Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5278: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 43. Esminiai
baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine
tvarka (BPK 4181 str. 3 p. )

Panaikinta apeliacinės instancijos teismo nutartis ir
byla perduota iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui apeliacine tvarka, nes šis
teismas iš esmės pažeidė baudžiamojo proceso įstatymą: nesvarstė iš esmės
apeliacinių skundų motyvų, neaptarė jų pagrįstumo, nutarties aprašomojoje
dalyje nenurodė motyvuotų išvadų dėl apeliacinių skundų pagrindinių argumentų.
Tokiu būdu byloje paduoti apeliaci­niai skundai liko neišnagrinėti.

P-šėjas J. R-a-                                                              Kasacinė byla Nr. 2K–605/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. spalio 19 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko P. K-o,
teisėjų E. B-o ir J. R-o,
sekretoriaujant E. J-ei,
dalyvaujant prokurorui J. M-iui,
gynėjams advokatams B. V-ei, K. S-iui ir
I. B-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo K-io V-o ir jo gynėjo, nuteistųjų V-o P-io, A-aus
P-aus ir G-o M-os kasacinius skundus dėl Panevėžio apygardos
teismo 1999 m. kovo 22 d. nuospren­džio, kuriuo nuteisti jie laisvės atėmimu:
V. P-is pagal BK 225 str. 2 d. – dvejiems metams penkiems mėnesiams, pagal
BK 273 str. 3 d. ir nusikaltimų sutaptį – penke­riems metams su pusės turto
konfiskavimu; A. P-us pagal BK 273 str. 3 d. – šešeriems metams
penkiems mėnesiams su viso turto konfiskavimu; G. M-a pagal BK 271 str. 2 d.
– ketveriems metams su viso turto konfiskavimu, pagal BK 273 str. 3 d. –
septyneriems metams su viso turto konfiskavimu, pagal nusikaltimų sutaptį –
septyneriems metams penkiems mėnesiams su viso turto konfiskavimu; K. V-a-
pagal BK 273 str. 3 d. – aštuoneriems metams su viso turto konfis­kavimu.
Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir A. Č-ys, tačiau jis
kasacinio skundo nepadavė.
Taip pat skundžiama ir Lietuvos apeliacinio teismo 1999
m. liepos 7 d. nutartis, kuria nuteistųjų bei jų gynėjų apeliaciniai skundai
buvo atmesti.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėjus,
prašiusius patenkinti nuteistųjų kasacinius skundus, prokurorą, prašiusį
panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį ir bylą perduoti iš naujo
nagrinėti apeliacine tvarka,

nustatė:

