Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5261: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS

1999 m. rugsėjo 20 d.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3
p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 471
str. ir BPK 446 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyrius konsultuoja.
klausimas.
BK 471 str. numatyta viena taikymo sąlygų – bent 1/3
nusikaltimu padarytos žalos atlyginimas. Baudžiamosiose bylose pasitaiko
įvairiausi civiliniai ieškiniai. Neretai jie būna nepagrįstai padidinti,
teisiamieji juos ginčija ir žalos dydis konstatuojamas tik priimant nuosprendį
ar išnagrinėjus ieškinio dydžio klausimą civi­li­­nio proceso tvarka, kai
nuosprendyje paliekama teisė į ieškinio patenkinimą. Teismų praktika tuo
klausimu nevienoda, kartais priimami priešingi sprendimai. Prašome išaiškinti,
kaip suprasti BK 471 str. reikalavimo, „jei yra atlyginta bent 1/3
nusikaltimu padarytos žalos tuo atveju, kai nusikaltimu buvo padaryta žala“
sąvoką?
konsultacija. Nusikaltimu padarytą žalą nereikia sutapatinti su civiliniu ieški­niu.
Jeigu nusikaltimu padaryta žala, jos dydis nuosprendyje turi būti nustatytas.
T-ėl tais atvejais, kai priimant nuosprendį matyti, kad yra BK 471
str. nustatytos sąly­gos taikyti bausmės vykdymo atidėjimą, tačiau neaišku, ar
teisiamojo atlyginta žala sudaro bent 1/3 nusikaltimu padarytos žalos, 1/3
žalos skaičiuojama nuo apkal­tinamuoju nuosprendžiu nustatytos žalos dydžio.
klausimas.
Nusikaltimai, numatyti BK 234 ir 310 straipsniuose tiriami suma­rinio proceso
tvarka. Ekspertizė nustato tokių veikų požymius, o po to kvotos įstaigų
darbuotojai sprendžia, ar nusikaltimas akivaizdus ir ar yra pagrindas iškelti
bylą sumarinio proceso tvarka. Tačiau ekspertų išvados pateikiamos ne
taip jau greitai, o BPK 446 str. 1 d. numatyta, kad asmeniui iškeliama byla ne
vėliau kaip per tris dienas nuo pareiškimo ar pranešimo apie nusikaltimą gavimo
momento. Kadangi kvotos įstaigos nespėja per tris dienas nuo nusikaltimo
užregistravimo gauti ekspertizės aktų, dėl to iškelia bylas praėjus šiam
terminui. Kai kurie teismai, motyvuodami tuo, kad pažeistas trijų dienų bylos
iškėlimo terminas, tokias bylas siunčia parengtiniam tardymui. Prašome
išaiškinti, nuo kada skaičiuoti BPK 446 str. 1 d. numatytą trijų dienų terminą
– ar nuo nusikaltimo aptikimo momento, ar nuo nusikaltimo požymius
patvirtinančių ekspertizių išvadų gavimo momento?
konsultacija. Jeigu nusikaltimo požymiams išaiškinti nepakanka specialisto išvados, o
reikia daryti ekspertizę, kuri per tris dienas neatliekama, toks nusikaltimas
negali būti vertinamas kaip akivaizdus, todėl pagal BPK 443 str. 2 d. tokiais
atvejais būtina atlikti parengtinį tardymą. Antra vertus, Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo plenumo 1994 m. vasario 25 d. nutarime „Dėl teismų
praktikos, taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reguliuojančias bylų
sumarinį procesą“ nurodyta, kad baudžiamo­sios bylos iškėlimas sumarinio
proceso tvarka, pažeidžiant BPK 446 straipsnyje numa­tytus terminus, visais
atvejais yra esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas. Tokiu atveju byla
perduodama tyrimui atlikti.

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas                          V. G-us

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.52207 sekundės -