Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5189: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 35. Naminės degtinės,
brogos gaminimas (BK 310 str. )

Panaikinta pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis,
kurioje nuteistoji pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 310 str. 6 d. , nes
teismas nepagrįstai traktavo brogos gaminimą kaip baigtą nusikaltimą. Tuo tarpu
byloje nustatyta, kad nuteistoji brogą pasigamino kaip tarpinį produktą naminei
degtinei gaminti, todėl šis produktas dar netinkamas tiesiogiai vartoti ir nėra
stiprus alkoholinis gėrimas.

P-šėjas P. K-s                                                         Kasacinė byla Nr. 2K–518/1999 m.

NUTARTIS

1999 m. spalio 5 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegija, susidedanti iš
pirmininkės I. S-ės,
teisėjų E. B-o ir P. K-o,
sekretoriaujant E. J-ei,
dalyvaujant prokurorui F. L-iui,
gynėjai advokatei B. V-ei,
nuteistajai D. V-ei,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Lietuvos
Respublikos gene­ralinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Šiaulių
miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 16 d. nuosprendžio, kuriame D-ė
V-ė pripažinta kalta pada­riusi nusikaltimus, numatytus Lietuvos
Respublikos BK 310 str. 1 d. , 310 str. 6 d. ir, pritaikius Lietuvos Respublikos
BK 45 str. , nuteista: pagal BK 310 str. 1 d. – vieneriems metams pataisos darbų
be laisvės atėmimo, atskaitant po 20 procentų uždarbio į valstybės pajamas;
pagal BK 310 str. 6 d. – dvejiems metams pataisos darbų be laisvės atėmimo,
atskaitant po 20 procentų uždarbio į valstybės pajamas, 1250 (tūkstančio dviejų
šimtų penkiasdešimties) Lt (10 MGL) bauda, konfiskuojant turto už 2000 Lt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 42 str. , paskirtos bausmės subendrintos
apėmimo būdu ir D. V-ei subendrinta bausmė paskirta – dveji metai
pataisos darbų be laisvės atėmimo, atskaitant po 20 procentų uždarbio į
valstybės pajamas, 1250 (tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimties) Lt (10 MGL)
bauda, konfiskuojant turto už 2000 Lt.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo P. K-o
pranešimą, prokuroro, nuteis­tosios ir jos gynėjos, prašiusių panaikinti
nuosprendžio dalį dėl D. V-ės nutei­simo pagal BK 310 str. 6 d. ir šią
bylos dalį perduoti iš naujo nagrinėti teisme, paaiškinimų,

nustatė:

D. V-ė nuteista už tai, kad 1998 m. gruodžio 3 d.
apie 16 val. iš pareng­tinio tardymo metu nenustatytos moters, vardu E-a,
įsigijo aparatą naminei degtinei gaminti ir iki 1998 m. gruodžio 3 d. 20 val. laikė
jį savo bute, esančiame Šiaulių mieste Aukštabalio g. 12–26.
D. V-ė nuteista ir už tai, kad nuo 1998 m.
gruodžio 2 d. iki gruodžio
3 d. 20 val. savo bute, Š-e Aukštabalio g. 12–26, pasigamino ir laikė
didelį kiekį – 51,7 litro 9 procentų stiprumo brogos, tinkamos naminei degtinei
gaminti.
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas
kasaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo
16 d. nuosprendžio dalį dėl D. V-ės nuteisimo pagal BK 310 str. 6 d. ir
šią bylos dalį perduoti iš naujo nagrinėti teisme. Kasatorius nurodo, jog
teismas nepagrįstai D. V-ę pripažino kalta ir nuteisė pagal BK 310 str.
6 d. Nustatyta, kad D. V-ė savo bute laikė 51,7 litro 9 procentų
stiprumo brogos naminei degtinei gaminti. Pagal BK 310 str. prasmę broga yra
namų gamybos alkoholinis gėrimas (paruoštas gerti). B-a, rasta pas
D. V-ę, buvo raugas naminei degtinei gaminti. Nei tardymo metu, nei
teisme nenustatyta, kiek naminės degtinės būtų galima pagaminti iš surasto bro­gos
kiekio. Tokio raugo naminei degtinei gaminti paruošimas laikomas pasikėsinimu
padaryti nusikaltimą, t. y tokius asmens veiksmus reikėtų kvalifikuoti pagal BK
16 str. 2 dalį. BK 310 str. 9 d. numatyta, jog dideliu kiekiu laikoma 50 ir
daugiau litrų naminės degtinės, brogos ar kitų namų gamybos stiprių alkoholinių
gėrimų. Atlikus ekspertizę, kiek naminės degtinės galima pagaminti iš rastos
pas D. V-ę brogos, nustatyta, kad jos kiekis būtų žymiai mažesnis negu
50 litrų. T-ėl D. V-ės nusikaltimas turėtų būti kvalifikuojamas pagal
BK 16 str. 2 d. ir 310 str. 1 d, o už šio nusikaltimo padarymą įstatymas numato
žymiai švelnesnę bausmę.
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo
kasacinis skundas tenkintinas.
Teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais nustatyta,
kad pas D. V-ę bute rasta broga yra raugas, tinkamas naminei degtinei
gaminti. Nuteistoji D. Vaišvi­lienė parodė, jog ji pasigamino brogą tam, kad po
dešimties dienų iš jos būtų galima pasigaminti degtinės (b. l. 76). Maisto
produktų ekspertizės akte nustatyta, kad pas D. V-ę buvo rasta 51,7
litro 9 procentų stiprumo brogos (raugo), tinkamos naminės degtinės gamybai (b.
l. 10). Kitokių duomenų apie tai, kad rasta broga yra tinkamas vartoti namų
gamybos stiprus alkoholinis gėrimas, byloje nėra.
D. V-ė brogą pasigamino kaip tarpinį produktą
naminei degtinei gaminti. Tokios brogos gaminimas ir laikymas nėra baigtas
nusikaltimas, nes šis produktas dar netinkamas tiesiogiai vartoti ir nėra
stiprus alkoholinis gėrimas. Pirmosios instancijos teismas į šią aplinkybę
neatkreipė dėmesio ir D. V-ės veiką nepa­grįstai traktavo kaip baigtą
nusikaltimą. R-o naminei degtinei gaminti paruošimas ir laikymas vertintinas
kaip pasikėsinimas padaryti nusikaltimą, numatytą BK 310 str. Taigi apylinkės
teismas, D. V-ės veiksmus kvalifikuodamas pagal BK 310 str. 6 d. ,
netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.
Konstatavusi, kad baudžiamasis įstatymas pritaikytas
netinkamai, kolegija neturi galimybės pritaikyti kitą baudžiamąjį įstatymą. BK
310 str. 7 d. numatyta, kad baudžiamoji atsakomybė už naminės degtinės gaminimą
ir laikymą atsiranda tada, jeigu pagaminama ar laikoma 5 ir daugiau litrų
naminės degtinės. Teisiamajame posėdyje D. V-ė parodė, kad iš paruoštos
brogos ji būtų pasigaminusi 3 litrus 40 laipsnių naminės degtinės.
Pasikėsinimas pagaminti tokį kiekį naminės degtinės nesudaro nusikaltimo,
numatyto BK 310 str. 1 d. , sudėties. Kolegija negali remtis vien tik
D. V-ės parodymais apie naminės degtinės, kurią ji planavo pagaminti,
kiekį, nes šie parodymai BPK nustatyta tvarka nepatikrinti (BPK 75 str. 3 d. )
ir kitokių duomenų apie tai, kokį kiekį naminės degtinės buvo pasikėsinta
pagaminti, byloje nėra. Dėl šios priežasties ta nuosprendžio dalis, kurioje
D. V-ė pripažinta kalta ir nuteista pagal BK 310 str. 6 d. , naikintina
ir ši bylos dalis perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.
Iš naujo nagrinėjant bylą teisme, nustatytina, kokį kiekį
naminės degtinės galima pagaminti iš 51,7 litro 9 procentų stiprumo brogos,
spręstini D. V-ės baudžia­mosios atsakomybės, veikos kvalifikavimo ir
kiti klausimai.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 3 p. , 430 ir 4301 str. ,

nutarė:

Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 16 d.
nuosprendžio dalį, kurioje D-ė V-ė pripažinta kalta ir nuteista
pagal Lietuvos Respublikos BK 310 str. 6 d. , panaikinti ir šią bylos dalį
perduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui iš naujo nagrinėti nuo teisminio
nagrinėjimo stadijos.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                               I.
S-ė

Teisėjai                                                                                                                             E.
B-a-
                                                                            
P. K-s

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.56323 sekundės -