V. P-is, A. P-us, G. M-a ir K. V-a-
pagal BK 273 str. 3 d. nuteisti už tai, kad, veikdami organizuotoje grupėje su
kitais asmenimis, Panevėžio mieste iš R. O-aus ir A. S-io prievartavo
turtą.
A. P-us, V. P-is ir R. K-a-, kurio
atžvilgiu byla išskirta, 1996 m. lapkričio 8 d. , apie 11 val. , prie „Svainijos”
parduotuvės reikalavo iš A. Stum­brio ir nukentėjusiojo R. O-aus perduoti
2000 JAV dolerių (8000 Lt), pridengdami savo reikalavimą tariamos baudos už
R. K-o sumušimą 1996 m. lapkričio 7 d. sumokėjimu, užuominomis grasindami
pavartoti fizinį smurtą;
A. P-us, G. M-a ir R. K-a- 1996 m.
lapkričio 11 d. , apie 13 val. , automobilių stovėjimo aikštelėje prie
„Svainijos” parduotuvės atvirai, o G. Mura­ška – pakartotinai, reikalavo iš
A. S-io ir nukentėjusiojo R. O-aus 2000 JAV dolerių (8000 Lt),
pridengdami savo reikalavimą tariamos baudos už R. K-o sumušimą 1996 m.
lapkričio 7 d. sumokėjimu, užuominomis grasindami pavartoti fizinį smurtą;
K. V-a- su V. K-iu ir V. R-u (kurių atžvilgiu
parengtinis tardy­mas byloje sustabdytas) bei V. Tuzovu (byla nutraukta jam
mirus), veikdami su nenustatytais asmenimis, 1996 m. lapkričio 18 d. , apie 17
val. , prie centrinio pašto pakartotinai reikalavo iš nukentėjusiojo R. O-aus
perduoti asmeninį jo ir A. Stum­brio turtą stambiu mastu – 10 000 JAV dolerių
(40 000 Lt) arba atlikti kitus turtinio pobūdžio veiksmus – neatlygintinai
teikti maisto produktus bausmę atliekantiems organizuotos grupės nariams,
pridengdami savo reikalavimą tariamos baudos už R. K-o sumušimą 1996 m.
lapkričio 7 d. bei A. S-io pranešimą prokura­tūrai apie turto prievartavimą
sumokėjimu, tiesiogiai ir užuominomis grasindami pavartoti prieš nukentėjusįjį
R. O-ų ar jo vaikus fizinį smurtą – sumušti, nužudyti, sudeginti jo
parduotuvę.
K. V-a- su dar septyniais asmenimis organizuotoje
grupėje 1996 m. gruodžio 24 d. , apie 17 val. , „Svainijos” parduotuvėje
pasikėsino padaryti turto prievartavimą, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl
priežasčių, nepriklausančių nuo jų valios: K. V-a- pasikėsino atvirai,
pakartotinai reikalauti iš nukentėjusiojo R. O-aus stambiu mastu perduoti
jo ir A. S-io turtą – 10 000 JAV dolerių (40 000 Lt), arba neatlygintinai
teikti maisto produktus bausmes atliekantiems kitiems organizuotos grupės
nariams; pridengdami savo reikalavimą tariamos baudos už R. Kup­­rin­­sko
sumušimą bei A. S-io pranešimą prokuratūrai apie turto prievar­tavimą
sumokėjimu, D. A-avičius ir M. K-is tiesiogiai grasino panaudoti prieš nukentėjusįjį
R. O-ų fizinį smurtą – gąsdino peiliais, o V. Tuzovas panaudojo fizinį
smurtą – smogė ranka nukentėjusiajam R. O-ui į veidą ir taip padarė lengvą
kūno sužalojimą, nesukėlusį trumpalaikio sveikatos sutrikimo, tačiau jie savo
nusikalstamų veiksmų nebaigė, nes nukentėjusysis R. O-us aktyviai
pasipriešino pistoletu iššaudamas į K. V-ą ir kitus asmenis 25 šūvius.
V. P-is pagal BK 225 str. 2 d. nuteistas už tai, kad
1995 m. lapkričio 6 d. , apie 23 val. , Panevėžio mieste, Kniaudiškių g. 45–ojo
namo kieme, būdamas girtas, iš chuliganiškų paskatų sudavė G. G-ui vieną
smūgį į veidą, taip padarydamas jam lengvą kūno sužalojimą, sukėlusį
trumpalaikį sveikatos sutrikimą.
G. M-a pagal BK 271 str. 2 d. nuteistas už tai, kad
grupėje iš anksto susitaręs su A. Č-iu, be to, G. M-a – pakartotinai, 1996
m. gruodžio 16 d. , apie 1 val. , „Svainijos” parduotuvėje atvirai pagrobė
A. S-io ir R. O-aus turto: 178,8 Lt vertės tris butelius viskio, 33 Lt
vertės vyno butelį ir 0,60 Lt vertės maišelį.
Nuteistasis V. P-is kasaciniu skundu prašo jo
atžvilgiu panaikinti nuos­prendį ir apeliacinę nutartį, išteisinti dėl
kaltinimo pagal BK 273 str. 3 d. , o bylą pagal BK 225 str. 2 d. nutraukti,
vadovaujantis BPK 91  ir BK 531 straipsniais. Jis
nurodo, kad turto neprievartavo, apkaltinamasis nuosprendis ir apeliacinė
