Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13586: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS

2000 m. kovo 8 d.

Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio
apygardos teismo teisėją dėl BK normų, numatančių nusikaltimus valstybės
tarnybai, taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius
konsultuoja:
klausimas. Ar Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos darbuotojai už laikotarpį iki Valstybės
tarnybos įstatymo priėmimo priskiriami prie valstybės tarnautojų ar valstybės
pareigūnų (priklausomai nuo užimamų pareigų) ir gali būti nusikaltimų valstybės
tarnybai subjektais, jeigu jiems atlyginimas mokamas iš Vals­tybinio socialinio
draudimo fondo, kuris nėra įtraukiamas į valstybės ir savivaldy­­bės biudžetus,
lėšų, o minėto fondo valdyba nepriskiriama prie valstybinės valdžios, valdymo,
savivaldos, teisėsaugos, valstybės kontrolės ir priežiūros institucijų?
konsultacija. Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos darbuotojų baudžiamosios atsakomybės
klausimai dėl veikų, padarytų einant tarnybą, sprendžiami vadovaujantis ne
Valstybės tarnybos įstatymu, o BK 290 str. nuostatomis. Šiame straipsnyje
pateikiamas valstybės pareigūno ir valstybės tarnautojo sąvokų išaiški­nimas.
Valstybinio socialinio draudimo fondo darbuotojai yra nusikaltimų valstybės tar­­­ny­bai
subjektai. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas yra valstybės
biudžetas, nes jį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.


Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas                          V. G-us


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.686 sekundės -