Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5187: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS
                                                                
1999 m. rugsėjo 20
d.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3
p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BPK 643
straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius
konsultuoja:
klausimas.
K-ia tvarka turėtų būti nagrinėjamas liudytojo, nukentėjusiojo ar kito proceso
dalyvio, nubausto už neatvykimą į teismo posėdį be pateisinamos priežasties
pinigine bauda, skundas:
1) ar kiekvienas skundas nagrinėjamas atskirai, surašant
atskirus procesinius dokumentus – nutartis ir atskirus posėdžio protokolus;
2) ar dalyvauja advokatas ir prokuroras, nagrinėjant
liudytojo ar nukentėjusiojo skundus dėl nubaudimo už neatvykimą į teismą;
3) jei advokatas turi dalyvauti tokiame posėdyje, tai iš
ko priteisiamos lėšos už advokato darbą, jeigu pats skundą padavęs asmuo advokatu
nepasirūpina?
konsultacija. Skundus dėl proceso dalyvių nubaudimo už neatvykimą į teis­mo posėdį be
pateisinamos priežasties nagrinėja apeliacinės instancijos teismas. BPK tokių
skundų nagrinėjimo tvarkos nenumato. Manytume, kad šie skundai apeliacinės
instancijos teisme turėtų būti nagrinėjami laikantis bendrų procesinių
taisyklių.
Jeigu viename posėdyje nagrinėjami kelių asmenų skundai,
surašomas vienas protokolas ir viena nutartis. Protokolas nerašomas, jeigu
posėdyje nedalyvauja proceso dalyviai. Nagrinėjant skundą gali dalyvauti ne tik
skundą padavęs asmuo, bet ir jo advokatas. Prokuroras tokiame posėdyje
paprastai nedalyvauja.
Atlyginimą advokatui už darbą apmoka jį pakvietęs asmuo.

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas                          V. G-us

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.65123 sekundės -