Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 45. Paskelbimas
kaltinamajam apie parengtinio tardymo pabaigimą
ir
pateikimas jam visos bylos susipažinti (BPK 226 str. ), esminis baudžiamojo
proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 4 p. )

Pirmosios instancijos teismas, o jo išvadas patvirtino
apeliacinės instan­cijos teismas, grąžino bylą tyrimui papildyti dėl to, kad
baigus parengtinį tyrimą kaltinamieji ir jų gynėjai nebuvo supažindinti su
bylos dokumentais. Kasacinės instancijos teismas panaikino šią nutartį, nes
nustatė, jog pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų išvados, jog
kaltinamieji ir jų gynėjai nebuvo supažindinti su visa bylos medžiaga, todėl
buvo pažeista kaltinamųjų teisė į gynybą, ir tai trukdė nagri­nėti bylą teisme,
yra nepagrįstos.

P-šėja 
A. R-ė                                                      Kasacinė byla Nr. 2K–508/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. spalio 26 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos
pirmininko J. T-iaus,
teisėjų V. M-o ir A. Rakaus­kienės,
sekretoriaujant E. K-ei,
dalyvaujant prokurorui P. M-ui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal Šiaulių
apygardos prokuratū­ros vyriausiojo prokuroro pavaduotojos kasacinį skundą dėl
Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 31 d. nutarties, kuria A. Vaznonio
ir E. M-iaus, kalti­namų pagal BK 271 str. 2 d. , baudžiamoji byla grąžinta
tyrimui papildyti, ir dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
kolegijos 1999 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria Šiaulių miesto apylinkės
prokuratūros prokurorės apeliacinis skundas atmestas.
Kolegija, išklausiusi teisėjos A. R-ės pranešimą,
prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

