Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5273: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS

1999 m. spalio 1 d.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3
p. Lietuvos apelia­cinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK
104, 347, 369 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyrius konsultuoja:
klausimas.
BPK 369 str. numato, jog apeliacinio skundo padavimas sustabdo nuosprendžio
vykdymą, ir nuosprendis gali būti pradėtas vykdyti tik tuo atveju, jeigu
nuteistasis pareiškia norą pradėti atlikti bausmę iki byla bus išnagrinėta
apeliacine tvarka. Ar galima teismo salėje suimti nuteistąjį, jeigu priimant
apkaltinamąjį nuos­prendį pakeičiama kardomoji priemonė – rašytinis
pasižadėjimas neišvykti į kardomąjį kalinimą (suėmimą), kai nuteistasis
ruošiasi apskųsti teismo nuosprendį ir nesutinka pradėti atlikti bausmę, o
kardomojo kalinimo (suėmimo) skyrimo pagrindų, numatytų BPK 104 str. nėra? Jei
taip, ar nuteistasis gali apskųsti nuosprendžio dalį dėl kardo­mosios priemonės
pakeitimo?
konsultacija. K-ime siejami du skirtingi pagal prasmę ir taikymo laiką procesiniai
veiksmai – kardomosios priemonės pakeitimas ir nuosprendžio vykdymas. Pagal BPK
347 str. 1 d. 6 punktą teismas privalo nuosprendyje priimti sprendimą dėl kardomosios
priemonės teisiamajam. Pagal BPK 366 str. nuteistasis turi teisę apskųsti
nuosprendį bet kuriais pagrindais ir motyvais, tačiau skundai dėl
neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo nuosprendžio nagrinėjami BPK 374
str. numatyta tvarka.


Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas                          V. G-us

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.88795 sekundės -