Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5284: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS

2000 m. sausio 20 d.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3
p. Klaipėdos apygar­dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl
Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo
nuostatų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius
konsultuoja:
klausimas.
Kuris teismas – pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos, jeigu šioje
instancijoje buvo priimtas nuosprendis ar nutartis pakeisti nuosprendį ir
paskirti bausmę, – turi taikyti Įstatymą pagal teikimus ar prašymus?
konsultacija. Visais atvejais Įstatymą taiko pirmosios instancijos teismas, priėmęs
byloje nuosprendį.
klausimas.
Ar Įstatymą pagal teikimus ir prašymus gali taikyti nuosprendį priėmęs tos
pačios sudėties teismas (tas pats teisėjas), ar jį turi taikyti kitos sudėties
teismas (kitas teisėjas)?
konsultacija. Įstatymą gali taikyti tiek tos pačios sudėties teismas (tas pats
teisėjas), tiek ir kitos sudėties teismas (kitas teisėjas).
klausimas.
Kaip elgtis su nuteistojo prašymu sutrumpinti bausmę, jeigu asmuo nuteistas
pagal keletą BK straipsnių, tuo tarpu nuteistiesiems pagal vieną ar keletą
straipsnių nurodytą Įstatymą galima taikyti, o pagal tuos straipsnius, kurie
nebuvo Įstatymu pakeisti ar papildyti, jo taikyti negalima?
Ar toks prašymas turi būti grąžintas nuteistajam, ar jis
turi būti nagrinėjamas Įstatymo 3 straipsnio nustatyta tvarka?
konsultacija. Tokiais atvejais prašymas turi būti išnagrinėtas Įstatymo nusta­tyta
tvarka ir priimta nutartis.
klausimas.
Jeigu į teismo posėdį laisvės atėmimo bausmę atliekančio nuteis­tojo
nusprendžiama nešaukti, ar jam turi būti siunčiamas pranešimas apie jo prašymo ar
teikimo nagrinėjimo vietą ir laiką?
konsultacija. Nuteistajam pranešama apie jo prašymo ar teikimo nagrinėjimo vietą ir
laiką ir paklausiama, ar jam reikalingas gynėjas?

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas                                                   V.
G-us
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.55931 sekundės -