Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5252: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ
SKYRIAUS
TEISĖJŲ
KOLEGIJŲ NUTARTYS

1. 29. Dėl Santuokos ir
šeimos kodekso 21 straipsnio 4 dalies taikymo perleidžiant uždarosios akcinės
bendrovės akcijas

G- būti įstatymo numatytas atvejai, kai dėl atitinkamo
turto perleidimo kitiems asmenims yra būtinas antrojo sutuoktinio rašytinis
sutikimas. Toks specifi­­nis atvejis ir yra numatytas SŠK 21 str. 4 d. , kur
reglamentuojama, kad sandoriams sudaryti dėl turto, kuriam reikalingas
privalomas notariškas tvirtinimas ar registra­cija atitinkamuose organuose,
perleidimo arba įkeitimo, kito sutuoktinio sutikimas sandoriui sudaryti turi
būti išreikštas raštu.
Uždarosios akcinės bendrovės akcijos gali būti tik
vardinės, jų perdavimo tvarka nustatoma įstatymuose ir šios akcijos
neregistruojamos V-ybinių popierių komisijoje.

Kasacinės instancijos teismo                                                  Civilinė byla Nr. 3K–7–458/1999 m.
pranešėjas A. M-is
Apeliacinės instancijos teismo
pranešėjas V. V-us
Pirmosios instancijos teismo
teisėjas H. J-is

N U T A R T I S

1999 m. spalio 21 d.
Vilnius

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš
kolegijos pirmininko Č. J-o,
teisėjų D. A-ės, V. G-o, A. M-io,
A. S-aus, B. S-aus­ko, P. Ž-io,
sekretoriaujant V. B-i-ei,
dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei J. G-ytei,
viešame teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo
civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Uvela” kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos
teismo 1998 m. lapkričio 6 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo
Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. balandžio 16 d. nutarties
peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės A-os K-os ieškinį
atsakovams – UAB „Uvela” ir Č-ui K-s­kiui, trečiajam asmeniui UAB
„Mechva” dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.
Išplėstinė teisėjų kolegija

nustatė:

Ieškovė A. K-a kreipėsi į teismą, prašydama
pripažinti negaliojančia 1996 m. birželio 4 d. akcijų pirkimo–pardavimo
sutartį, pagal kurią atsakovas Č. K-is už 255 000 Lt pardavė atsakovui UAB
„Uvela” 17 000 neindek­suotų paprastųjų vardinių UAB „Mechva” akcijų. Akcijos
buvo įgytos Č. K-io vardu už bendras šeimos lėšas, ieškovei su atsakovu
gyvenant santuokoje. Pagal 1996 m. birželio 4 d. sutartį Č. K-is pardavė
akcijas ieškovei nieko nepranešęs ir nega­vęs jos sutikimo. Ieškovė prašė
pripažinti minėtą sutartį negaliojančia CK 47 str. , 142 str. ir SŠK 21 str.
pagrindu.
Vilniaus apygardos teismas 1998 m. lapkričio 6 d.
sprendimu ieškinį patenkino, motyvuodamas tuo, kad ginčijama sutartis, pagal
kurią Č. K-is, neturėdamas ieškovės rašytinio sutikimo, pardavė akcijas
UAB „Uvela”, sudaryta nesilaikant SŠK 21 str. 4 dalies reikalavimo. Tokią
išvadą teismas padarė remdamasis Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 1 dalimi,
numatančia, jog akcijų skaičius bei jų nominali vertė fiksuojami akcininkų
registracijos knygoje.
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegija 1999 m. balandžio 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo
sprendimą paliko nepakeistą ir taikė atsakovų atžvilgiu abišalę restituciją.
Kolegijos nuomone, apygardos teismas pagrįstai susiejo SŠK 21 str. 4 dalyje ir
Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 1 dalyje vartojamą žodį registracija.
Kolegija manė, kad SŠK 21 str. 4 dalis skirta užtikrinti sutuoktinių turtinių
teisių apsaugą, pasireiškiančią tuo, kad parduodant vertingą turtą sutuoktinio
sutikimas sandoriui sudaryti turi būti išreikštas raštu. Atsižvelgdama į
ginčijamu sandoriu perleistų akcijų vertę, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad
ieškovės A. K-os sutikimas šiam sandoriui sudaryti turėjo būti išreikštas
įstatymo reika­laujama forma – raštu.
Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Uvela” prašo panaikinti
Vilniaus apygardos teismo sprendimą bei Lietuvos apeliacinio teismo nutartį ir
priimti naują sprendimą, atmetant A. K-os ieškinį. Kasacinis skundas
motyvuojamas tuo, jog akcijų įrašymas į akcininkų registracijos knygą nėra tas
pats, kas paties sandorio registracija atitinkamuose organuose. Akcijų įrašymo
į akcininkų registracijos knygą tikslas – bendrovės turto savininkų vidinė
apskaita. O nustatyti, kad bendrovės akcijų vidinė apskaita teisinėmis
pasekmėmis prilygsta registracijai atitinkamuose organuose, gali tik įstatymų
leidėjas.
Atsiliepimo į kasacinį skundą negauta.
Išplėstinė teisėjų kolegija