nutartis negalėjo būti paremti bylos baigtimi suinteresuotų R. O-aus, jo
giminaičių bei jo aplinkos žmonių parodymais; A. S-ys atpažinimo metu jo
neatpažino. Jo daly­vavimą turto prievartavime paneigia ir tai, jog jis nešė
R. O-ui atiduoti pinigus už G. M-os ir A. Č-io paimtus gėrimus;
policijos komisariato pažyma negali būti įrodymu; visiškai nėra įrodymų, kad
lapkričio 8 d. R. O-ui ir A. S-iui buvo grasinama arba kad buvo
pavartotas smurtas. Be to, V. P-is nurodo, kad apeliacinėje nutartyje liko
neatsakyta į jo ir jo gynėjo apeliacinių skundų argumentus.
Nuteistasis A. P-us kasaciniu skundu prašo jo
atžvilgiu panaikinti nuosprendį bei apeliacinę nutartį, bylą perduoti iš naujo
nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Jis nurodo, kad turto neprievartavo;
R. O-us jo dalyvavimo prievartavime versiją sugalvojo tik po 1996 m.
gruodžio 24 d. įvykių; apygardos teismas vienpusiškai įvertino byloje esančius
įrodymus; buvo liudytojų, kurie parodė, jog iš R. O-aus turto niekas
neprievartavo; policijos komisariato pažyma paremta prielaidomis; nuosprendyje
ir apeliacinėje nutartyje išdėstytos teismų išvados neatitinka faktinių bylos
aplinkybių.
Nuteistasis G. M-a kasaciniu skundu prašo jį
išteisinti dėl kaltinimų už turto prievartavimą ir vagystę. Jis nurodo, kad šių
nusikaltimų nepadarė; turto prie­vartavimo epizode jo kaltė paremta vien
nenuosekliais R. O-aus parodymais; su A. S-iu ir R. O-umi jis buvo
susitikęs ne lapkričio 11 d. , o lapkričio pabaigoje ar gruodžio pradžioje, bet
ne dėl turto prievartavimo; parengtinio tyrimo metu tardy­tojai liudytojų
apklausų protokoluose užrašė ne tuos parodymus, kuriuos davė liudytojai; byla
sufabrikuota. Taip pat G. M-a nurodo, kad nepadarė ir vagystės, nes prekes
iš „Svainijos” parduotuvės paėmė skolon, o ne pavogė; byloje liko neap­klaustas
taksi vairuotojas Blauzdys, vežęs jį į parduotuvę; netinkamai įvertinti kiti
įrodymai. Be to, jis nurodo, kad nepriklausė jokiai organizuotai grupei,
neturėjo prabangių automobilių, mobiliųjų telefonų, su K. V-u susipažino
tik teismo salėje.
Nuteistasis K. V-a- kasaciniu skundu prašo jo
atžvilgiu panaikinti nuosprendį bei apeliacinę nutartį, o bylą grąžinti
tardymui papildyti. Jis nurodo, kad nusikaltimų nepadarė, o kad byla
sufabrikuota, rodo jau vien tai, jog visiškai nėra įrodymų, kad jis veikė
organizuotoje grupėje su V. P-iu, A. P-umi bei G. M-a, ir apie
tai neparodė net R. O-us; byloje neįrodyta, kad turto prie­vartavimo
atvejis tikrai buvo lapkričio 18 d. ir kad tikrai buvo reikalauta 10 000 JAV
dolerių; R. O-us, A. S-ys, jų giminės ir artimieji davė neteisingus
parodymus; R. O-us siekė pateisinti keturių žmonių nužudymą ir kitų suža­lojimą;
teismas, nepakankamai įsigilinęs į bylos aplinkybes, nepagrįstai atmetė
daugelio apklaustųjų parodymus, kad gruodžio 24 d. „Svainijos” parduotuvėje
buvo kitokios įvykio aplinkybės, negu nustatė teismas: R. O-aus šaudymas į žmones
buvo iš anksto suplanuotas, įvykio metu buvo ir A. S-ys, būtinosios ginties
jiems nebuvo. Be to, K. V-a- nurodo, kad kai kurių liudytojų parodymai,
aprašyti nuosprendyje, neatitinka faktiškai duotų parodymų, netinkamai
įvertintos odorologinės ekspertizės išvados, teisiama­ja­me posėdyje skubotai
peržiūrėtos vaizdo įrašų prie apklausos protokolų  juostos, nepagrįs­tai atmestas teisėjo
L. Žubricko nušalinimas.
Nuteistojo K. V-o gynėjas kasaciniu skundu prašo
panaikinti nuosprendį ir apeliacinę nutartį jo ginamojo atžvilgiu ir priimti
išteisinamąjį nuosprendį. Kasa­torius nurodo, kad apygardos teismas neišsamiai
ir nevisapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, jo išvados nuosprendyje neatitinka
faktinių bylos aplinkybių, K. V-o kaltė grindžiama spėjimais ir
prielaidomis, nenuosekliais ir prieštaringais R. O-li­čiaus parodymais; teismas
