Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5188: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS

1999 m. rugsėjo 28 d.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3
p. J-iškio rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BPK 125 straipsnio, BK 42,
125 ir 310 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyrius konsultuoja:
klausimas.
Nutarime iškelti baudžiamąją bylą nurodyta, kad asmuo, siekdamas užvaldyti
svetimą turtą, iš kelių asmenų paėmė gyvulius ir už juos neatsiskaitė. Šio
asmens atžvilgiu byla buvo nutraukta, o kaltinamuoju patrauktas kitas asmuo, ir
bau­džiamoji byla atiduota teismui. Ar šiuo atveju baudžiamoji byla turi būti
nagrinėjama teisiamajame posėdyje, ar teismas turi iškelti baudžiamąją bylą ir
ją grąžinti parengti­niam tardymui atlikti?
konsultacija. Pagal BPK 125 str. įprasta tvarka baudžiamosios bylos iškelia­mos esant
veikoje nusikaltimo požymiams (tik sumariniame procese byla iškeliama
asmeniui). T-ėl nutarime iškelti bylą praktiškai nurodomas nusikaltimo faktas,
o asmuo gali būti nenurodytas, nes įprastiniame procese tokiame nutarime
kaltinimas neformuluojamas. Tai reiškia, kad bylos tyrimo metu gali būti
patrauktas kaltinamuoju asmuo, kuris bylos iškėlimo stadijoje dar nebuvo
žinomas, ir nuo to nutarimas iš­kelti bau­­džiamąją bylą nepraranda savo
procesinės reikšmės. T-ėl klausime nurodytu atve­­ju teismas gali nagrinėti
bylą teisiamajame posėdyje, teismui nereikia iškelti baudžiamo­sios bylos ir
grąžinti ją tardymui atlikti.
klausimas.
BK 42 str. 1 dalyje nurodyta, kad, esant idealiai nusikaltimų sutapčiai,
bausmes galima tik apimti. Kaip turi elgtis teismas, kai už vieną nusikaltimą
numatytas privalomas turto konfiskavimas, o už kitą – sunkų (BK 278 str. 2 d. )
– paskirta laisvės atėmimo bausmė. Ar šiuo atveju papildoma bausmė – turto
konfis­kavimas taikomas, ar ne?
konsultacija. Jeigu asmuo padaro nusikaltimą, išvardytą BK 35 straipsnyje, turto
konfiskavimas, kaip papildoma bausmė, yra privalomas ir taikomas nepri­klausomai
nuo to, ar jis nuteistas už kitą nusikaltimą, už kurį nenumatytas turto
konfiskavimas. Turto konfiskavimas, kaip papildoma bausmė, negali būti apimamas
laisvės atėmimu.
klausimas.
Ar teismas ūkininkui ar jo šeimos nariams gali skirti pataisos dar­­bų bausmę?
Jei gali, tai nuo kokio uždarbio į valstybės pajamas daromos išskaitos?
konsultacija. Teismas ūkininkui ar jo šeimos nariams gali skirti pataisos darbų bausmę.
Išskaitos į valstybės pajamas daromos nuo ūkininko ar jo šeimos nario uždarbio,
kurį apskaičiuoja pataisos darbus prižiūrinti institucija.
klausimas.
Baudžiamojoje byloje, kurioje asmuo kaltinamas pagal BK 125 straipsnį, būna
pareiškiamas civilinis ieškinys – alimentų įsiskolinimas. Kaip turi pasi­elgti
teismas priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį – patenkinti civilinį ieškinį ar jį
atmesti?
konsultacija. A-mentai priteisiami civilinio proceso tvarka pagal teismo spren­dimą
arba teisėjo nutarimą. Baudžiamąja tvarka asmuo atsako už tokios prievolės
nevykdymą. Jeigu tokioje baudžiamojoje byloje pareiškiamas civilinis ieškinys,
jis ne­­ati­­­­­­­­tinka BPK 65 straipsnyje suformuluotos civilinio ieškinio
baudžiamojoje bylo­je sampratos. Teisė ieškovui gauti alimentus išlieka ir be
nuosprendžio sprendimų, to­dėl jei civilinis ieškinys pareiškiamas asmeniui,
kaltinamam pagal BK 125 straipsnį, toks ieškinys nenagrinėjamas.


Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas                          V. G-us

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.71926 sekundės -