Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5205: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 44. Bylų apeliacinio
nagrinėjimo bendrieji nuostatai (BK 374 str. 5 d. )

Pakeista apeliacinės instancijos teismo nutartis dėl
esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo, nes šis teismas nuteistajam
nepagrįstai paskyrė griežtesnę bausmę, negu to prašė prokuroras savo
apeliaciniame skunde. Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK
374 str. 5 d. reikalavimą, kad nuteistojo padėtis negali būti pabloginta
labiau, nei to prašoma apeliaciniame skunde.

P-šėja I. S-ė                                            Kasacinė byla Nr. 2K–604/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. spalio 19 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko V. P-o,
teisėjų V. M-o ir I. S-ės,
sekretoriaujant E. K-ei,
dalyvaujant prokurorui J. P-iui,
gynėjams B. V-ei ir I. B-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Kauno
apygardos l. e. vyriausiojo prokuroro pareigas ir nuteistojo E-o
V-io kasacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 16 d. nutarties, kuria E-a-
V-is nuteistas laisvės atėmimu: pagal BK 271 str. 1 d. – vieneriems
metams, pagal BK 271 str. 2 d. ir 35 str. – vieneriems metams šešiems mėnesiams
be baudos, konfiskuojant vieną ketvirtadalį jo turto, pagal BK 271 str. 4 d. ir
35 str. – šešeriems metams be baudos, konfiskuojant vieną ketvir­tadalį jo
turto. Vadovaujantis BK 42 str. bausmės subendrintos, griežtesne apimant
švelnesnę, ir galutinė bausmė paskirta – laisvės atėmimas šešeriems metams be
baudos, konfiskuojant vieną ketvirtadalį jo turto.
Apygardos teismas G-aus R-o veiką iš BK 18 str.
6 d. , 271 str. 4 d. perkvalifikavo į BK 18 str. 4 d. , 271 str. 4 d. ir,
pritaikęs BK 35 str. , nuteisė laisvės atėmimu šešeriems metams be baudos,
konfiskuojant pusę jo turto.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą,
prokuroro, prašiusio Kauno apygardos prokuroro kasacinį skundą patenkinti, o
nuteistojo E. V-io kasacinį skundą atmesti, nuteistojo G. R-o
gynėjos, prašiusios prokuroro kasacinį skundą patenkinti, nuteistojo E. V-io
gynėjo, prašiusio nuteistojo kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

