Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5287: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 46. Būtinoji gintis (BK
14 str. ), tyčinis nužudymas (BK 104 str. )

Atmestas nuteistojo, prašiusio pripažinti jo veiksmus
padarytus esant būtinajai ginčiai ir bylą nutraukti, kasacinis skundas, nes
byloje nustatyta, kad nuteistasis nužudė nukentėjusįjį ne gindamasis nuo
pavojingo kėsinimosi, o dėl abipusio konflikto muštynių metu. Muštynių metu abi
pusės vartojo smurtą ne gynybos, bet puolimo tikslais, todėl teisė į būtinąją
gintį nekilo.

P-šėjas V. P-a-                                                           Kasacinė byla Nr. 2K–684/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. spalio 26 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko V. A-uko,
teisėjų O. A. B-i-ės ir V. P-o,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorei D. M-ūtei,
gynėjui B. Švarliui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal
nuteistojo J-aus Pana­siuko (J- Panasiuk) kasacinį skundą
dėl Vilniaus apygardos teismo 1999 m. sausio 29 d. nuosprendžio, kuriuo
J. Panasiukas pripažintas kaltu ir nuteis­tas pagal Lietuvos Respublikos BK 6
str. ir 104 str. laisvės atėmimu septyneriems metams, bausmę atliekant
sustiprintojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
Priteista iš J. Panasiuko 2492 Lt L. Surcevai laidotuvių
išlaidoms atlyginti, 200 Lt Visagino rūpybos ir sveikatos apsaugos skyriui ir
1605,73 Lt Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.
Taip pat skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 25 d. nutartis,
kuria nuteistojo J. Panasiuko apelia­cinis skundas patenkintas iš dalies.
Vilniaus apygardos teismo 1999 m. sausio 29 d. nuosprendis pakeistas –
panaikinta nuosprendžio dalis, kurioje iš nuteistojo J. Pana­siuko priteista
2492 Lt L. Surcevai. L. Surcevai pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą, o
civilinio ieškinio dydžio klausimas perduotas nagrinėti civilinio proceso
tvarka. Kita nuosprendžio dalis nepakeista.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. P-o
pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, gynėjo, prašiusio
kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