konstatuoja:

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovės
A. K-os ieškinį dėl akcijų pirkimo–pardavimo sandorio pripažinimo
negaliojančiu, jį patenkino, savo išvadas grindė tuo, kad: atsakovas akcijas
įsigijo per laikotarpį nuo 1991 m. iki 1996 m. , o pardavė jas 1996 m. birželio
4 d. , t. y. būdamas santuokoje su ieškove A. K-a; nors Č. K-io
įsigytos akcijos uždarosios akcinės bendrovės akci­ninkų registracijos knygoje
įregistruotos tik jų įgijėjo vardu, pagal SŠK 21 str. jos laikytinos bendrąja
jungtine abiejų sutuoktinių nuosavybe; pagal SŠK 21 str. 4 d. perleisti tokį
turtą kitiems asmenims yra būtinas rašytinis antrojo sutuoktinio sutiki­mas;
būtinumą registruoti akcijas numato Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnis.
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus
teisėjų kolegija, palikdama pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą,
akcentavo tai, kad pagal Akci­nių bendrovių įstatymo 32 str. 1 d. akcijos yra
investicijų vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų – akcininkų
dalyvavimą bendrovės kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines
teises. Taigi akcijos yra turtas. Pagal to paties įstatymo 34 str. materialių
vardinių akcijų skaičius bei jų nominali vertė fiksuojami akcininkų
registracijos knygoje. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone,
apy­gar­dos teismas pagrįstai susiejo SŠK 21 str. 4 d. ir Akcinių bendrovių
įstatymo 34 str. 1 d. vartojamą žodį registracija. Taikydamas istorinį
teisės normos aiškinimo metodą, apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą,
kad parduodant tokį vertingą turtą kaip akcijos (255 000 Lt) pagal SŠK 21 str.
4 d. prasmę būtinas antrojo sutuok­tinio rašytinis sutikimas.
Tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijų teismų
išvadų negalima laikyti pagrįstomis, nes teismai neteisingai išaiškino ir
netinkamai taikė materialinės teisės normas (CPK 3542
str. 2 d. ).
Nekyla abejonių, kad po santuokos sudarymo sutuoktinių
įgytas turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Šis turtas
naudojamas bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Laikoma, kad to turto atžvilgiu
kiekvienas iš sutuoktinių sandorius sudaro esant kito sutuoktinio sutikimui.
Tačiau gali būti įstatymo numatytas atvejis, kai dėl atitinkamo turto
perleidimo kitiems asmenims yra būtinas antrojo sutuoktinio rašytinis
sutikimas. Toks specifinis atvejis ir yra numatytas SŠK 21 str. 4 d. , kur
reglamentuojama, kad sandoriams sudaryti dėl turto, kuriam reikalingas
privalomas notariškas tvirtinimas ar registracija atitinkamuose organuose,
perleidimo arba įkeitimo, kito sutuoktinio sutikimas sandoriui sudaryti turi
būti išreikštas raštu.
Kaip teismai nustatė, Č. K-is pagal 1996 m. birželio
4 d. pirkimo–pardavimo sandorį perleido kitam asmeniui savo vardu įgytas UAB
„Mechva” akci­jas už 255 000 Lt. Pagal Akcinių bendrovių įstatymą (32 str. 1
d. ) uždarosios akcinės bendrovės akcijos priskiriamos vertybinių popierių
ketegorijai. Tačiau teismai neatkreipė dėmesio į tai, kad įstatymo
reglamentuojamas ir vertybinių popierių registravimas, būtent Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo (1996 m. sausio 16
d. , Nr. I–1169) 4 str. – V-ybinių popierių registravimas nustato, kad
emitentas privalo įregistruoti savo vertybinius popierius V-ybinių popierių
komisijoje, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 1) emitentas yra stei­giama