E. V-is nuteistas už tai, kad 1997 m. rugsėjo
mėnesį (tikslus laikas nenus­­tatytas) Alytuje, Gardino g. 8c, iš A. G-nykui
priklausančio gyvenamojo namo kiemo slapta pavogė dviratį, kurio vertė 150 Lt,
taip padarydamas nuken­tėjusiajam A. G-nykui 150 Lt materialinę žalą.
E. V-is pakartotinai, 1997 m. spalio 15 d. , apie 8
val. , iš nesaugomoje automobilių aikštelėje, esančioje Alytuje, B-ės g. 2,
prie R-o–V-o vidurinės mokyklos, stovėjusio M. J-io automobilio
„Volkswagen–Passat” (valst. nr. AAI 827) slapta pavogė M. J-iui
priklausantį autoradijo imtuvą, kurio vertė 50 Lt, tuo padarydamas
nukentėjusiajam M. J-iui 50 Lt materia­linę žalą.
E. V-is pakartotinai, 1997 m. lapkričio 27 d. , apie
17 val. , iš nesaugomos automobilių aikštelės, esančios Alytuje, Užuolankos g. ,
prie 11–ojo namo, slapta pavogė D. M-ui priklausantį automobilį
„Audi–100” (valst. nr. BAS 440), kurio vertė 15 400 Lt, bei automobilyje
buvusių guminių batų porą, pagalvėlę, užtiesalą, vaistinėlę, kurių bendra vertė
155 Lt. Be to, nuteistasis G. R-s aktyviais tyčiniais veiksmais padėjo
nuteistajam E. V-iui pavogti minėtą nukentėjusiajam D. M-ui
priklausantį automobilį bei jame buvusius daiktus. Apeliacinės instancijos
teismas pripažino, kad E. V-is buvo šio nusikaltimo organizatorius.
Kasaciniu skundu l. e. Kauno apygardos vyriausiojo
prokuroro pareigas prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 1999 m. birželio 16 d.
nutartį ir G. R-ą, pripažinus kaltu pagal BK 18 str. 4 d. ir 271 str. 4 d.
bei pritaikius BK 35 str. ir BK 45 str. 1 d. , nuteisti laisvės atėmimu trejiems
metams šešiems mėnesiams su pusės turto konfiskavimu.
Kasatoriaus nuomone, Kauno apygardos teismo 1999 m.
birželio 16 d. nutartis turėtų būti pakeista dėl esminio baudžiamojo proceso
įstatymo pažeidimo. BPK 374 str. 5 d. nurodyta, kad „pabloginti nuteistojo
padėtį apeliacinės instancijos teismas gali tik esant prokuroro, nukentėjusiojo
ar civilinio ieškovo apeliaciniams skundams dėl nuteistojo. Nuteistojo padėtis
negali būti pabloginta labiau, nei to prašoma apelia­ciniame skunde”. Tačiau
apygardos teismas savo nutartimi nuteistajam G. R-ui nepagrįstai paskyrė
griežtesnę bausmę – šešerius metus laisvės atėmimo, negu prašė prokuroras
apeliaciniame skunde – trejus metus šešis mėnesius laisvės atėmimo, tuo
atimdamas teisę nuteistajam pasinaudoti lengvatine įstatymo suteikta sąlyga.
Be to, apygardos teismas savo nutartyje nurodė, kad
„G. R-s slapstėsi nuo teismo, buvo nubaustas administraciniu areštu, yra
suimtas už kitus padarytus nusikaltimus (BK 275 str. 3 d. ). Jo atžvilgiu
taikyti BK 45 str. 1 d. nėra pagrindo”. Nurodytieji pagrindai negalėjo daryti
įtakos bausmės dydžiui. Baudžiamosios bylos medžiagoje nėra duomenų, kad
G. R-s slapstėsi nuo teismo. G-ojantis bau­džia­­­­masis įstatymas
nedraudžia švelninti bausmę, jei nuteistasis praeityje padaręs administracinį
nusižengimą ar kitą nusikaltimą, tuo labiau jei apkaltinamasis nuos­prendis dar
nėra priimtas.
Nuteistasis E. V-is kasaciniu skundu prašo
panaikinti Kauno apygardos teismo 1999 m. birželio 16 d. nutartį ir palikti
galioti Alytaus rajono apylinkės teismo 1998 m. birželio 8 d. nuosprendį.
E. V-io nuomone, Kauno apygardos teismo nutartis
yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina.
Apeliacinė instancija visiškai nepagrįstai laikė, jog BK
45 str. taikytas nuteis­tajam E. V-iui išgalvotais motyvais. Kasatorius
teigia, jog apylinkės teismas išsamiai ir detaliai įvertino jo asmenybę,
nusikaltimo pavojingumo visuomenei laipsnį ir tai, kad jo vaidmuo padarytame
nusikaltime buvo antraeilis (BK 45 str. 2 d. 3 p. ). Be to, teismas atsižvelgė
ir į tai, jog E. V-is visiškai atlygino padarytą žalą, charakterizuojamas
labai gerai.
Prokuroro kasacinis skundas tenkintinas, o Kauno
apygardos teismo 1999 m. birželio 16 d. nutartis G. R-o atžvilgiu keistina
dėl esminio baudžiamojo pro­ceso įstatymo pažeidimo (BPK 374 str. 5 d. , 382
