Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5265: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 36. Sukčiavimas (BK 274
str. 3 d. )

Pakeistas apylinkės teismo nuosprendis, perkvalifikuojant
nuteistosios veiką iš BK 275 str. 3 d. į BK 274 str. 3 d. , nes byloje
nustatyta, kad nuteistoji neturėjo teisės nei pagal užimamas pareigas, nei
pagal specialų pavedimą ar sutartį priimti grynus pinigus, todėl jos veikoje
yra ne turto pasisavinimo, o sukčiavimo požymiai.

P-šėjas J. R-a-                                                                       Kasacinė byla Nr. 2K–439/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. spalio 5 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko R. B-o,
teisėjų: A. P-io ir J. R-o,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorui J. M-iui, gynėjui advokatui
R. A-kiui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistosios M-os Stundie­nės kasacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės
teismo 1999 m. vasario 5 d. nuosprendžio, kuriuo ji nuteista laisvės atėmimu
pagal BK 208 str. – dvejiems metams, pagal BK 275 str. 3 d. ir nusikaltimų
sutaptį, pritaikius BK 45 str. , – ketveriems metams su atėmimu teisės
penkeriems metams dirbti darbą, susijusį su materialinėmis vertybėmis bei prekyba,
ir su 50 MGL (5500 Lt) dydžio bauda bei pusės turto konfiskavimu; pagal BK 207
str. 2 d. M. Stundienė išteisinta. Taip pat skundžiama ir Panevėžio apygardos
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. balandžio 15 d.
nutartis, kuria buvo pakeistas apylinkės teismo nuosprendis – M. Stundienei
paliktos tik dvi paskirtos papildomos bausmės – bauda ir turto konfis­kavimas.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėją,
prašiusį kasacinį skundą patenkinti, prokurorą, prašiusį skundą atmesti,

nustatė:

M. Stundienė pagal BK 208 str. nuteista už tai, kad 1996
m. kovo mėnesį pagrobė oficialius dokumentus, griežtos atskaitomybės dokumentų
blankus – 120 AB „Panevėžio maistas” kasos pajamų orderius ir kasos pajamų
orderių kvitus, antspauduotus AB „Panevėžio maistas” antspaudu.
Pagal BK 275 str. 3 d. M. Stundienė nuteista už tai, kad
1996 m. kovo–1997 m. vasario mėn. laikotarpiu, dirbdama AB „Panevėžio maistas”
marketingo–prekybos sky­­­riaus ekonomiste, pasinaudojo pagrobtais kasos pajamų
orderiais bei kasos pajamų orderių kvitais ir pasisavino jai patikėtus AB
„Panevėžio maistas” 159 548,38 Lt.
Kasaciniu skundu nuteistoji M. Stundienė prašo pakeisti
nuosprendį ir apelia­cinę nutartį: pagal BK 208 str. išteisinti, nes dokumentų
blankų nepagrobusi, jais turėjusi teisę naudotis; nusikalstamą veiką iš BK 275
str. 3 d. prašo perkvalifikuoti į to paties kodekso 274 str. 3 d. ; nagrinėjant
bylą, prašo atsižvelgti į tai, kad ji yra sunkus ligonis, o jos vyras ir tėvai
– invalidai.
Nuteistosios M. Stundienės skundas tenkintinas iš dalies,
nuosprendis ir ape­liacinė nutartis keistini.
M. Stundienė už AB „Panevėžio maistas” griežtos
atskaitomybės dokumentų blankų grobimą nuteista pagrįstai. Jos kaltė pagrobus
minėtus blankus įrodyta byloje esančiais įrodymais, jų paėmimas neginčijamas ir
kasaciniame skunde. Apylinkės teismas teisingai kvalifikavo šiuos M. Stundienės
nusikalstamus veiksmus pagal BK 208 straipsnį. Nepagrįstas kasacinio skundo
argumentas, kad ji pagal užimamą
vietą tarnyboje galėjo naudotis šiais blankais. Tai paneigta liudytojų
V. L-mana­vičienės, E. G-ės, A. P-ės ir A. S-ionio parodymais. Už šį
nusikaltimą jai paskirta teisinga bausmė.
Nusikalstami M. Stundienės veiksmai dėl AB „Panevėžio
maistas” pinigų grobimo neteisingai kvalifikuoti pagal BK 275 str. 3 d. kaip
pasisavinimas jai pati­kėto svetimo turto. P-ikėtas turtas suprantamas kaip
užimamų pareigų, specialių pave­dimų ar sutarčių pagrindų teisėtame kaltininko
valdyme esantis svetimas turtas, kurio atžvilgiu jis turi teisiškai apibrėžtus
įgalinimus. Šiuo konkrečiu atveju M. Stun­dienė priimti grynus pinigus iš UAB
„Libum” neturėjo teisės nei pagal užimamas pareigas, nei pagal specialų
pavedimą ar sutartį. Tai parodė byloje apklausti liudytojai, AB „Panevėžio
maistas” darbuotojai: A. Sataitė, A. S-ionis, V. L-manavičienė, A. P-ė,
E. G-ė ir A. D-iūnienė. P-us M. Stundienė užvaldė apgaule, suklaidindama
UAB „Libum” darbuotojus, kad ji turi teisę priimti grynus pinigus, ir tam
panaudodama pagrobtus AB „Panevėžio maistas” kasos pajamų orderius bei kasos
pajamų orderių kvitų blankus. T-ėl ši jos nusikalstama veika perkvalifikuotina
į BK 274 str. 3 dalį.
Skiriant bausmę už sukčiavimą bei nustatant subendrintą
bausmę M. Stundienei taip pat taikytinas BK 45 str. , t. y. skirtina švelnesnė
negu įstatyme numatyta bausmė.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
4181, 429 ir 4301 straipsnius,

nutarė:

Pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 1999 m.
vasario 5 d. nuosprendį ir Panevėžio apygardos teismo 1999 m. balandžio 15 d.
apeliacinę nutartį. M. Stun­dienės nusikalstamą veiką iš BK 275 str. 3 d.
perkvalifikuoti į to paties kodekso 274 str. 3 d. ; pagal BK 274 str. 3 d. ,
pritaikius BK 45 str. , taip pat subendrintą bausmę už kelių nusikaltimų
padarymą, pritaikius BK 45 str. , paskirti M. Stundienei dvejus metus laisvės
atėmimo su 50 MGL (5500 Lt) bauda bei pusės turto konfiskavimu.
Kitas nuosprendžio ir apeliacinės nutarties dalis palikti
nepakeistas.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             R.
B-s

Teisėjai                                                                                                                             A.
P-is
                                                                            
J. R-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.55256 sekundės -