Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5217: Svečiai
#0: Vartotojai
#5715: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS
                                                                                                                                        
2000 m. sausio 20 d.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3
p. Šiaulių apygar­dos teismo pirmininką dėl 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų
taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
klausimas. Taikant 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymą, ar užtenka paties nuteistojo iš
bausmės atlikimo vietos prašymo jo atžvilgiu taikyti minėtą Įstatymą, ar turi
būti komisijos teikimas ?
Ar reikalinga kokia nors papildoma medžiaga,
charakterizuojanti nuteistąjį ?
konsultacija. Teikimas ir prašymas yra alternatyviniai dokumentai. Jeigu paduotas
nuteistojo prašymas taikyti Įstatymą, teikimas nereikalingas, ir atvirkš­­čiai.
Šie dokumentai gali būti abu kartu. Tačiau jeigu išnagrinėjus prašymą (teikimą)
dėl to paties nuosprendžio vėl gaunamas teikimas (prašymas), nuosprendis
Įstatymo nu­sta­­­­­­­­­­­­­­­ty­ta tvarka pakartotinai nenagrinėjamas.
Nepriklausomai nuo to, ar Įstatymas taikomas pagal
teikimą, ar pagal nuteis­tojo prašymą, Įstatymas nenumato reikalauti prie šių
dokumentų charakterizuojančios nuteistąjį medžiagos.
klausimas. Ar teikimai ir prašymai nagrinėjami baudžiamojoje byloje, ar užvedama
atskira byla ?
konsultacija. Teikimai ar prašymai nagrinėjami baudžiamojoje byloje ir pridedami prie
šios bylos.

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas                                                   V.
G-us
Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.61098 sekundės -