J. Panasiukas nuteistas už tai, kad, būdamas Lietuvos
Respublikos pilietis, 1997 m. rugpjūčio 11 d. , apie 15 val. , Čekijos
Respublikoje, Znojmo rajone, Lecho­vicų m. , už futbolo aikštelės kukurūzų lauko
link, miško aikštelėje, būdamas girtas, kivirčo metu dėl nesumokėtų pinigų už
degtinę ir alų sudavė ne mažiau kaip keturis smūgius pagaliu S. Surcevui į veidą
ir padarė daugybinius veido kaulų viduriniosios dalies lūžius: nosies kaulo,
viršutinio žandikaulio, skruostikaulio ir apatinio žandi­kaulio kairiojo kampo,
taip pat kaukolės slankstelio lūžį, be to, išmušė 9 viršutinio žandikaulio ir
13 apatinio žandikaulio dantų, taip J. Panasiukas tyčia nužudė S. Surcevą.
Kasaciniu skundu nuteistasis J. Panasiukas prašo
panaikinti Vilniaus apygardos teismo nuosprendį bei Lietuvos apeliacinio teismo
nutartį, pripažinti jo veiksmus atitinkančiais BK 14 str. ir baudžiamąją bylą
jo atžvilgiu nutraukti. Kasatorius teigia, jog nuosprendis bei nutartis
nepagrįsti. Teismas ir teisėjų kolegija neteisingai pritaikė įstatymą. Veiksmus
jis atliko gindamasis nuo S. Surcevo realaus, agresyvaus ir pavojingo užpuolimo,
todėl jo veiksmai turi būti vertinami kaip padaryti būtinosios ginties
sąlygomis. Nurodo, jog S. Surcevas buvo fiziškai labai stiprus, agresyvus,
linkęs konfliktuoti, ne kartą buvo sumušęs kitus žmones bei du kartus teistas.
Kasatorius teigia, kad konflikto metu S. Surcevas pirmas sudavė jam ne vieną
smūgį ranka, bandė suduoti pagaliu. Taip pat bandė suduoti buteliu, vėliau
butelį sudaužė ir, laikydamas nudaužtą butelį už kaklelio, vėl puolė jį. Tik
tada jis pačiupo nuo žemės pagalį, sudavė jam ir pasišalino iš konflikto
vietos. J. Panasiukas nurodo, jog šios aplinkybės aiškiai rodo, jog buvo
būtinosios ginties sąlygos. Teismai nurodytų aplinkybių neįvertino visiškai
arba įvertino klaidingai. Apeliacinis teismas savo vertinimus pagrindė tuo, kad
nebuvo liudytojų, kurie tiesiogiai būtų matę įvykį, o jo parodymai yra tarsi
prieštaringi. Kasatorius nurodo, kad jo papildomi paaiškinimai teismo
procesuose negali būti vertinami kaip prieštaringi, nes tai yra atsakymai į
papildomus klausimus, kurie nebuvo užduoti anksčiau. Kasatorius teigia, kad nuo
S. Surcevo veiksmų jis pats buvo sužalotas, skausmus krūtinės ląstoje jautė gana
ilgai. Apeliacinis teismas šią aplinkybę vertino kritiškai, remdamasis tuo, jog
objektyvių duomenų dėl sužalojimų buvimo nėra išlikę. Tuo tarpu apklausti
byloje gydytojai specialistai patvirtino tokių sužalojimų galimumą ir
simptomatikos (skausmų) ilgalaikiškumą. Be to, atmesdamas užpuolimo
pavojingumą, teismas ir kolegija rėmėsi įvykio vietos apžiūros protokolais. Tačiau
spalvotose nuotraukose (t. I, b. l. 10, 11, 23) aiškiai matomas ir butelis, ir
kito butelio nudaužtas kaklelis.
Kasacinis skundas netenkintinas. Teismas pagrįstai
pripažino J. Panasiuką kaltu tyčia nužudžius S. Surcevą ir teisingai kvalifikavo
veiką pagal BK 6 str. ir 104 str. P-ies nužudymo fakto neneigia ir
J. Panasiukas. Tačiau jis teigia, kad veikė būtinosios ginties būklėje.
Būtinosios ginties būklė galima tik nuo pavojingo kėsinimosi. Kasatorius su
nukentėjusiuoju buvo pažįstami, kartu girtavo. Pasak J. Panasiuko, tą dieną jie
jau anksčiau konfliktavo ir, nutarę taikytis, nusipirko dar alaus bei degtinės
ir nuėjo į nuošalią vietą gerti toliau, tačiau konfliktas vėl pasikartojo. Be
to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad įvykio metu J. Panasiukas ir S. Surcevas buvo
labai girti. Tai patvirtino liudytojai O. Muliarčik ir V. Č-ov. Iš J. Panasiuko
parodymų galima daryti išvadą, kad šiuo atveju smurtą J. Panasiukas ir
S. Surcevas naudojo ne gindamiesi nuo pavojingo kėsinimosi, o kilus tarp jų
abipusiam konfliktui ir muštynėms. Apie muštynes grįžęs į vagonėlį kalbėjo ir
pats J. Panasiukas. Muštynėms, skirtingai nuo pavojingo kėsinimosi, būdinga, kad
abi pusės vadovaujasi agresyviais, puolamais interesais, abi pusės smurtą
vartoja ne gynybos, o puolimo tikslais. Dėl to muštynėse nėra besiginančiųjų.
Muštynių metu teisė į būtinąją gintį nekyla, išskyrus atvejį, kai viena iš
pusių muštynes nutraukia, o kita toliau puola. Sprendžiant iš nuteistojo
parodymų, tarp jo ir S. Surcevo kilo abipusis konfliktas, kuris perėjo į muštynes.
Byloje nėra duomenų, liudijančių apie pavojingą kėsinimąsi į J. Panasiuko
gyvybę. T-ėl kolegija laiko, kad nuosprendyje nustatytomis aplinkybėmis nebuvo
vienos būtinų būtinosios ginties sąlygų – pavojingo kėsinimosi.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 429 str. 1 p. , 4301 str. , teisėjų
kolegija

nutarė:

Nuteistojo J-aus Panasiuko kasacinį skundą
atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             V.
A-ukas

Teisėjai                                                                                                                             O. A.
B-i-ė
                                                                            
V. P-a-
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.54745 sekundės -