Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5208: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 4. Dėl alternatyvaus
teritorinio teismingumo

Alternatyvų teritorinį teismingumą, numatytą Lietuvos
Respublikos CPK 138 str. 5 d. , lemia ieškinio dalykas. Ši taisyklė nesikeičia
ir tais atvejais, kai žalos atlyginimo prievolė įstatymo numatytais atvejais
pereina kitam asmeniui.

P-šėjas R. Č-a                                                               Civilinė byla Nr. 3K–3–134/1999 m.
Apeliacinės instancijos teismo
pranešėjas K. R-elis

N U T A R T I S

1999 m. gegužės 10
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos
pirmininko A. S-aus,
teisėjų V. M-o ir R. Č-os,
viešame teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo
civilinę bylą pagal E-genijaus A-io
(E-genij A-ij)
kasacinį skundą dėl Vilniaus apygar­dos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. vasario 9 d. nutarties, kuria palikta nepakeista Vilniaus
rajono apylinkės teismo nutartis atsisakyti priimti E. A-io
ieškininį pareiškimą dėl žalos, padarytos darbuotojui sveikatos sužalojimu,
atlyginimo.
Teisėjų kolegija

nustatė:

E. A-is ieškininiu pareiškimu kreipėsi į Vilniaus rajono
apylinkės teismą, prašydamas priteisti jam iš Vilniaus rajono savivaldybės
9151,33 Lt, kaip žalos, padarytos sveikatai, atlyginimą. Jis nurodė, kad
dirbdamas AB „Vingė” susirgo profesine liga. AB „Vingė” iki 1998 m. kovo 1 d.
jam mokėjo žalos, padarytos sveikatai, atlyginimą. AB „Vingė” 1998 m. balandžio
2 d. raštu jam pranešė, kad dėl bankroto ir lėšų stokos žalos atlyginimo
išmokos nutraukiamos. Dėl tolesnio žalos atlyginimo mokėjimo buvo pasiūlyta
kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės rūpybos, globos ir pašalpų
skyrių. Vilniaus rajono savivaldybė atsisakė mokėti jam žalos atlyginimą.
Vilniaus rajono apylinkės teismas, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos CPK 137 str. , 1999 m. sausio 18 d. nutartimi atsisakė
priimti ieškininį pareiškimą ir pasiūlė E. A-iui
kreiptis į Vilniaus miesto 1–ąjį apylinkės teismą
pagal atsakovo buveinę.
Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų
kolegija 1999 m. vasario 9 d. nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teismo 1999
m. sausio 18 d. nutartį paliko nepakeistą, o E. A-io
atskirąjį skundą atmetė. Kolegija nurodė, kad žalą
ieškovui padarė ne atsakovas (Vilniaus rajono savivaldybė), o likviduojama dėl
bankroto AB „Vingė”. Kolegijos nuomone, alternatyvaus teismingumo taisyklė,
numatyta CPK 138 str. 5 d. , kuria remiasi ieškovas, esant tokioms aplinkybėms
negali būti taikoma. Ieškinys, kolegijos nuomone, turėjo būti pareikštas pagal
bendrą teritorinio teismingumo taisyklę, numatytą CPK 137 str. , tai yra
apylinkės teisme pagal atsakovo buveinę.
E. A-is kasaciniu skundu prašo peržiūrėti Vilniaus apygardos
teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. vasario 9 d. nutartį.
Jis nurodo, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas ir Vilniaus apygardos teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija neteisingai
išaiškino ir taikė CPK 138 str. 5 d. Jo nuomone, alternaty­vus teritorinis
teismingumas nustatomas tokioms byloms, kuriose ginami ieškovui ypač reikšmingi
teisės ir interesai. Šiuo atveju nesvarbu, kas padarė
žalą. Įstatymų leidėjas ieškovui taiko lengvatą, suteikdamas jam teisę
pasirinkti teismą, į kurį jam patogiau kreiptis.
Vilniaus rajono savivaldybė atsiliepimo į kasacinį skundą
nepateikė.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegija

konstatuoja:

Dėl Lietuvos Respublikos CPK 138 str. 5 d. taikymo
Iš E. A-io ieškininio
pareiškimo matyti, kad jo reiškiamo ieškinio dalykas yra žalos, padarytos jo
sveikatai, atlyginimas. CPK 138 str. 5 d. pasakyta: „Ieškinys dėl atlyginimo
žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo
gyvybės atėmimu, gali būti pareiškiamas taip pat pagal ieškovo gyvenamąją vietą
arba pagal žalos padarymo vietą”. Ši nuostata suteikia ieškovui teisę
pasirinkti teismą – pagal atsakovo gyvenamąją vietą, savo gyvenamąją vietą arba
pagal žalos padarymo vietą. Vilniaus rajono apylinkės teismas pažeidė ieškovo
teisę pasirinkti apylinkės teismą. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija netinkamai išaiškino CPK 138 str. 5 d. , nurodydama,
kad alternatyvus teismingumas šiuo atveju negali būti taikomas dėl to, kad žalą
padarė ne Vilniaus rajono savivaldybė (ieškovo nurodyta atsakovu), bet AB
„Vingė”. CPK 138 str. 5 d. nurodyta taisyklė alternatyvų teritorinį teismingumą
sieja ne su atsakovu, bet su ieškinio dalyku. Iš ieškininio pareiškimo
akivaizdžiai matyti, kad šio ieškinio dalykas yra žalos sveikatai dėl
profesinio susirgimo atlyginimas. Vilniaus rajono apylinkės teismas, atsisakyda­mas
priimti E. A-io pareiškimą, pažeidė CPK 138 str.
5 d. , todėl jo 1999 m. sausio 18 d. nutartis ir Vilniaus apygardos teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. vasario 9 d. nutartis
naikintinos (CPK 3542 str. 2 d. ).
Alternatyvų teritorinį teismingumą, numatytą Lietuvos
Respublikos CPK 138 str. 5 d. , lemia ieškinio dalykas. Ši taisyklė nesikeičia
ir tais atvejais, kai žalos atlyginimo prievolė įstatymo numatytais atvejais
pereina kitam asmeniui.
Iš naujo nagrinėjant ieškininio pareiškimo priėmimą
reikia taikyti CPK 151 str. 1 d. ir nustatyti ieškovui terminą ieškininio
pareiškimo trūkumams pašalinti. Ieškininiame pareiškime nenurodyti įrodymai,
išvardyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr.
997 patvirtintos „Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo
darbe ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos”
6 p. , nenurodyta, ar AB „Vingė” yra likviduota dėl bankroto, ar dar ne. Jeigu
dar vyksta AB „Vingė” likvidavimo procesas, šios įmonės likvidacinė komisija
taip pat įtrauktina atsakovu kartu su Vilniaus rajono savivaldybe.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos CPK 368 str. 1 d. 5 p. ,

nutarė:

Vilniaus rajono apylinkės teismo 1999 m. sausio 18 d.
nutartį ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos
1999 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti ir E. A-io
ieškininio pareiškimo priėmimo klausimą perduoti Vilniaus rajono apylinkės
teismui nagrinėti iš naujo.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             A.
S-us

Teisėjai                                                                                                                             V.
M-a-
                                                                            
R. Č-a

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.52743 sekundės -