str. 1 d. ).
G. R-s Alytaus rajono apylinkės teismo 1998 m.
birželio 8 d. nuos­prendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 18 str. 6
d. ir BK 271 str. 4 d. , pritaikius BK 35 str. ir 45 str. 1 d. , dvejiems metams
pataisos darbų be laisvės atėmimo, išskaitant iš jo uždarbio 20 proc. į
valstybės pajamas, konfiskuojant visą jam priklausantį turtą.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis Alytaus rajono
apylinkės prokuroro buvo apskųstas apeliacine tvarka dėl netinkamo baudžiamojo
įstatymo pritaikymo ir neteisingos bausmės paskyrimo G. R-ui. Apeliaciniame
skunde prokuroras nurodė, kad teismas G. R-o nusikalstamus veiksmus
nepagrįstai kvalifikavo pagal BK 18 str. 6 d. kaip padėjėjo, bet jis organizavo
automobilio vagystę, todėl jo veiksmai turėjo būti kvalifikuojami pagal BK 18
str. 4 d. ir BK 271 str. 4 d.
Nuosprendis buvo apskųstas ir dėl savo rūšimi aiškiai per
švelnios bausmės paskyrimo.
Apeliaciniu skundu buvo prašoma pirmosios instancijos
teismo nuosprendį G. R-o atžvilgiu pakeisti – perkvalifikuoti jo nusikalstamą
veiką iš BK 18 str.
6 d. ir BK 271 str. 4 d. į BK 18 str. 4 d. ir BK 271 str. 4 d. bei, pritaikius
BK 45 str.
1 d. , paskirti jam laisvės atėmimą trejiems metams ir šešiems mėnesiams be
baudos su turto konfiskavimu.
Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų
kolegija 1999 m. birželio 16 d. nutartimi Alytaus rajono apylinkės teismo 1998
m. birželio 8 d. nuosprendį pakeitė – G. R-o nusikalstamą veiką
perkvalifikavo iš BK 18 str. 6 d. ir 271 str. 4 d. į BK 18 str. 4 d. ir BK 271
str. 4 d. , paskyrė jam laisvės atėmimą šešeriems metams be baudos su pusės jo
turto konfiskavimu. Taip apeliacinė instancija padarė esminį baudžiamojo
proceso įstatymo reikalavimo pažeidimą (BPK 374 str. 5 d. , 382 str. ), nes
suvaržė nuteistojo teises.
BK 374 str. 5 d. pasakyta, kad pabloginti nuteistojo ar
išteisintojo padėtį apeliacinės instancijos teismas gali tik esant prokuroro,
nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo apeliaciniams skundams dėl nuteistojo ar
išteisintojo. Nuteistojo ar išteisintojo padėtis negali būti pabloginta labiau,
nei to prašoma apeliaciniame skunde. T-ėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų
bylų skyrius teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 16 d. nutartis keistina dėl
esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo (BPK 374 str. 5 d. , 382 str. ).
Nuteistojo E. V-io kasacinis skundas atmestinas,
nes apeliacinės instan­cijos teismo jam paskirtoji bausmė savo rūšimi ir dydžiu
nėra aiškiai per griežta.
Jis padarė kelis nusikaltimus, vienas nusikaltimas
priskiriamas prie sunkių (BK 81 str. ). Negalima pripažinti, kad jo vaidmuo automobilio
vagystėje buvo antraeilis. Teismas, atsižvelgęs į visas bylos bei jo atsakomybę
lengvinančias aplinkybes, paskyrė jam minimalią bausmę, numatytą BK 271 str. 4
d. sankcijoje. T-ėl švelninti šią bausmę, taikant E. V-iui BK 45 str. 1
d. , teisėjų kolegija neturi vados.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 1 p. ir 6
p. , 430 ir 4301 str. , teisėjų kolegija

nutarė:

1. Nuteistojo E-o V-io kasacinį skundą
atmesti.
2. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 16 d. nutartį pakeisti – G-ui R-ui
pagal BK 18 str. 4 d. ir 271 str. 4 d. , pritaikius BK 35 str. ir 45 str. 1 d. ,
paskirti laisvės atėmimą trejiems metams ir šešiems mėnesiams be baudos,
konfiskuojant pusę jo turto, bausmę atlie­kant sustiprintojo režimo pataisos
darbų kolonijoje.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             V.
P-a-

Teisėjai                                                                                                                             V.
M-a-
                                                                            
I. S-ė


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.57406 sekundės -