A. Vaznonis ir E. M-ius kaltinami tuo, kad 1998 m.
rugpjūčio 29 d. tardymo metu nenustatytą valandą, veikdami iš anksto
susitarusių asmenų grupėje, A. Vaznonis pakartotinai, iš S. Š-ui
priklausančio automobilio „Ford Sierra” (valst. nr. CSG 973), stovėjusio
Š-e, J. B- g. prie 70–ojo namo, slapta pagrobė 50 Lt vertės
mobilaus ryšio krautuvą, 100 Lt vertės dvi automagnetolos garso kolonėles, 400
Lt vertės radijo stotį ,,A-”, keturias bevertes automobilines žvakes, 30
Lt, 25 Lt ir 12 Lt vertės trejus akinius nuo saulės, 35 Lt vertės skėtį, 50 Lt
vertės du veidrodžius, 60 Lt vertės penkias garso kasetes ir taip padarė
nukentėju­siajam 762 Lt turtinę žalą.
Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją
bylą teisiamajame posėdyje, konstatavo, kad parengtinio bylos tyrimo metu buvo
iš esmės pažeistas bau­­­džia­­­­­­­­­mojo proceso įstatymas, suvaržytos
kaltinamųjų teisės.
Nutartyje nurodoma, kad parengtinio tyrimo metu buvo
paskirta kriminalistinė mikropluoštelių ekspertizė, tačiau baigus bylos tyrimą
kaltinamieji su ekspertizės išvada nebuvo supažindinti, jos aktas buvo
atsiųstas į teismą. Taip pat kaltinamieji nebuvo supažindinti ir su psichiatro
konsultacijų išvadomis. Nesusipažinę su visa bylos medžiaga, kaltinamieji,
teismo nuomone, negalėjo tinkamai pasiruošti gynybai. Kadangi BPK 228 str.
reikalavimų vykdymas yra privalomas parengtinio tardymo organams, o teismas
negali atlikti parengtinio tardymo organų funkcijų, pirmosios instancijos
teismas tai laikė pagrindu bylą grąžinti tyrimui papildyti.
Be to, nutartyje nurodoma, kad reikia surinkti papildomus
įrodymus, patikrinti teisiamųjų versijas, nes jos parengtinio tyrimo metu
nebuvo tikrinamos.
Kasaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros
vyriausiojo prokuroro pavaduotoja prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999 m.
kovo 31 d. nutartį bei Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
kolegijos 1999 m. gegužės 27 d. nutartį, kuria minėta pirmosios instancijos
teismo nutartis buvo palikta galioti, panaikinti ir bylą grąžinti nagrinėti iš
naujo apylinkės teisme.
Skunde nurodoma, kad teismas, grąžindamas bylą tyrimui
papildyti, padarė esminį baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimą.
Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamieji buvo
supažindinti su visa parengtinio tardymo metu surinkta medžiaga.
M-ropluoštelių ekspertizės aktas teisme gautas po to, kai byla jau buvo
perduota į teismą.
Apylinkės teismas, nagrinėdamas bylą, nesprendė klausimo
dėl šio eksper­tizės akto prijungimo prie bylos, tačiau jį pagarsino, ir taip
supažindino su aktu proceso dalyvius. Be to, teismas, nors ir priėmė prokuroro
pateiktas teismo psichiatro eksperto konsultacijas ir jas pagarsino posėdžio
metu, tačiau iš esmės nesprendė, kaip to reikalauja BPK 306 str. , prokuroro
prašymo šiuos dokumentus prijungti prie bylos.
Kasatorė nurodo, kad teismas galėjo minėtų naujų
dokumentų nelaikyti įrody­mais byloje ir nagrinėti bylą vertindamas parengtinio
tardymo metu surinktus įrodymus.
Kasacinis skundas tenkintinas.
Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 31 d. ir
Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1999 m. gegužės 27
d. nutartys naikintinos.
Iškėlus baudžiamąją bylą pagal BK 271 str. 2 d. dėl 500
Lt vertės įvairių daiktų vagystės iš S. Š-io automobilio ,,Ford Sierra”
(valst. nr. CSG 973), stovėjusio šalia 70–ojo namo B- g. Š-e,
1998 m. rugsėjo  7 d. nutarimu buvo
paskirta kriminalistinė mikropluoštelių ekspertizė (b. l. 39–40).
Iki bylos tyrimo pabaigos negavusi ekspertizės akto,
tardytoja 1998 m. lapkričio 30 d. kaltinamiesiems E. M-iui ir A. Vaznoniui
paskelbė, kad parengtinis tardy­mas baigtas, ir tą pačią dieną kaltinamiesiems
bei jų gynėjams pateikė baudžiamąją bylą susipažinti. Susipažinus su byla,
prašymų papildyti tardymą  nebuvo
pareikšta.
BPK 226 str. pasakyta, kad minėtus veiksmus tardytojas
atlieka pripažinęs, kad surinktų įrodymų pakanka kaltinamajai išvadai surašyti,
bei įvykdęs BPK 225 str. reikalavimus.
Kaip matyti iš kaltinamosios išvados, ji surašyta
kaltinamųjų kaltę grindžiant tik surinktais ir byloje esančiais įrodymais.
Baudžiamąją bylą Šiaulių miesto apylinkės teismas gavo
1998 m. gruodžio
14 d. , o 1999 m. sausio 19 d. ir kriminalistinės mikrodalelių ekspertizės aktą,
sura­šytą 1998 m. gruodžio 22 d. , kartu su prokuroro lydraščiu, kuriame prašoma
aktą prijungti prie bylos (b. l. 150–159). Teismo psichiatro eksperto
konsultacijos, kuriose eksper­tas teigia, kad A. Vaznoniui ir E. M-iui
skirti teismo psichiatrijos ekspertizes nėra pagrindo, taip pat gautos po
kaltinamųjų supažindinimo su byla ir prokuroro pateiktos teismui bylos nagrinėjimo
teisme metu.
Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios
ir apeliacinės instancijų teismų išvados, jog kaltinamieji ir jų gynėjai nebuvo
supažindinti su visa bylos medžiaga, todėl buvo pažeistos kaltinamųjų teisės į
gynybą, ir tai trukdė nagri­nėti bylą teisme, yra nepagrįstos.
Tardymo organai kaltinamuosius ir jų gynėjus supažindino
su visais surinktais įrodymais, t. y. su visa bylos medžiaga. Teismas nurodė,
kad kaltinamieji ir jų gynėjai yra nesusipažinę su tais įrodymais, kurių
tardymo organai ir nebuvo surinkę.
Parengtinio tardymo pabaigimas neištyrus visų bylos
aplinkybių, nesurinkus visų įrodymų, šiuo atveju – negavus ekspertizės akto,
laikytinas nepilnu ir nevi­sapu­sišku bylos ištyrimu (BPK 18 str. ). Bylos
nagrinėjimo metu galiojusi BPK 255 str. redakcija nenumatė galimybės
baudžiamąją bylą grąžinti tyrimui papildyti dėl nepilno ir nevisapusiško bylos
ištyrimo. Įstatymas nedraudė ir nedraudžia parengtinį tyrimą papildyti
teisiamajame posėdyje.
1999 m. liepos 30 d. įsigaliojusi BPK 255 str. 1 d. 1 p.
redakcija taip pat leidžia bylą grąžinti tyrimui papildyti tik tada, jeigu
prokuroras neprašo leisti jam pateikti teismui naujų įrodymų, kai parengtinis
tyrimas iš esmės yra neišsamus, o teisiamajame posėdyje jo papildyti negalima.
Dėl nurodytų motyvų pirmosios ir apeliacinės instancijų
teismų nutartys negali būti laikomos teisėtomis ir pagrįstomis.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK
429 str. 3 p. , 430 str. ir 4301 str. ,

nutarė:

Šiaulių miesto apylinkės teismo 1999 m. kovo 31 d.
nutartį, kuria A. Vaznonio ir E. M-iaus baudžiamoji byla grąžinta tyrimui
papildyti, bei Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos
1999 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti ir baudžiamąją bylą perduoti nagrinėti
iš naujo apylinkės teisme.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                 J.
T-ius

Teisėjai                                                                                                                 V.
M-a-
                                                                            
A. R-ė

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.49373 sekundės -