Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5193: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS

                                                                 1999 m. spalio 15 d.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3
p. Kaišiadorių rajo­­no apylinkės teismo pirmininką dėl įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
klausimas.
Pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnį, jeigu per 48
valandas nepavyksta nustatyti užsieniečio asmens tapatybės ar teisėto buvimo
Lietuvos Respublikoje, užsienietis teismo sprendimu siunčiamas į U-ie­čių
registracijos centrą.
Prašome išaiškinti, kokia tvarka ir teisena turi būti
nagrinėjami tokie teikimai? K-į dokumentą (nutarimą, nutartį ar sprendimą)
teismas, išspręsdamas tokį klausi­mą, turi priimti? Ar teismo priimtas
dokumentas yra skundžiamas? Ar šiam klausimui išspręsti šauktinas teismo
posėdis?
konsultacija. Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nenumato teismo procedūros,
pagal kurią svarstomas užsienietis. Manytume, kad teismo procedūra turi
atitikti bendrąsias procesines nuostatas, siekiant realizuoti minėto įstatymo
užda­vinius. K-imas turi būti svarstomas ir sprendžiamas teismo posėdyje,
kuriame, teisėjo nuožiūra, gali dalyvauti policijos pareigūnas, perdavęs
teismui medžiagą dėl užsieniečio, taip pat ir pats užsienietis. Procesinis
dokumentas turėtų vadintis spren­dimu, kurį gali apskųsti prokuroras ar
užsienietis aukštesniajam teismui.

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas                          V. G-us

Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.56602 sekundės -