Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5293: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

2. 48. Pasipriešinimas
policininkui (BK 2011 str. 2 d. )

Atmestas gynėjo, prašiusio išteisinti nuteistąjį pagal BK
2011 str. 2 d. , kasacinis skundas. Gynėjas tvirtino, kad
nuteistasis teisėtai pasipriešino policijos pareigūnams, nes policininkai jį
siekė sulaikyti už chuliganizmą, dėl kurio byla teisme vėliau buvo nutraukta.
Tačiau toks tvirtinimas yra tik klaidinga įstatymo interpretacija. Pagal bylos
aplinkybes policijos pareigūnai turėjo pagrindą įtarti nuteistąjį padarius
nusikaltimą ir jį sulaikyti. Tokioje situacijoje pilietis privalo paklusti
policijos reikalavimui. Kadangi nuteistasis priešinosi policijos pareigūnams
pavartodamas smurtą, todėl jo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2011
str. 2 d. , požymiai.

P-šėjas J. T-ius                                                                 Kasacinė byla Nr. 2K–754/1999 m.

N U T A R T I S

1999 m. lapkričio 9
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš
pirmininko P. K-o,
teisėjų R. B-o ir J. T-iaus,
sekretoriaujant D. K-ei,
dalyvaujant prokurorei J. Z-ei,
gynėjui V. B-iui,
teismo posėdyje išnagrinėjo kasacinę bylą pagal nuteistojo
A-o V-e­vi­čiaus gynėjo advokato V-o B-iaus kasacinį skundą dėl
Kėdainių rajono apylinkės teismo 1999 m. balandžio 8 d. nuosprendžio bei
Panevėžio apygardos teismo Baudžia­mųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m.
birželio 24 d. nutarties byloje, kurioje A. V-ius nuteistas pagal BK 2011 str. 2 d. dvejiems
metams pataisos darbų darbovietėje be laisvės atėmimo, išskaitant 20 procentų
jo uždarbio į valstybės pajamas.
Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal Kėdainių rajono apylinkės
prokuratūros apeliacinį skundą, šį skundą iš dalies patenkino: pakeitė Kėdainių
rajono apylinkės teismo nuosprendį ir A. V-ių nuteisė pagal BK 2011 str. 2 d. laisvės
atėmimu dvejiems metams ir šešiems mėnesiams, laisvės atėmimo bausmę atliekant
griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Kitą apylinkės teismo nuosprendžio
dalį paliko nepakeistą.
Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,
prokurorės, prašiusios nuteistojo gynėjo kasacinį skundą atmesti, nuteistojo
gynėjo, prašiusio skundą patenkinti, paaiškinimų,

nustatė:

A. V-ius nuteistas už tai, kad jis 1998 m.
lapkričio 7 d. apie 2 val. Kėdainių rajone, Vilainių kaime, prie 2–ojo namo,
esančio Melioratorių gatvėje, būdamas girtas pavartojo smurtą – pasipriešino
policijos pareigūnams: jo sulaikymo metu spyrė policininkui M. V-ui,
ėjusiam jam pavestas viešosios tvarkos saugojimo pareigas, į dešinės rankos
plaštaką; vėliau Kėdainių rajono policijos komisariato budėtojų skyriuje, kur
buvo pristatytas, dar kartą spyrė į dešinės kojos kelį bei ranka sudavė į
veidą, padarydamas M. V-ui lengvą kūno sužalojimą, nesukėlusį
trumpalaikio sveikatos sutrikimo; po to, nuvestas į Kėdainių rajono policijos
komisariato blaivyklą, policininkui D. Jaugėlai, taip pat ėjusiam pavestas
viešosios tvarkos saugojimo pareigas ir padėju­siam M. V-ui jį sulaikyti,
suplėšė uniforminę striukę. Tokiu būdu A. V-ius Kėdainių rajono policijos
komisa­riatui padarė 112 Lt žalą.
Nuteistojo A. V-iaus gynėjas kasaciniu skundu prašo
pakeisti Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendį bei Panevėžio apygardos
teismo nutartį ir A-ą V-ių išteisinti. Jis nurodo, kad 1999 m.
balandžio 8 d. Kėdainių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu A. V-ius
pagal BK 225 str. 3 d. buvo išteisintas. Tai yra jokių chuliganiškų veiksmų jis
neatliko, todėl policijos darbuotojai M. V-a- ir D. Jaugėla sulaikė jį,
nesant teisinio pagrindo. Tokie neteisėti policininkų veiksmai sukėlė natūralią
ir teisėtą A. V-iaus reakciją – gintis sulaikymo metu. Be to, jis buvo
pristatytas į policijos budėtojų skyrių, po to į blaivyklą, ir taip buvo
apribota jo laisvė pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 straipsnį.
Dėl tokių netei­sėtų policijos veiksmų pažemintas ir įžeistas didžiai
susijaudinęs A. V-ius veiksmus atliko ne tyčia, o dėl neatsargumo, todėl
negalėjo būti nuteistas pagal BK 2011 str. 2 dalį.
Kasacinis skundas atmestinas.
Pagrindinis skundo argumentas, kad nuteistasis
A. V-ius teisėtai pasi­priešino policijos pareigūnams, prieštarauja
įstatymo prasmei, ir teisės taikymo aspektu tokia nuostata nepriimtina kaip
klaidinga įstatymo interpretacija.
BK 2011 str. numato atsakomybę už pasipriešinimą policininkui ar
policijos rėmėjui, einantiems jiems pavestas viešosios tvarkos saugojimo
pareigas.
Tai, kad policijos pareigūnai M. V-a- ir D. Jaugėla
ėjo jiems pavestas viešosios tvarkos saugojimo pareigas, nekelia abejonių ir
kasatoriui.
Kasatorius nenurodo įstatymo, kuris skatintų ar įteisintų
pasipriešinimą poli­cijos pareigūnams. Tokio įstatymo nėra.
Nepagrįstas yra kasatoriaus argumentas ir dėl pažeidimo
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 straipsnio, kuriame sakoma, kad niekam
neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias
procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas. V-a- tokių įstatymų yra Lietuvos
Respublikos policijos įstatymas. Pagal šio įstatymo 37 str. 2 p. kiekvienas
policijos pareigūnas turi teisę nustatyta tvarka sulaikyti ir suimti asmenis,
įtariamus padarius nusikaltimą.
Iš A. V-iaus baudžiamosios bylos matyti, kad jis
neblaivus buvo sulai­kytas nusikaltimo padarymo vietoje. Kaip teisme parodė
nukentėjusysis D. Jaugėla, įvykio vietoje prie jo priėjusi mergina nurodė
A. V-ių, kuris sumušė jos draugą.
Esant tokioms aplinkybėms, policijos pareigūnai turėjo
pagrindą įtarti A. V-evičių padarius nusikaltimą ir jį sulaikyti.
Tai, kad išnagrinėjęs bylą teismas A. V-ių
išteisino pagal BK 225 str.
3 d. , neįrodžius jo dalyvavimo šio nusikaltimo padaryme, dar nereiškia, kad jis
negalėjo būti įtariamuoju, o policijos pareigūnų veiksmai jį sulaikant buvo
neteisėti.
Net tuo atveju, jeigu pats A. V-ius save laikė dėl
incidento nekaltu, jis neturėjo teisės priešintis policijos pareigūnams,
nevykdyti jų reikalavimų, tuo labiau vartoti prieš juos smurtą.
Policijos pareigūno reikalavimai pagal Lietuvos
Respublikos policijos įstatymo 5 str. 8 d. yra privalomi visiems piliečiams,
valstybinėms, privačioms ir kitokioms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei
pareigūnams. A. V-iui, kaip ir kitiems piliečiams, kokių nors išimčių
įstatymas nenumatė. Jis privalėjo paklusti policijos pareigūnų reikalavimams be
jokių išimčių.
Net ir tuo atveju, jeigu policijos pareigūno reikalavimai
dėl kokių nors prie­žasčių būtų nepagrįsti, tačiau įvykdomi, jam negalima
priešintis pavartojant smurtą. Įstatymas tokių veiksmų neskatina ir
netoleruoja. Policijos pareigūnų veiksmus piliečiai turi teisę apskųsti
įstatymo nustatyta tvarka.
A. V-ius veikė ne pagal įstatymą, pažeidė jį, todėl
savo veiksmais padarė nusikaltimą.
Kėdainių rajono apylinkės teismas, nuteisdamas jį pagal
BK 2011 str. 2 d. , tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl
nėra pagrindo keisti ar naikinti šio teismo nuosprendžio ir apeliacinės instancijos
teismo nutarties. Kitų pagrindų kasatorius nenurodė, jų nenustatė ir kasacinės
instancijos teismas, todėl skundas atmestinas.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 429 str. 1 p. , 430
str. ir 4301 str. ,

nutarė:

Nuteistojo A-o V-iaus gynėjo kasacinį skundą
atmesti.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             P.
K-s
    
Teisėjai                                                                                                                             R.
B-s
                                                                            
J. T-ius
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.64436 sekundės -