Paieška : Teismų praktika LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS NrLIETUVOS APELIACINIAMTEISMUIAPYGARDŲ TEISMAMSMIESTŲ IR TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#13587: Svečiai
#2: Vartotojai
#5713: Registruoti vartotojai

# Moderator
# IngaMay


Jūs čia svečias.
+ registracija

TeisesGidas.lt portalas talpinamų bylų atžvilgiu yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Šios bylos pirminis šaltinis yra lat.lt. Atsižvelgiant į vartotojų prašymus bylos filtruojamos (neviešinant vardų ir (ar) pavardžių), todėl išviešintos bylos tekstas gali skirtis nuo originalios bylos. Jeigu norite sužinoti ar asmuo yra teistas, spauskite čia . Vartotojai pastebėję, kad Portale naudojama informacija pažeidžia Jų autorines ar gretutines teises, turi nedelsiant susisiekti su svetainės Administracija admin@teisesgidas.lt . Svetainės ir Forumo www.TeisesGidas.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Būsime dėkingi jei informuosite apie Jūsų pastebėtus netikslumus. Administracija gali daryti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.

TEISINĖS PASLAUGOS
Rengiame ieškinius, atsiliepimus,
pareiškimus, prašymus internetu.
Kaina nuo 26,07 € (90 litų).

www.valetudogrupe.ltVieša teismų sprendimų paieška
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAS Nr
LIETUVOS APELIACINIAM
TEISMUI
APYGARDŲ TEISMAMS
MIESTŲ IR RAJONŲ APYLINKIŲ
TEISMAMS

2000 m. balandžio 18 d.

Pagal Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų
skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK nor­­mų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
klausimas. Ar kardomojo kalinimo (suėmimo) terminas pasibaigia tam
tik­ros dienos dvidešimt ketvirtą valandą, ar prieš ją buvusios dienos
dvidešimt ketvirtą valandą, jeigu ši kardomoji priemonė buvo paskirta ar jos
terminas pratęstas iki tam tikros dienos?
konsultacija. Pagal BPK 119 str. 1 d. terminai skaičiuojami
valandomis, dienomis ir mėnesiais. T-ėl ir BPK 106 str. 1, 2, 4, 5 ir 6 dalyse
numatyti kardomojo kalinimo (suėmimo) terminai turi būti skiriami ar pratęsiami
dienomis arba mėne­­­siais, bet ne iki tam tikros dienos. T-a-,
skaičiuojamas dienomis, pasibaigia paskutinės dienos dvidešimt ketvirtą valandą
(BPK 119 str. 2 d. ).
T-ai, skaičiuojami
mėnesiais, pasibaigia atitinkamą paskutinio mėnesio dieną. Jeigu paskutinis
mėnuo atitinkamos dienos neturi, terminas pasibaigia pasku­tinę to mėnesio
dieną (BPK 119 str. 3 d. ).
klausimas. Ar apeliacinės
instancijos teismas turi pakeisti nuosprendį ir sa­vo nutarties rezoliucinėje
dalyje nuteistojo veiksmus perkvalifikuoti iš vienos įstatymo redakcijos į
kitą, jeigu veikos kvalifikacija pagal atitinkamą BK straipsnį ir jo dalį bei
paskirtoji bausmė nekeičiamos šiais atvejais:
1) kai pirmosios instancijos teismas, nuteisdamas asmenį, neteisingai nuo­sprendyje
nurodė baudžiamojo įstatymo redakciją (pavyzdžiui, vietoj jau galiojusios BK
271 str. 2 d. 1999 11 25 redakcijos nurodė 1995 06 08 redakciją);
2) kai naujos redakcijos įstatymas, palengvinantis nusikalstamą veiką pada­riusiojo
asmens teisinę padėtį, įsigaliojo po nuosprendžio priėmimo (pavyzdžiui, to
paties BK 271 str. 2 d. 1999 11 25 redakcija įsigaliojo priėmus pirmosios
instan­­ci­jos nuosprendį, tačiau dar iki bylos nagrinėjimo apeliacinės
instancijos teisme)?
konsultacija. Manome, kad
pirmuoju atveju pirmosios instancijos teis­­­­mo neteisingai nuosprendyje
nurodytą baudžiamojo įstatymo redakciją reikia ištaisyti pakeičiant nuosprendį
– neteisingą įstatymo redakciją pakeisti tinkama, neper­kvalifikuojant
nusikalstamos veikos. Antruoju atveju nuosprendis nekeičiamas, to­dėl pakanka
apeliacinės instancijos teismo nutarties aprašomojoje dalyje nurodyti moty­vus,
kad naujos redakcijos įstatymo taikymo galimybė nuteistajam buvo apsvarstyta.


Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas                          V. G-us


Nutartis


Jeigu pastebėjote svetainėje kokį teisės aktų pažeidimą prašome pranešti svetainės administratoriui admin@teisesgidas.lt
- Puslapio generavimas: 0.66371 sekundės -