visiškai nevertino arba vertino vienpusiškai liudytojų A. M-io, A. B-ėčio,
B. M-io, B. S-aus ir S. G-aitės parodymus; neišsamiai ištirta, kokiomis
aplinkybėmis K. V-a- gruodžio 24 d. atsirado „Svainijos” parduotuvėje. Be
to, kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neapsvarstė ir
nutartyje neaptarė jo ginamojo apeliacinio skundo argumentų, t. y. apeliacinis
skundas faktiškai liko neišnagrinėtas.
Skundai tenkintini iš dalies, Lietuvos apeliacinio teismo
nutartis naikintina ir byla perduotina nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka.
BPK 374, 378, 380 ir 388 straipsniai įpareigoja
apeliacinės instancijos teismą išnagrinėti bylą apeliacinių skundų ribose, t. y.
patikrinti nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą pagal byloje esančią ir
papildomai gautą medžiagą, be kita ko, nutarties aprašomojoje dalyje išdėstyti
apeliacinės instancijos teismo motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo.
Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas minėtų
įstatymų reikalavimų nesilaikė. Iš apeliacinės nutarties aprašomosios dalies
matyti, kad teismas, aprašydamas nuteistųjų nusikalstamos veikos įrodymus, jų
vertinimą, kvalifikacijos klausimus, be keleto bendrų trumpų frazių, neskaitant
kai kurių sutrumpinimų ir perfrazavimų, viską pažodžiui perrašė iš apygardos
teismo nuosprendžio. Apeliaciniuose skunduose buvo išsakyta daug argumentų dėl
netinkamo įrodymų vertinimo apygardos teisme. Tuo tarpu apeliacinės instancijos
teismas, be nuosprendyje nurodytų įrodymų vertinimo pažo­dinio nurašymo, nuo
savęs daugiau nieko nepridėjo. I- apskritai, visi apeliacinių skundų argumentai
nutartyje liko be konkretaus atsako.
Tai rodo, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės
nesvarstė apeliacinių skundų motyvų, neaptarė jų pagrįstumo ir nutarties
aprašomojoje dalyje nenurodė konkrečių motyvuotų išvadų dėl apeliacinių skundų
pagrindinių argumentų. Kitaip tariant, byloje liko neišnagrinėti apeliaciniai
skundai. Tai yra esminiai baudžiamojo proceso įstatymų pažeidimai. Dėl to BPK
4181 str. 3 p. yra numatytas pagrindas apeliacinei nutarčiai
panaikinti.
Kol nebus tinkamai išnagrinėti nuteistųjų ir jų gynėjų
apeliaciniai skundai, tol nebus galima padaryti teisingų išvadų dėl kasacinių
skundų pagrįstumo.
Apeliacinės nutarties įžanginėje dalyje teismas nurodė,
jog išnagrinėjo ir A. Č-io apeliacinį skundą, o rezoliucinėje dalyje nurodė,
kad šį skundą atmetė. Tačiau A. Č-ys apeliacinio skundo nebuvo padavęs, o tik
atsiuntė teismui pareiš­kimą, kuriame išdėstė savo nuomonę dėl G. M-os
apeliacinio skundo. Tai kons­tatavo ir apeliacinės instancijos teismas,
nutartyje išdėstydamas apeliacinių skundų esmę. Taigi A. Č-ys apeliacinio
skundo nepadavė, ir jis nebuvo nagrinėjamas. Dėl to įrašai apeliacinėje
nutartyje apie skundo nagrinėjimą nepagrįsti. Tai prieštarauja BPK normoms bei
susiję su teisės paduoti kasacinį skundą suvaržymu. Ši apeliacinės nutarties
dalis naikintina BPK 426 str. 2 d. numatyta tvarka.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
4181, 426, 429, 430 ir 4301
straipsniais,

nutarė:

Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 1999 m. liepos 7
d. nutartį ir baudžiamąją bylą V. P-io, A. P-aus, G. M-os ir
K. V-o atžvilgiu perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka tam pačiam
teismui.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                 P.
K-s

Teisėjai                                                                            
                                                                                                                             E.
B-a-
                                                                            
J. R-a-

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.69988 sekundės -