ar veikianti akcinė bendrovė arba reorganizuojama į akcinę bendrovę bet kokios
kitos rūšies įmonė; 2) paskutiniųjų ūkinių metų paskutiniosios dienos pabaigoje
emitento išleistų bent vienos klasės vertybinių popierių savininkų buvo daugiau
nei 100. Nagrinėjamoje byloje kalbama ne apie akcinės bendrovės vertybinius
popierius, o apie uždarosios akcinės bendrovės akcijas, kurios pagal minėtą
įstatymą kaip vertybiniai popieriai neregistruojamos. Jau minėtame Akcinių
bendrovių įstatymo  32 str. (1995 m.
gruodžio 20 d. įstatymo I–1144 redakcija) taip pat yra nustatyta, kad
uždarosios akcinės bendrovės akcijos gali būti tik vardinės, jų perdavimo
tvarka nustatoma įstatymuose ir kad šios akcijos neregistruojamos V-ybinių
popierių komisijoje.
Esant tokioms minėtų įstatymų nuostatoms, teismų išvados
apie tai, kad Č. K-io turėtos UAB „Mechva” vardinės akcijos priklausė
privalomai registra­cijai atitinkamuose organuose, kaip SŠK 21 str. 4 d.
minimas turtas, yra klaidingos ir argumentuojamos remiantis Akcinių bendrovių
įstatymo 34 str. 1 d. , kuri neregla­mentuoja akcijų, kaip vertybinių popierių,
registravimo atitinkamuose organuose.
Be to, apeliacinės instancijos teismo išvada yra
prieštaringa: iš vienos pusės teigiama, kad akcijos priklauso bendrajai
jungtinei sutuoktinių nuosavybei kaip pri­valomas registruoti
atitinkamuose organuose turtas, kurio perleidimui būtinas kito sutuoktinio
rašytinis sutikimas, o iš kitos pusės - tokia pati išvada grindžiama turto
vertės principu. Teismai taip pat nekreipė dėmesio ir į tai, kad dalį akcijų
atsakovas Č. K-is gavo pagal dovanojimo sutartis.
K-ingomis išvadomis pagrįsti sprendimas ir nutartis
negali būti pripažinti teisėtais, todėl yra naikintini. Padarius išvadą, kad
Č. K-is savo vardu įgytoms UAB „Mechva” akcijoms perleisti neturėjo gauti
kito sutuoktinio rašytinio sutikimo, ieškovės A. K-os ieškinys dėl 1996 m.
birželio 4 d. akcijų pirkimo–pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu
atmestinas. Iš ieškovės atsakovui UAB „Uvela” priteistina 9562,50 Lt žyminio
mokesčio.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 368 str. 1 d. 4
p. , 370 str. 1 d. , išplėstinė teisėjų kolegija

nutarė:

Vilniaus apygardos teismo 1998 m. lapkričio 6 d.
sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų
kolegijos 1999 m. balandžio 16 d. nutartį panaikinti.
Ieškovės A. K-os ieškinį atsakovams Č. K-iui ir
UAB „Uvela”, trečiajam asmeniui UAB „Mechva” dėl 1996 m. birželio 4 d. akcijų
pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia atmesti.
Priteisti iš ieškovės A. K-os atsakovui UAB „Uvela”
9562,50 Lt (devynis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt du litus ir 50
centų) žyminio mokesčio.
Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Teisėjų kolegijos pirmininkas                                                                                 Č.
J-a-

Teisėjai                                                                                                                 D.
A-ė
                                                                            
V. G-a-
                                                                            
A. M-is
                                                                            
A. S-us
                                                                            
B. S-a-
                                                                            
P. Ž-ys

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.63682 sekundės -