Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5188: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 14. Dėl nuostolių
atlyginimo

Nuostolių atlyginimu turi būti užtikrinamas realios
prarasto turto vertės atstatymas, o ne turto įsigijimo išlaidų kompensavimas.

P-šėjas V. G-a-                                          Civilinė byla Nr. 3K–3–344/1999 m.
Apeliacinės instancijos teismo
pranešėjas A. N-a-
Pirmosios instancijos teismo
teisėja I. S-

N U T A R T I S

1999 m. birželio 23
d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegija, susi­dedanti iš kolegijos
pirmininko A. S-aus,
teisėjų S. G-aus ir V. G-o,
viešame teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo
civilinę bylą pagal atsakovo A-o B-os kasacinį
skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 1998 m. lapkričio 18 d. sprendimo
ir Vilniaus apygardos teismo 1999 m. vasario 3 d. nutarties peržiūrėjimo
civilinėje byloje pagal ieškovo R-o B-iaus ieškinį atsakovui
A-ui B-ai dėl nuostolių atlyginimo.
Teisėjų kolegija

nustatė:

Ieškovas R. B-ius kreipėsi į teismą ir nurodė,
kad, susitaręs su atsako­vu A. B-a, 1998 m. gegužės
18 d. perdavė pastarajam suremontuoti automobilį ,,AUDI–200”, pagamintą 1988 m.
Tačiau, kaip teigė ieškovas, A. B-a automobilio
nesuremontavo, pats juo naudojosi, o 1998 m. gegužės 23 d. paliko stovėjimo
aikš­telėje prie savo namų, iš kur automobilis buvo pagrobtas. Kadangi
atsakovas jam patikėto automobilio neišsaugojo, nors jo saugumu privalėjo
pasirūpinti, pripa­žintina, jog automobilis buvo pagrobtas esant atsakovo
kaltei, tai yra dėl atsakovo nerū­pestingumo.
T-ėl ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 17 000 Lt
nuostoliams dėl automobilio praradimo atlyginti.
Širvintų rajono apylinkės teismas 1998 m. lapkričio 18 d. sprendimu ieškinį patenkino.
Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine
tvarka pagal atsakovo apeliacinį skundą, 1999 m. vasario 3 d. nutartimi
apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą.
Teismai konstatavo, kad tarp šalių buvo sudaryta rangos
sutartis.
Atsakovas privalėjo imtis visų priemonių užsakovo
patikėto turto saugumui užtikrinti, ir jis atsakingas už bet kokį apsileidimą,
dėl kurio turtas buvo prarastas. Tai, kad atsakovas automobilį laikė ne garaže,
kur atliko remonto darbus, o aikšte­lėje prie daugiabučio gyvenamojo namo,
vertintina, kaip atsakovo nesiėmimas visų priemonių turtui apsaugoti ir kaip jo
apsileidimas. Atlygintinų nuostolių dydis nusta­tytas pagal specialistų
pateiktą realią automobilio vertę jo vagystės metu.
Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Širvintų
rajono apylinkės teismo 1998 m. lapkričio 18 d. sprendimą bei Vilniaus
apygardos teismo 1999 m. vasario 3 d. nutartį ir ieškinį atmesti. Kaip
alternatyvą atsakovas nurodo, jog tuo atveju, jei bus nuspręsta, kad yra jo
kaltė dėl ieškovo automobilio praradimo, jis prašo sumažinti išieškotinos sumos
dydį iki realios automobilio vertės 9295 Lt. Kasatorius nurodo, kad nagrinėjant
bylą buvo padaryti materialinės teisės normų pažeidimų netinkamai jas taikant
ir išaiškinant. Be to, jis teigia, kad teismų išvada, jog jis kaltas dėl
automobilio praradimo, yra tik prielaida. Priimdamas automobilį, jis nepažadėjo
ieškovui, jog automobilis bus saugomas garaže. P-s ieškovas matė, kad
automobilis laikomas prie jo (kasatoriaus) namų ir nepareikalavo pakeisti
automobilio laikymo sąlygų – su jomis sutiko. Automobilis buvo laikomas
uždarytomis durimis ir langais, pats ieškovas automobilyje nebuvo įrengęs kitų
apsaugos priemonių. Tokiu būdu, kasatoriaus teigimu, jis automobilio laikymo
sąlygų nepažeidė, ėmėsi jam priei­­namų saugumo priemonių. Be to, neteisingai nustatyta automobilio vertė, nes iki vagystės
automobilis jau buvo apgadintas, todėl netaikytina automobilio statistinė
vertė. Automobilį ieškovas 1995 m. vasario 7 d. įsigijo už 9295 Lt, todėl esant
jo (kasa­toriaus) kaltei jis gali atsakyti tik už realiai padarytą žalą.
CPK 356 str. nustatyta tvarka ieškovas atsiliepimo į
kasacinį skundą nepateikė.
Teisėjų kolegija

