Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5273: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 40. L-ės atėmimo
bausmės atlikimo režimas (BK 25 str. ), taikant bausmių sudėjimo ir jų pakeitimo
taisykles (BK 44 str. )

Teismas, sudėdamas laisvės atėmimo bausmes, subendrintai
laisvės atėmimo bausmei turėjo nustatyti tokį jos atlikimo režimą, kuris
numatytas už sunkesnį nusikaltimą. Pirmosios instancijos teismui minėtą
taisyklę pažeidus, kasacinės instancijos teismas nuosprendį pakeitė.

P-šėjas E. B-a-                                                            Kasacinė byla Nr. 2K–595/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. spalio 12 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininkės I. S-ės,
teisėjų P. K-o ir
E. B-o,
sekretoriaujant R. B-ei,
dalyvaujant prokurorei D. M-ūtei,
nuteistajam G. Pošiūnui,
gynėjui I. B-­lauskui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Vilniaus
apygardos vyriausiojo prokuroro kasacinį skundą dėl Š-ių rajono apylinkės
teismo 1999 m. balandžio 21 d. nuosprendžio, kuriuo G. Pošiūnas nuteistas pagal
Lietuvos Respublikos BK 125 str. 1 d. vieneriems metams laisvės atėmimo.
Paskirtą bausmę teismas BK 42 str. 1 ir 4 dalių pagrindu subendrino su 1999 m.
vasario 26 d. nuosprendžiu pagal BK 225 str. 2 d. paskirta dvejų metų laisvės
atėmimo bausme ir paskyrė G. Pošiūnui subendrin­­­­­­­-
tą bausmę – dvejus metus laisvės atėmimo, atliekant bausmę
kolonijoje–gyvenvietėje, kuri skirta asmenims, padariusiems tyčinius
nusikaltimus.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,
prokurorės, prašiusios kasacinį skundą patenkinti, ir nuteistojo bei jo gynėjo,
prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

nustatė:

G-a- Pošiūnas nuteistas už tai, kad pagal 1995 m.
rugsėjo 29 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutarimą Nr. 338 piktybiškai vengė
mokėti alimentus vaikams: sūnui V-ui Pošiūnui, gimusiam 1987 m. gegužės 28
d. , ir dukrai B-ai Pošiūnaitei, gimusiai 1991 m.
lapkričio 26 d. , išlaikyti. Nuteistasis G. Pošiūnas ali­mentų nemokėjo nuo 1995
m. rugsėjo 15 d. iki 1998 m. rugpjūčio mėnesio ir nuo 1998 m. spalio mėnesio
iki 1998 m. gruodžio 24 d. Už šį laikotarpį jo įsiskolinimas N. Pošiūnienei – 3948 Lt.
Kasaciniame skunde nurodoma, kad Š-ių rajono
apylinkės teismas G. Pošiūną nuteisė pagrįstai, tačiau neteisingai
paskyrė pataisos darbų kolonijos rūšį laisvės atėmimo bausmei atlikti. Teismas,
bendrindamas bausmes, neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad pirmuoju nuosprendžiu
bausmė paskirta už nusikaltimą (BK 225 str. 2 d. ), pagal kurį bausmė turi būti
atliekama bendrojo režimo pataisos darbų koloni­joje, ir, parinkdamas kolonijos
rūšį subendrintai laisvės atėmimo bausmei atlikti, nesil­ai­­kė bendrųjų
taisyklių, neišdėstė savo sprendimo motyvų nuosprendžio aprašomojoje dalyje,
todėl netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BK 25 str. ).
Kasaciniame skunde prašoma pakeisti Š-ių rajono
apylinkės teismo 1999 m. balandžio 21 d. nuosprendį ir skirti G. Pošiūnui
laisvės atėmimo bausmę atlikti bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
Kasacinis skundas tenkintinas.
Š-ių rajono apylinkės teismas 1999 m. balandžio 21
d. nuosprendžiu pagal BK 125 str. 1 d. nuteisė G. Pošiūną vieneriems metams
laisvės atėmimo ir šią bausmę subendrino su 1999 m. vasario 26 d. nuosprendžiu
pagal BK 225 str. 2 d. jam paskirta dvejų metų laisvės atėmimo bausme, kurios
vykdymas pagal BK 471 str. buvo atidėtas vieneriems metams ir šešiems
mėnesiams. Paskesniuoju nuospren­­­­­­­­­­­­džiu subendrintą bausmę – laisvės
atėmimą dvejiems metams teismas G. Pošiūnui paskyrė atlikti
kolonijoje–gyvenvietėje, kuri skirta asmenims, padariusiems tyčinius nusi­kaltimus.
Kasaciniame skunde pagrįstai teigiama, kad teismas neteisingai paskyrė pataisos darbų kolonijos rūšį.
Remiantis BK 25 str. 4 d. 4 pastraipa pagal pirmesnį, 1999 m. vasario 26 d.
nuosprendį, G. Pošiūnui paskirta laisvės atėmimo bausmė už BK 225 str. 2 d.
numatytą nusikaltimą atliktina bendrojo režimo kolonijoje, o BK 25 str. 4 d. 3
pastraipoje nurodyta, jog už BK 125 str. 1 d. numatytą nusikaltimą, už kurį
G. Pošiū­nas nuteistas paskesniuoju, 1999 m. balandžio 21 d. nuosprendžiu,
laisvės atėmimo bausmė atliktina kolonijoje–gyvenvietėje, skirtoje asmenims, padariusiems
tyčinius nusikaltimus.
Teismas, subendrindamas pagal atskirus nuosprendžius
paskirtas laisvės atėmimo bausmes, atliktinas skirtingo režimo pataisos darbų
kolonijose, turi nustatyti vieningą režimą subendrintai laisvės atėmimo bausmei
atlikti, kartu parinkdamas reikiamą pataisos darbų kolonijos rūšį. Tokiu
atveju, vadovaujantis BK 44 str. 2 d. ir teismų praktikoje nusistovėjusia
taisykle, nustatomas tas laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimas, kuris yra
numatytas už sunkesnį inkriminuotą nusikaltimą.
Būtent pirmesniuoju – 1999 m. vasario 26 d. nuosprendžiu
G. Pošiūnas nuteis­­­­tas už sunkesnį, griežtesne bausme baudžiamą,
nusikaltimą, numatytą BK 225 str. 2 dalyje. Už jį paskirta laisvės atėmimo
bausmė atliekama bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje. T-ėl ir
subendrintą dvejų metų laisvės atėmimo bausmę Švenčio­nių rajono apylinkės
teismas privalėjo skirti atlikti bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Tuo
labiau kad toks sprendimas atitinka ir BK 25 str. 7
d. , kuri už BK 125 str. 1 d. numatytą nusikaltimą nuteistam asmeniui tam
tikromis aplinkybėmis aiškiai leidžia laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti
būtent šios rūšies pataisos darbų kolonijoje.
Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos BPK 4181 str. , 429 str. 6 p. , 430 ir 4301
str. , teisėjų kolegija

nutarė:

Pakeisti Š-ių rajono apylinkės teismo 1999 m.
balandžio 21 d. nuos­prendį – paskirtą G. Pošiūnui subendrintą dvejų metų
laisvės atėmimo bausmę skirti atlikti bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Teisėjų kolegijos pirmininkė                                                                                   I.
S-ė

Teisėjai                                                                                                                 P.
K-s
                                                                            
E. B-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.60908 sekundės -