pagal
BK 289 str. 1 d. – išteisinti. Apeliaciniame skunde jis nurodė, jog, dirbdamas
Valstybinės ligonių kasos vyriausiuoju ekspertu gydytoju, nevykdė valdžios
atstovo funkcijų, todėl negalėjo būti ir valstybės pareigūnu. Jis taip pat
nebuvo ir valstybės tarnautojas, nes atlygini­mas jam buvo mokamas ne iš
valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, todėl už padarytą veiką jis turėtų
atsakyti pagal BK 320 straipsnį. Be to, apeliaciniame skunde R. S-is
nurodė, jog nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl
prievartavimo duoti kyšį, dėl pinigų paėmimo stambiu mastu, dėl to, jog pažyma,
kurią jis pasirašė už V. Dočkuvienę, yra oficialus dokumentas, nes ji
nepatvirtina jokio juridinę reikšmę turinčio fakto.
Apeliacinės instancijos teismas šių apeliacinio skundo
argumentų neišanalizavo ir savo išvadų dėl jų nepateikė, o tik konstatavo, jog
nustatyta, kad R. S-is buvo valstybės pareigūnas ir kad patikrinimo pažyma
laikytina oficialiu dokumentu, nes jai buvo duota oficiali eiga, ji surašyta
nustatyta tvarka ir joje konstatuojami juridinę reikšmę turintys faktai.
Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo
paduoto apeliacinio skundo (BPK 4181 str. 3 p. ),
nepatikrino nuosprendžio teisėtumo ir pagrįstumo ,be to, pažeisdamas BPK 388
str. 3 ir 5 dalyse numatytus reikalavimus, nutartyje neišdėstė motyvuotų išvadų
dėl apeliacinio skundo ir nenurodė motyvų, paaiškinančių, kodėl skundas
atmetamas, o nuosprendis pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu. Šie baudžiamojo
proceso įstatymo pažeidimai sukliudė teismui visapusiškai išnagrinėti bylą ir
paveikė teisėtos bei pagrįstos nutarties priėmimą.
Iš naujo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka tikrintinas
nuosprendžio teisėtumas ir pagrįstumas pagal paduotą apeliacinį skundą.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 5 p. , 430 ir 4301 str. ,

nutarė:

Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą
Lietuvos apeliaciniam teismui iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             J.
T-ius

Teisėjai                                                                                                                             A.
P-is
                                                                            
P. K-s

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.53601 sekundės -