Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5254: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS

1999 m. rugsėjo 20 d.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3
p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 84 str.
taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
klausimas.
Ar pagal BK 84 str. galima laikyti geležinkelio, vandens, oro transporto
darbuotoju asmenį, kai šias pareigas jis atlieka visuomeniniais pagrindais,
negaudamas už savo darbą užmokesčio?
Ar pagal BK 84 str. atsako tik darbuotojai, kuriuos su
geležinkelio, vandens, oro transporto įmone, įstaiga, organizacija sieja
darbiniai santykiai, įforminti darbo sutartimi ir gaunamu darbo užmokesčiu?
konsultacija. Pagal BK 84 str. atsako tik geležinkelių, vandens arba oro transporto
darbuotojas, kuris transporto įmonėje dirba darbo sutarties pagrindu, nes tik
toks darbuotojas atitinkama tvarka supažindinamas su transporto eismo saugumo
ir eksploatacijos taisyklėmis ir atsako už tokių taisyklių pažeidimą. Asmuo,
dirbantis transporto įmonėje visuomeniniais pagrindais nelaikomas įmonės
darbuotoju ir neat­sako pagal BK 84 str. Jeigu toks asmuo padaro veiką,
numatytą BK 84 str. , už šią veiką ir jos pasekmes turi atsakyti baudžiamąja
tvarka transporto įmonės pareigūnas ar tarnautojas, leidęs pašaliniam asmeniui
atlikti transporto įmonėje darbą, susijusį su transporto eismo saugumu ir
eksploatacija. Pašaliniam asmeniui baudžiamosios atsa­komybės klausimas gali
iškilti tokiu atveju, jeigu jo veiksmuose yra kitokio nusikaltimo, kurio
subjektu jis gali būti, sudėtis.

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas                          V. G-us

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.47566 sekundės -