Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5214: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS
                                                    
2000 m. sausio 20 d.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3
p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl BPK 350 str. ir 1999 m. lapkričio
25 d. įstatymo nuostatų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų
skyrius konsultuoja:
klausimas. Ar pagal šiuo metu galiojančius baudžiamojo proceso įstaty­mus ir
Vyriausybės nutarimus dėl teisinės pagalbos apmokėjimo teismas, priimdamas
nuosprendį, kartu turi priimti nutartį priteisti iš nuteistojo atlyginimą
advokatui, dalyvavusiam byloje pagal paskyrimą, kaip tai numatyta BPK 350
straipsnyje?
konsultacija. Teismas privalo priimti nutartį BPK 350 straipsnio tvarka. Spręsdamas
atlyginimo apmokėjimo advokatui, dalyvavusiam byloje pagal paskyri­mą byloje,
klausimą, teismas, esant pagrindui ir vadovaudamasis BPK 561 straipsniu, turi
apsvarstyti, ar galima atleisti teisiamąjį nuo teisinės pagalbos apmokėjimo.
klausimas.
Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 27 d. nuta­­­­­­­­­rimu
Nr. 1381 patvirtintos „Dėl advokato, teikiančio teisinę pagalbą baudžia­mo­siose
bylose pagal kvotėjo, tardytojo, prokuroro ar teismo paskyrimą, darbo apmokė­jimo
tvarkos” 1 punkto nuostata, kad advokato darbą apmoka Teisingumo ministerija iš
valstybės biudžeto lėšų, reiškia, kad advokatui už teisinę pagalbą išmokėtos
sumos
iš nuteistųjų negali būti išieškomos, ypač tais atvejais, kai kaltinamasis
(teisiamasis) gynėjo atsisakė, bet pagal BPK 56 str. jis buvo paskirtas ir
bylos nagrinėjime daly­vavo?
konsultacija. Jeigu už advokato darbą apmokėjo Teisingumo ministerija iš valstybės
biudžeto lėšų, remiantis BPK 350 str. , turi būti priteisiama iš nuteistojo
advokatui suma, kuri grąžinama valstybės biudžetui. Šiuo atveju neturi
reikšmės, ar teisiamasis atsisakė paskirto gynėjo, o svarbu tai, kad advokatas
teisiamajame posėdyje dalyvavo ir vykdė gynybos funkciją, ir nėra pagrindų,
numatytų BPK 561 str. , atleisti nuteistąjį nuo teisinės pagalbos
apmokėjimo.
klausimas.
Jeigu išlaidos už gynybą turi būti priteisiamos, ar galima iš teisia­mojo
priteisti sumą, kuri dar nėra gynėjui išmokėta (kai dar neaišku, ar jis
pageidaus tos sumos išmokėjimo ir pan. ), nes BPK 350 str. nurodoma, kad
priimdamas nuos­pren­dį teismas kartu priima nutartį, kokio dydžio atlyginimą
nuteistasis ar įstatyminiai jo atstovai turi sumokėti Vyriausybės nustatyta
tvarka?
Kaip tai turi būti atliekama, kai priimant nuosprendį dar
nėra galimybės nustatyti, kokio dydžio sumą reikia priteisti už gynėjo dalyvavimą,
nes tik po nuosprendžio paskelbimo galima nustatyti, kiek laiko advokatas
dalyvavo byloje?
konsultacija. Teisme iki nutarties dėl advokato darbo apmokėjimo priėmimo turi būti gauti
advokato pateikti duomenys apie pageidautino atlyginimo dydį. Mano­me, kad tokį
organizacinį klausimą teismas galėtų nesunkiai išspręsti.
klausimas. K-iais kriterijais remiantis teismas gali atleisti nuteistąjį nuo teisinės
pagalbos apmokėjimo, kaip numatyta BPK 561
straipsnyje ?
konsultacija. Nuteistasis atleidžiamas nuo teisinės pagalbos apmokėjimo visiškai arba iš
dalies, kai nuteistasis (teisiamasis) negali atsilyginti visiškai arba iš
dalies už advokato dalyvavimą byloje. Šio klausimo sprendimas priklauso nuo
nuteis­tojo (teisiamojo) turtinės padėties.
klausimas. Kuris teismas turi nagrinėti prašymą, pateiktą 1999 m. lapkričio 25 d.
įstatymo nustatyta tvarka, jei apylinkės teismas, nagrinėdamas bylą pirmojoje
instancijoje, asmenį išteisino, o apeliacinės instancijos teismas priėmė
nuosprendį jį pripažinti kaltu ir paskyrė atitinkamą bausmę, dėl kurios
sumažinimo ir pateiktas prašymas ?
konsultacija. K-ime nurodytu atveju Įstatymą taiko apylinkės teismas, nagri­nėjęs bylą
pirmojoje instancijoje.

klausimas. BPK 4151 straipsnyje nurodyta, kad nutartis gali būti skundžia­­­ma
per penkias dienas nuo jos priėmimo dienos.
Ar šis terminas taikomas ir tais atvejais, kai remiantis
1999 m. lapkričio 25 d. įstatymu nuteistojo prašymas buvo nagrinėjamas jam
nedalyvaujant ir jis nežinojo, kada buvo priimta nutartis ?
Ar šiame Įstatyme žodis ,,šaukimas” reiškia, kad
nuteistajam turi būti pasira­šytinai pranešta apie teismo posėdį ?
konsultacija. Nuteistasis turi teisę žinoti apie jo prašymo ar teikimo nagrinė­jimą ir
jam turi būti pasirašytinai pranešta apie prašymo ar teikimo nagrinėjimo vietą
ir laiką. Suimtam nuteistajam apskundimo terminas skaičiuojamas nuo
supažindinimo su teismo nutartimi dienos.
klausimas. Kaip turėtų būti ištaisoma aiškiai neteisėta ir nepagrįsta nutartis,
priimta 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo tvarka, jei pagal BPK 4151
str. 9 d. kasacinis tokių nutarčių nagrinėjimas nenumatytas, ir šios nutartys
apygardos ir apeliaciniame teisme nebuvo nagrinėtos (praleidus terminą ir pan. )
?
konsultacija. Praleidus apskundimo terminą, jis neatstatomas.

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas                                                   V.
G-us
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.57467 sekundės -