konstatuoja:

Kasatorius nesutikimą su bylą nagrinėjusių teismų
procesiniais sprendi­­mais grindžia dviem argumentais: jis nėra kaltas dėl
ieškovui priklausančio turto (auto­mobilio) praradimo; neteisingai
(padidinus) nustatytas ieškovui padarytas nuostolis.
Byloje neginčijama, kad ieškovas perdavė atsakovui, o
pastarasis priėmė iš ieškovo suremontuoti ieškovui priklausantį automobilį
,,AUDI–200”. Tokiu būdu tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai.
Pagal CK 380 str. rangovas (ginčo atveju atsakovas)
privalo imtis visų priemonių užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir
atsako už bet kokį apsileidimą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas ar
sužalotas. Tai reiškia, kad rangovas atsako už jam perduoto turto praradimą
esant bet kuriai jo kaltės formai – tyčiai ar neatsargumui. Rangovo kaltė yra preziumuojama, ir jis turi įrodyti, kad jo kaltės dėl turto
praradimo nėra.
Bylą nagrinėję teismai pagrįstai pripažino, kad atsakovas
jam perduotą turtą prarado dėl neatsargumo. Priimdamas ieškovui priklausantį
vertingą turtą (auto­mo­bilį) jis privalėjo užtikrinti jo saugumą, bet elgėsi nerūpestingai, nes automobilį, patrauklų nusikaltimo
objektą, nakčiai paliko nesaugomoje automobilių stovėjimo aikštelėje, iš kurios
automobilis buvo pavogtas.
Byloje yra duomenys, kad ieškovas automobilį ,,AUDI–200”
pirko už 9295 litus (b. l. 28–29). Tačiau turto
pirkimo kaina neparodo tikrosios turto vertės, nes nustatyta kaina – pirkėjo ir
pardavėjo derybų ir susitarimų pasekmė. Pagal byloje pateiktas UAB
,,Nepriklausomų ekspertų biuras” ir UAB ,,M-onas”
pažymas automobilio (pagal markę, gamybos metus ir techninę charakteristiką),
analo­­giško ieškovui priklausiusio, vidutinė – statistinė rinkos vertė yra nuo
16 000 Lt iki 18 000 Lt (t. 1, 3, 16). Įtakos automobilio vertei turėjo ir
automobilyje esantys komforto elementai – kondicionierius, odinis salonas,
elektriniai langų stiklų pakėlėjai (b. l. 16). Tai, kad
šie elementai buvo ieškovo automobilyje, pripažino ir atsakovas (b. l. 44).
T-ėl ir ieškovui padarytų nuostolių atlyginimo dydis
nustatytas teisingai (CPK 65 str. ).
Pagal CK 227 str. nuostoliai turi būti atlyginami
visiškai. Kolegija konstatuoja, kad nuostolių atlyginimu turi būti užtikrinamas
realios prarasto turto vertės atstatymas, o ne turto įsigijimo išlaidų
kompensavimas.
Nurodytais motyvais kolegija pažymi, kad CPK 3542
str. nurodytų pagrindų bylą nagrinėjusių teismų procesiniams sprendimams
panaikinti, nenustatyta.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK
368 str. 1 d. 1 p. , 370 str. 1 d. ,

nutarė:

Širvintų rajono apylinkės teismo 1998 m. lapkričio 18 d.
sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo 1999 m. vasario 3 d. nutartį palikti
nepakeistus.
Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                             A.
S-us

Teisėjai                                                                                                                             S.
G-us
                                                                            
V. G-a-


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.55675 sekundės -